Kontakt

BIKE SLOVAKIA s.r.o.
Pod Vajánkom 257/28
013 03 Varín


IČO: 46577581
DIČ: 2023508630

OR: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 56553/L

centrálny mail: bikepoint.sk@gmail.com
Žilinský pedál, o.z.
Hečkova 24
010 01 Žilina


IČO: 42391075
Číslo spisu: VVS/1-900/90-44937

Luboš Terry Dupkala
projekt managerlubos.dupkala@gmail.com

Yvett Klinčáková
šefredaktoryvett.za@gmail.com

Martin Vaško
administrator, redaktormr.martin.vasko@gmail.com

Erik Kubík
redaktorerik.kubik@centrum.sk

Peter Chovanec
redaktorpeter.chovanec@gmail.com

Milan Majtán
redaktor / správca FBmilan@datamail.sk

Tomáš Tomášek
redaktortttba014@gmail.com

Marek Molnár
redaktormarekmolnar1@gmail.com

Lubomír Cabúk
redaktorl.cabuk@zoznam.sk

Martina Cabúková
redaktorl.cabuk@zoznam.sk

František Zbuňák
redaktorfrantisekzbunak@gmail.com

Monika Sedliačková
redaktormonika.sedliackova@gmail.com

Marek Mihalčin
bikermihalcin.marek@gmail.com

Miro Tygeragon Hraček
fotograf, kameraman


tygeragon@gmail.com

Ján Ďuriga
správca webu


jan.duriga@gmail.com