Články

Na MS v Bergene bude reprezentovať Slovensko šesť cyklistov Elite
17. 08. 2017 Reportáže

Slovensko bude na blížiacich sa majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene (od 17. do 24. septembra) reprezentovať šesť cyklistov v kategórii muži Elite. Vďaka bodom Petra Sagana obsadilo Slovensko v UCI World Rankingu 12. miesto, ktoré oprávňuje nasadenie šestice pretekárov. Prvých desať tímov v rebríčku - Belgicko, Kolumbia, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Austrália, Holandsko, Veľká Británia, Nemecko a Nórsko získalo deväť miesteniek. Krajiny umiestnené od 11. miesta po 20. miesto získali miesteniek šesť. Krajiny na miestach 21. až 30. majú nárok na troch reprezentantov, na miestach 31. - 50. jedného reprezentanta. Spolu tak môže na svetovom šampionáte štartovať 200 cyklistov. Do UCI World Rankingu sa rátali body prvých ôsmich pretekárov z každej krajiny. Za Slovensko bodoval hlavne Peter Sagan, ktorý z celkových 4505, 5 bodov získal až 4020 bodov. Patrik Tybor získal 146,5 bodov, Juraj Sagan 91, Michael Kolář 70, Erik Baška 59, Marek Čanecký 58, Martin Haring 41 a Adrian Babič 20 bodov.     Autor: Milan Majtán

Pozvánka: Kráľovský MTB maratón 2017
16. 08. 2017 Pozvánky na akcie

Kráľovský MTB maratón 2017 X. ročník Propozície Termín: 19. august 2017 (sobota) Miesto: Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666') Usporiadateľ: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice Tel. kontakt: +421 917 343 847 +421 903 642 206 +421 948 747 196 Riaditeľ podujatia: Marián Králik Prihlasovanie a prezentácia: Ing. Viktor Homolya, František Teplický (SAO) Trať: ŠK Pegas                                                                                                          Hlavný rozhodca: Ing. Dušan Richter Časomiera a výsledkový servis: Ing. Dušan Richter (VOS TPK) V spolupráci s: obec Granč Petrovce obec Dúbrava obec Vojkovce obec Vyšný Slavkov mesto Spišské Podhradie Správa Národného Parku Slovenský Raj Charakteristika podujatia: Jubilejný desiaty ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách. Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%. Trate: „80ka“ maratón (80 km/3050 m) „50ka“ polmaratón (54 km/1750 m) „25ka“ (28 km/650 m) - pre pretekárov bez licencie SZC Kategórie: MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón) SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón) VD - Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón) W2D - Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón) ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón) KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón) JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón) JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón) MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón) SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón) VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón) W2K - Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón) ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón) DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón) LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón) EE – Elektrobicykle,  krátka trasa (polmaratón) M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka Vyhodnotenie kategórií: „80ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD,W2D, ŽD „50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, JaK, JrK, KtK,EE „25ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F Prihlášky: prihláška na tlač tu Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice On-line: www.kralovskymaraton.sk E-mail: info@kralovskymaraton.sk Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 25ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race. Štartovné: Pre účastníkov Babe KING Race štartovné 0,-EUR Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí len rodič podľa stanovených termínov). Pre všetky kategórie jednotné 13,-EUR do 30.6.2017 (s pamätným suvenírom). Pre všetky kategórie jednotné 16,-EUR od 1.7.2017 do 4.8.2017 (s pamätným suvenírom). Pre všetky kategórie jednotné 20,-EUR od 5.8.2017 (bez pamätného suveníru). Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 20,-EUR. Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné. Úhrada: Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná. Úhrada štartovného - zahraniční účastníci: IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524 BIC (SWIFT): TATRSKBX Konštantný symbol: 308 VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980) Poznámka: Meno a Priezvisko Prezentácia: 18.08.2017 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00 19.08.2017 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod. Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!! Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť. Občerstvenie: „80ka“ – 6x „50ka“ – 4x „25ka“ – 2x Štart/cieľ: Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program. Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Meranie času: Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť. Technická pomoc: V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc. Ceny a odmeny: Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly). Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch. Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra. Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce. Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce. Šatne a sprchy: V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu. Umývanie bike-ov: Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii. Podmienky účasti na pretekoch: Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže! Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.                   Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis - FaxCopy. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia. Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko. Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii. Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.                                                                                                                                      Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.sao-tatry.sk a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý,  že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov. Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí. Preteká sa podľa tohto rozpisu. Program: Piatok, 18.08.2017 19:00 – 21:00 prezentácia Sobota, 19.08.2017 07:30 začiatok prezentácie 09: 30 štart 80ka 10:30 štart 50ka 11:00 štart 25ka 11:15 Babe KING Race 16:00 vyhlasovanie víťazov + Tombola Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby. Športový klub Pegas, Máj 2017   Autor: Iveta Klinčáková Foto: Marián Králik

UEC Majstrovstvá Európy 2017 zavítajú do Svitu už tento víkend!
09. 08. 2017 Pozvánky na akcie

Tlačová správa. Od 11. do 13. augusta 2017 prídu pod Tatry tí najlepší horskí cyklisti z celej Európy. Tohtoročné oficiálne UEC Majstrovstvá Európy 2017 zavítali do Svitu a Popradu. Po prvýkrát v histórii tak bude Slovensko hostiť najlepších horských cyklistov Európy. Pre elitných jazdcov, ktorí budú bojovať v nedeľu v rámci ME, je pripravená najťažšia trasa s dĺžkou 134 km a s celkovým prevýšením 4800 m s názvom Krejzi, ktorej najvyšším bodom je Kráľová hoľa (1948 m.n.m.). Ženy a kategórie MASTERS od 40 rokov budú súťažiť na trati dlhej 78 km a s prevýšením 1800m s názvom Lejzi. Očakáva sa viac ako 900 amatérov, 250 profesionálov, 500 detských pretekárov a tisícky divákov. Pripravených je 5 pretekárskych tratí s celkovou dĺžkou viac ako 350 kilometrov. Vrcholom bude pretekárska trať pre Majstrovstvá Európy, ktorá bude mať dĺžku 134 km a celkové prevýšenie 4800 m. Na štart sa postaví viac ako 250 reprezentantov z 23 európskych krajín. Medzi súťažiacimi je prihlasený trojnásobný majster sveta v horskom cyklistickom maratóne Alban Lakata z Rakúska, či predminuloročného vicemajstra Kristiána Hyneka z Česka. Bokom určite nezostane stáť ani slovenský reprezentant Tomáš Višňovský, ktorý určite bude chcieť využiť výhodu znalosti trate, na ktorej vybojoval titul Majstra Slovenska. Očakávame aj účasť olympijského víťaza XCO z Londýna a druhého z Ria, čecha Jaroslava Kulhavého. UEC Majstrovstvá Európy 2017 sú tohtoročnou súčasťou už 18. ročníika tradičného HORAL víkendu, ktorý je súčasťou seriálov: SLOVAK XCM TOUR, ŠKODA BIKE OPEN TOUR aj medzinárodného seriálu INTERSPORT MARATHON SERIE.  Svitský HORAL patrí dnes už k legendárnym pretekom v horskej cyklistike, ktoré tohto roku dovŕšili svoju „dospelosť“.  Po prvý krát sa tento rok stanú aj hostiteľom Majstrovstiev Európy v horskej cyklistike a pribudne aj úplne nová disciplína ELIMINATOR. ELIMINATOR je už bežnou súčasťou špičkových svetových a európskych pretekov. Aj v rámci Majstrovstiev Európy pod Tatrami sa v piatok 11. augusta v Poprade, na námestí sv. Egídia, uskutočnia tieto atraktívne preteky v horskej cyklistike. Šprintérska trať bude mať dĺžku 700m a je koncipovaná ako vzrušujúce mestské preteky. Autorom trate je dvojnásobný majster sveta v cyklokrose Ondrej Glajza. Preteky príde podporiť aj slovenská hokejová ikona Peter Bondra, ktorý spolu s ďalšími osobnosťami významne prispieva k rozvoju športu v regióne. Pýchou Horal víkendu je však najvyšší bod trasy, ktorým je 1948 m vysoká legendárna Kráľova Hoľa. Je výzvou pre každého nadšenca horskej cyklistiky. Niektorí zahraniční účastníci tento vrchol nazývajú aj Mont Ventoux Slovenska. Príprava tohto špičkového európskeho športového podujatia je vo finále a na jeho realizácií sa podieľajú desiatky ľudí. Počet dobrovoľníkov stúpne v deň konania podujatia  až na 250.  Prípravu majstrovstiev dozorovali a koordinovali aj zástupcovia Európskej cyklistickej federácie (UEC). Svit  navštívil aj generálny sekretár UEC p. Enrico Della Casa, ktorého doprevádzal Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky a riaditeľ pretekov Ivan Zima. V sobotu 12. augusta sa pôjde vo Svite, klasický maratón Horal. Na výber bude opäť klasický mix tratí vrátane najdlhšej elitnej s tradičným názvom Krejzi. Ide o 134 km dlhú náročnú traťs celkovým prevýšením 4800 m a najvyšším bodom trate na vrchole Kráľovej hole. Ostatné trasy sú odstupňované podľa ich náročnosti. Variant Lejzi meria 78 km, celkové prevýšenie dosahuje 1800m a je primárne určená pre ženy a kategóriu Masters nad 40 rokov. Kratší variant s názvom Senzi meria 43 km, a celkové prevýšenie tejto trate dosahuje 1300 m. Pripravená je aj 20 km dlhá trať s názvom Ízi  a  rovnako aj 17 kilometrová trať pre rodiny s deťmi s názvom Dejzi. Nebudú chýbať ani preteky pre najmenších cyklistov v rámci seriálu pretekov Detská Tour Petra Sagana, ktorú organizuje Peter Zanický bývalý dorastenecký tréner Petra Sagana. Stručná história ME MTB O tituly majstrov Európy sa na maratónskych MTB trasách bojuje od roku 2002. Medzi doteraz najúspešnejšie krajiny patria hlavne: Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Nórsko, Francúzsko. Medzi víťazmi zaznamenávame legendárne mená ako Thomas Dietsch (FRA), Christoph Sauser (SUI), Gunn Rita Dahle Flejsa (NOR), Esther Suss (SUI), Sabine Spitz (GER)...  V posledných troch ročníkoch na európskych šampionátoch, ktoré sa konali v Írsku, Nemecku a Lotyšsku na stupňoch víťazov stáli:   Muži ELITE 2014  Christoph Sauser (SUI)      Jaroslav Kulhavý (CZE)  Christoph Soukup (AUT) 2015  Jaroslav Kulhavý (CZE)  Sascha Weber (GER)      Alban Lakata (AUT) 2016  Peeter Pruus (EST)         Tiago Ferreira (POR)          Kristián Hynek (CZE)   Ženy ELITE 2014  Tereza Huříková (CZE)  Sally Bigham (GBR)           Borghild Løvset (NOR) 2015  Sabine Spitz (GER)        Jolanda Neff (SUI)                Esther Süss (SUI) 2016  Sally Bigham (GBR)       Jennie Stenerhag (SWE)  Kataržina Sosna (LTU) História pretekov Horal Prvý ročník maratónu, sa konal v roku 2000. Keďže išlo o „pokusný ročník“ bol maximálny počet účastníkov stanovený správou Národného Parku Nízke Tatry na 50. Pri druhom ročníku sa počet účastníkov zastavil na čísle 220 a po prvýkrát bola použitá myšlienka rodinnej trasy DEJZI. Počasie HORALOVI v roku 2001 neprialo a rozbahnené trate dali cyklistom poriadne zabrať. Ak si niekto v predchádzajúcom ročníku myslel, že horšie počasie už nemôže byť, tak sa veľmi mýlil. Pred tretím ročníkom začalo intenzívne prašť už týždeň pred štartom a prestalo až večer po maratóne. Bahno a potoky vody zmenili maratón pre 190 statočných na cyklistické galeje. Napriek tomu, že sa o HORALOVI začalo medzi cyklistami hovoriť ako o maratóne, na ktorom stále prší, získal aj povesť jedného z najkvalitnejších a najkrajších maratónov u nás. Štvrtý ročník ako keby chcel všetkým vynahradiť predchádzajúce trápenia. Ideálne počasie, rekordná účasť ( 430 cyklistov), podarená voľba nového centra preteku, skvelá atmosféra. To všetko a mnoho ďalších drobností urobilo z HORALa skutočný sviatok horskej cyklistiky na Slovensku. V rámci piateho ročníka „HORALA“ v roku 2004 sme dostali od Slovenského zväzu cyklistiky dôveru na usporiadanie historicky prvých Majstrovstiev Slovenska v MTB maratóne. Rekordným počtom účastníkov, sa nám podarilo prekročiť hranicu 500 pretekárov a zároveň sme mali najvyššiu účasť zo všetkých maratónov konaných na Slovensku. Počet účastníkov má z roka na rok stúpajúcu tendenciu. V poslednom ročníku bol počet dospelých účastníkov 845 z desiatich európskych krajín + Austrálie. Početná účasť domácich aj zahraničných cyklistov opäť potvrdila, že HORAL patrí medzi najobľúbenejšie cyklomaratóny na Slovensku. Kontaktné osoby Ing. Ivan Zima,         riaditeľ pretekov a predseda ŠK HORAL, riaditel@horal.sk Alena Jakubcová,    vedúca kancelárie pretekov,1.00 office@horal.sk Vyjadrenie prezidenta SZC Petra Prívaru Slovensko v posledných rokoch veľmi intenzívne preniká na mapu svetovej a európskej cyklistiky. Nielen vďaka výsledkom našich celosvetovo veľmi úspešných pretekárov, ale aj zásluhou skvelých organizačných schopností a pohostinnosti funkcionárov a vďačnosti priaznivcov tohto športu v našej krásnej krajine pod Tatrami. Aj Horal MTB maratón 2017 je toho jednoznačným dôkazom. Veď na podujatí, ktoré píše svoju zaujímavú históriu, sa bude tento rok premiérovo bojovať aj o najcennejšie európske medaily. Na Slovensko pricestuje celý rad impozantných osobností, mnohí s veľkými cieľmi, medailovými ambíciami, ašprintanti na titul majstrov Európy. Mnohí práve pre úspech na maratónskych tratiach urobili v príprave maximum a svoje úsilie budú chcieť úspešne zúročiť. Na tratiach v Nízkych Tatrách, na ktoré organizátori zaradili aj majestátnu Kráľovú hoľa, budú priaznivci cyklistiky určite svedkami zaujímavých súbojov na najdlhších tratiach v horskej cyklistike. V odvetví, v ktorom aj naši športovci tradične štartujú na najvýznamnejších svetových a európskych súťažiach. Druhá augustová nedeľa sa teda stane vo Svite a okolí opäť oslavou cyklistického športu na Slovensku. Verím, že všetci návštevníci budú svedkami zaujímavých a dramatických súbojov v zápoleniach o najcennejšie európske medaily. Športovcom a jednotlivým tímom želám veľa úspechov, aby sa im v slovenskom teréne podarilo naplniť ich túžby a predsavzatia, s ktorými k nám pricestovali. Peter Privara prezident Slovenského zväzu cyklistiky Vyjadrenie p. Enrico Della Casa (generálneho sekretára UEC) S potešením môžem povedať, že som veľmi veľmi príjemne prekvapený úrovňou pripravenosti šampionátu. Kancelárie zázemia pretekov sú veľké a je ich dostatočný počet. Taktiež tlačové materiály, ako napríklad mapy či technická príručka sú už takmer hotové. A ak budeme hovoriť o trasách pretekov, tie sú veľmi zaujímavé. Sú veľmi dlhé a veľkým prevýšením. Ak porovnám tieto slovenské trasy s trasami dvoch predchádzajúcich európskych šampionátov, môžem povedať, že Európsky MTB šampionát sa vracia k svojim vlastným koreňom - do skutočných hôr. Som rád, že sme medzi silnými cyklistickými kandidujúcimi krajinami vybrali práve Slovensko.   Enrico Della Casa Generálny sekretár UEC

Report: Spišských 333 EXTREME 2017
09. 08. 2017 Reportáže

Na tento „závod“ mě upozornila Bohunka, že už se tři roky chystá ho jet, ale nemůže najít nikoho k sobě. Takže proč to nezkusit? Trasa 333km s převýšením 8500m, vypadá moc pěkně ;-) Bohužel se nám to zkomplikuje, Bohunka nenajde za sebe záskok do práce a tak mi nezbývá než se přihlásit sama ;-) Ale tak proč ne, vždyť mi cyklisti jsme taková jedna velká rodina a jede i Rado a Miško. Nakonec zařídím ubytko i pro část rodiny, kterou vezmu s sebou na výlet, domluvím se s klukama, že je vyzvednu, aby se nemuseli třepat vlakem a 20. července po obědě vyrážím na cestu dlouhou cca 300km do Spišské Nové Vsi. Po dlouhé cestě, část dálnice byla zavřená, takže ze tříhodinové cesty s klukama (kdy mě Rado neustále „strašil“ trasou, medvědy a nevím čím ještě) je rázem cesta na hodin sedm :-D Konečně jsme dorazili do SNV. Odbyli jsme si registraci a hurá do hajan. Musím ještě něco na ten zítřek naspat ne :-) Ráno 21.7. vstanu vcelku brzy, něco rychle posnídám, dám kafčo a hurá na start. Na parkovišti při ladění posledních drobností potkávám kamaráda ze 72 hodinovky Aleše a hned jsem klidnější, i když Aleš jede krátkou trasu (222km). Dlouho trasu jedu z žen jen já a ještě jedna místní dívka, takže mým cílem je hlavně dojet :-) A je 8:00 a startujeme. Po asi 15km jsme dojeli k pověstnému „tunelu“ do kterého se nejdřív musíme spustit, voda je opravdu studená a pěkně ozíbe, ale kousek dál, se dá po kraji pomalu jet, tak nasedám a jedu (šlapat bosky s SPD je opravdu lahůdka). Na konci tunelu je …světlo… a taky nám musí pořadatelé pomoci s vyzvednutím kola nás samotných ven z „koryta“. Jak jsem malá, nedosáhnu nohou dobře do stupínku a musím se zapřít kolenem, bohužel to nevydrželo a tak moje jediné zranění za celý závod je odtud. Namažu řetěz, i když „hodná žena“ se sice snažila ho namazat, bohužel nastříkala mi jen brzdový kotouč a já na ni vzpomínám notný kus cesty, dokud zamaštěný kotouč neobrzdím. Kolem oběda sním tuňáka a v další vesnici zastavím u hospody, kde už stojí i další spolubojovníci a dočepuju si vodu. Chvilku spočinu a jede se dál. Sem tam se k někomu připadám, sem tam jedu sama. Pod prvním „hnusným kopcem“ prý nejhorší kopec z celé trasy, musím uznat, byl opravdu výživný a myslela jsem, že nikdy neskončí. Nechám za sebou svoji „soupeřku“, která se občerstvuje. Při výměně baterií v Garminu mě Ivona dojíždí a už jedeme spolu… Zastavíme v Závadke, kde si dáme kafíčko a ostatní pivo. A dál už pokračujeme společně s Ivoninými kamarády Lubošem, Ivem a Broňkem. Musím říct, že jsem byla moc ráda, že jsem se s nimi dala dohromady, nejenom, že trasu znají, ale jet v noci samotné se mi moc nechtělo a tohle byla super parta :-) Ve 21:11 dojíždím na Poráč, který je v polovině trasy a dostaneme tu teplé jídlo (těstoviny). Odpočineme si tu o něco dýl a asi za hodinu pokračujeme dál, i když už bez Broňka, který kvůli silným křečím odstupuje. Před odjezdem do další části, poprosím ještě Luboše, který má dobré světlo, jestli by mohl sem tam přisvítit hlavně ve sjezdech a vyrážíme. Jízda přes noc už je o něco pomalejší, když mineme odbočku, kde se trasy 222km a 333km rozdělují, dojíždí nás po nějaké době Tomáš a už s námi také zůstává a pokračujeme dál opět v pěti. Okolo půl páté svítá a nás vítá nový krásný den a zbývá nám cca 108km do cíle. A chudší o jednoho člena, když odstoupil Ivan. Ivona je většinou vepředu, já s Lubošem náš hlouček uzavíráme a společně se hecujeme. Sjezdy střídají kopce a kopečky a únava se postupně stupňuje, ale do cíle už je přece jen „kousek“. Asi 65km před cílem ještě zastavíme u Luboše doma, trasa vede přes jejich vesnici, kde jeho úžasná manželka nachystala hody jak pro krále. Najíme se, převlečeme, odpočineme a hurá do cíle :-) Je něco po desáté, když vyrazíme od Luboše, v půl třetí konečně protínáme cíl. Nakonec mi Garmin ukázal najetých cca319km s nastoupanými asi 8600m s časem 30hodin a 30minut. Byl to nádherným závod, v ještě krásnějším prostředí a mě jen mrzí, že jsem neměla více prostoru fotit, protože příroda je tady opravdu luxusní. Takže doufám, že se sem příští rok zase podívám :-) Ještě velký dík mým průvodcům a spolubojovníkům Lubošovi, Tomovi, Ivoně, Kristiánovi, Ivanovi, Boňkovi a dalším. A pochvala pořadatelům za super zážitek :-) Autor, foto: Martina Bujáčková, Ľuboš Korchňák

Ako som dala Spišských 333 Extreme ....
02. 08. 2017 Reportáže

Rozhodnutie prihlásiť sa na Spišských 333 EXTREME 2017 padlo už minulý rok, keď sme sa s maratónskou parťáčkou rozhodli vyskúšať niečo nové. Žiaľ, nakoniec som v tom zostala sama. Nasledovalo niekoľko dňové rozhodovanie ísť či neísť? Po dvoch bezsenných nociach som sa rozhodla. Pôjdem!  Taký rešpekt a obavy pred pretekom som už dlho nepociťovala, ale tak to má byť. A tak v piatok ráno vyrážame sme východ. A keďže mi túto sezónu ide karta, tak to samozrejme nejde bez nejakej (tentoraz)  fyzickej ujmy a tak si hneď ráno obarím ruku horúcim čajom. Až teraz som pripravená a môžeme ísť :). Do Spišskej prichádzame hodinu pred štartom, takže je dosť času ešte v kľude poriešiť registráciu a vyhádzať už pobalený ruksak a zbaliť sa na novo. Ešte raz pozriem do mapy nech si utrasiem kadiaľ isť, ale nedokážem sa veľmi sústrediť tak to nechávam plávať.  Snáď sa na niekoho zavesím :). Ešteže môj priateľ má naštudovanú trasu odpredu-dozadu :D- mobil to istí. ... tesne pred ... 15 minút pred štartom už so mnou značne lomcuje adrenalín. Každou minútou sa jeho hladina zvyšuje, až mi to tlačí slzy do očí :). A je tu štart. Snažím sa držať čo najviac vpredu a mať hlavnú skupinku na dohľad. Zatiaľ prebieha všetko ako má, až po prvé fajné stúpanie v Tepličke. Tu zisťujem, že v tomto preteku ma prehadzovačka nepodrží, retiazka lieta cez tri hrebenáky hore a dole. V tom mi reťaz padá, takže radšej zosadám a tlačím bike. Nič lepšie si človek nemôže priať :D. Ale nezúfam adrenalín ešte stále zaberá. Po nejakých 12 km prichádzame pre mňa k obávanej časti a tou je tunel. Dúfam, že nebude vysoká voda, a moje zbožné prianie je vyslišané :). Chlapi vyzúvajú tretry, ponožky a idú na boso. Ja však nie som veľmi presvedčená o tom dať to  na boso na SPD-čkach, tak  radšej idem v tretrách. Však čo, je teplo, vyschnú. Úspešne prechádzam tunelom, bez pádu a mokrých nôh tak som spoko. Už len nech ma chlapci vytiahnu na tú betónovú stenu aj s bikom a všetko je OK. Môžeme ísť ďalej. Hneď sa mi podarí zachytiť skupinku asi 5 chalanov tak sa ich držím ako kliešť. Držia parádne tempo, ešte že som si nezobrala hrudný pás a nevidím tú tepovú zónu. Stačí, že cítim ako mi trepe srdce :D. Prichádza fáza keď aj tepy prestávam riešiť, dôležité je udržať sa so skupinkou a nestratiť ich z dohľadu. Tak drem za nimi a v tomto momente si uvedomujem, že to asi nebude pre mňa len tak nejaký pojazd, ale začína sa z tohto vykľúvať  pretek :D. Darí sa do prvého checkpointu, kde musím zosadnúť a fotiť (hold smola keď nemáš GPS strácaš čas). Doplním energiu a ideme ďalej, a tu naďabím na ďalšieho parťáka Sláva, s ktorým prejdem dosť km. Kecáme o trati, on to tu chvalabohu dobre pozná, vždy mi dopredu povie čo ma čaká. Aspoň nemusím hľadieť stále do mapy a zdržiavať sa. Pri Čingove sa naše cesty rozdelia, keďže zisťujem, že mi záhadne zmizli 2L ionťáku. Dočapujem v krčmičke, lebo ani netuším ako ďaleko je studnička a nechcem riskovať depku, že nemám tekutiny. Pokračujem sama. Na Tomášovský výhľad prichádzam po 3hod. a 42 min. jazdy. Na moje počudovanie mi oznamujú mi, že som prvá  žena. Nechce sa mi veriť, keďže do teraz som si myslela, že sú predo mnou dve kočky. No poteší, ale ešte stále je viac pred nami ako za nami a nemá zmysel vyskakovať. Stať sa môže všeličo. ... nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie ... Šlapem ďalej občas ma niekto predbehne, občas predbehnem zase niekoho ja. Prichádzam na Podlesok, čo je vstupná brána do Slovenského Raja. V bufete vidím starých známych na pive, ja nezastavujem idem ďalej. Na takéto zábavky momentálne nemám čas J a ako každému vždy hovorím „pivo až v cieli“. Začína sa prvé výživné stúpanie. Terén nie je bohviečo, samé šutre, samé zákruty a furt len stúpanie..... a teplo. Premávka je tu ako na pešej. Nebaví ma už pozerať sa na ľudí a už vôbec nie sa kochať krásami Slovenského Raja. Toto nie je raj, toto je očistec! Z vrchu sa spúšťajú na bikoch cyklisti – turisti, lezú mi na nervy a hlavne ten ich blažený úsmev, lebo idú opačným smerom. Radšej sa na nich ani nepozerám. Tááák a je tu 74 km a prichádza prvá kríza a v nohách strašné kŕče. Vyberám prvú anticramp pirulu, chvalabohu zaberá, ale to si už pekne kráčam pri biku. Bože nech sa už toto trápenie skončí....a nekončí. Celé zlééé, už to musí byť asi fakt zlé, keď sa začínam rozprávať so svojimi nohami, debata veľmi jednoduchá, len nech ma nezradia...... Doťapkám sa k studničke, tam už si čapujú vodu nejakí spolubojovníci. Ťažko predýcham a idem si aspoň umyť tvár. Toto asi nebol dobrý nápad keďže všetok pot sa mi dostal do očí a na minútu nič nevidím - paráááááda čo si viac priať... Dvíham bike a beriem sa ďalej, tam to už nevyzerá strmo. Po chvíli ma dobehne Peťo, s ktorým  trochu pokecáme. Hecuje ma aby som ešte vydržala, vraj už to nie je také náročné, už len pár hupáčikov a už sme hore.... Je to náročné udržať s ním tempo, ale robím čo môžem, a tak sa konečne vyštverám na Glac. Robím fotku a ide sa ďalej. Samozrejme všetci mi už zmizli z dohľadu, tak sa na zjazd vydávam sama, šťastná, že je to konečne za mnou. Užívam si zjazdík až do Stratenej, kde sa konečne dostávam hlavnú cestu, ktorú až do Dediniek veľmi dobre poznám. Tam už na mňa čaká môj podporný tým tvorený až jedným členom J . Priateľ mi hneď ozrejmuje ďalšiu časť trasy, ale po pravde nie som schopná veľmi vnímať to čo mi rozpráva. Som len rada, že môžem konečne zosadnúť z biku a natiahnuť si nohy. Opäť dopĺňam sacharidy a pokračujem. Vraj ma čaká „nejaké “ stúpanie, neriešim, že aké - proste idem. ... keď hory majú uši ... V Rakovci odbáčam, z hlavnej niekam do lesa a začína sa druhé výživné 10 km stúpanie na Súľovú. Idem zase sama a je mi to aj jedno, už som sa akosi zbavila strachu bikovať si sama niekde v neznámom lese. Ale pre istotu si spievam, najprv potichu a keď stále nevidím spolubojovníkov pridávam volume a už sa horou ozýva „cestou, necestou , polem, nepolem jedu za tebou velkým ma-lo-trak-to-rem“ (MIG 21 ak to niekto pozná). Nechápem, ale toto ma baví 25min. J. Konečne dorazím k nejakej rampe, kde stúpanie končí a tam „civilizácia“ -skupinka povzbudzujúcich ľudí J. Znova počúvam, že som prvá žena. Fandia mi, ale ja nie som schopná ani poriadne odpovedať na ich otázky, tak len prikyvujem a jednoslovne odpovedám. Za chvíľu už počujem za sebou spolubojovníka .... konečneeee.... až na Súľovú sa ťaháme spolu, opäť foto. A na moje prekvapenie ma tam čaká aj priateľ. Vymeníme pár slov a už fičím ďalej, lebo sa nás tam pozbieralo hádam aj 5 kusov a tí sa už zberajú preč. Tak pome za nimi. Dávam také zjazdy, že sama nechápem. Skoro vôbec nebrzdím, len nech mi preboha neujdu J. .... každé trápenie sa končí na Grajnári ... Prichádzame do Hnilca a tam už začína naozaj peklo. Na chvíľu chalanov stratím, ale po jednej obracačke s prudkým stúpaním ich dobieham a keď ich vidím ako krásne kráčajú pri bikoch, poslušne zosadám aj ja. Začína sa 7 km peklo. Na biku to už vôbec nejde, až na krátke úseky ale tie ma akurát tak rozbijú viac ako som. Na 114 km prichádza druhá kríza, horšia. Kŕče sú už neznesiteľne a sú všade. Chôdza je možná akurát tak po pätách, ale skúste si to v stúpaní.... Dávam ďalšiu anticramp, no nezaberá až tak rýchlo ako prvý krát L. Pokúšam sa o akú takú diskusiu s mojimi nohami no bez šance. Nechcú sa so mnou rozprávať (to mám asi za ten Raj a Súľovú ) a tak už si len kľuknem k biku a čakám, premýšľam čo ďalej. Keď mi ešte vypovedajú kolená a kríže tak to môžem naozaj zabaliť ...... ale vnútorný hlas bojovníka mi stále hovorí, že teraz to predsa nemôžem vzdať. Dala si sa na boj tak makaj !!!! Pozriem hore, chalan asi 50 m odo mňa tiež stojí. V tej chvíli ani neviem či oddychuje, alebo nebodaj čaká na mňa? J To celkom povzbudí, pozbieram zvyšky síl a sebaúcty a vydávam sa na boj. Netuším koľko km, ani koľko výškových metrov..... ale idem. Na protiľahlej hore už zúri búrka (no aladin ma zase sklamal- mala byť o 18:00 a v Krompachoch ). Pár bleskov šibne aj do hory neďaleko, premýšľam, že čo to bude za parádu keď ma to trafí J. Radšej zavrhnem tieto čierne myšlienky a pokračujem. Po čase dobieham jedného z partie  a dostávame sa k najväčšiemu stúpaniu. Konečne sme dorazili na vysnívaný Grajnár a stretávame zvyšok partie...Chlapci mi kričia „keep smiling - úsmev“.... no nehnevajte sa, ale nie je sila ani len na to..... S parťákom nasadáme na biky a fičíme ďalej, ale nestíhame dôjsť ani na asfaltku a začína pršať. Do minúty sme mokrí do nitky. Chvíľku čakáme pod stromom, ale po pár minútach  uznávame, že to asi nemá význam, a tak pokračujeme. Veď do Nálepkova by to už nemalo byť ďaleko. Fotím nejaký smerovník, lebo Grajnár som kvôli lejaku nestihla. Lejak sa trochu s nami pohráva, chvíľu ustúpi ale po pár minútach sa leje zase.....už mi je aj toto jedno... V Nálepkove zastavujem v nejakej krčme stretám sa tu aj so Slávom i so skupinkou fanúšikov zo Súľovej .... Tento lejak mi urobil poriadny škrt cez rozpočet. Nechcem tu zostávať a po dohode sa 4 vydávame na cestu - smer Poráč. Predo mnou ešte jedno zákerné asfaltové stúpanie do Závadky a potom ešte asi 11 km hupáčkov po hrebeni a hádam dôjdem aj do Poráča. Motivujem sa už všeličím, najviac zaberá asi to, že sa konečne najem. Vraj sú pripravené cestoviny s mäsom a zeleninou, ale je mi to vlastne jedno, lebo pojem aj klince J. Takmer po 12 hodinách sa dovalím konečne do Poráča, chystajte slavobránu, sprchu a jedlo ....... ... keď extrém, tak extreme ... Tak a 150 km mám za sebou, konečneeee, ešte 60 a je to v suchu. Tak ako som sa veľmi tešila na jedlo, tak som sa ani nenajedla. To len oči by jedli, ale žalúdok nepustí, tak len pojem moje musli tyčky, vypijem energeťák a je čas pohľadať niekoho na jazdu nocou. Stmieva sa a ja nemám tú odvahu ísť sama.  Jeden vytipovaný parťák zlyhá, keďže rieši defekt. Ja sa už trasiem vyraziť na cestu, lebo sa dovalili nejaké dievčatá a bola by škoda neudržať si prvú pozíciu. Zbadám chalana, už v „nočnom“ mundúrku ako montuje osvetlenie na bike a tak sa ho pýtam či nepôjde so mnou  do Spišskej, lebo sama sa bojím .... Lukáš súhlasí a tak sa niečo po 22 hod. vydávame na cestu tmou. Cesta je zaujímavá  hneď od začiatku keďže  asi po 5 km naďabíme na divú sviňu. Chvíľu riešime kto z koho J, no  našťastie si to sama bez prehovárania rozmyslí a rozbehne sa húštiny a my pokračujeme. V noci je jazda zaujímavá, ale strašne vyčerpávajúca. Po 165 km ďalšia zrada, tachometer sa zbláznil, ukazuje rýchlosť 199km/h (keby sa trošku viacej posnažil, tak prekonám rýchlosť zvuku J)..... no paráda tak som nahratá a radšej ho odložím do vrecka (už som bez kilometrov a aj bez času).  Nechcem Lukáša neustále otravovať s tým, že koľko je hodín a na koľkom kilometri sme....tak iba ťahám a snažím sa  udržať tempo..... Zastavujem ešte niekoľko krát, aby som ešte pofotila potrebné checkpointy. Síce ostrosť žiadna, ale dá sa to prečítať. Záver organizátori fakt premysleli. Ideme ešte dva stúpania, ktoré v momentálnom vyčerpaní pripadajú ako druhý krát Súľova a Grajnár J. Som strašne vyčerpaná. Už ani neviem ako si mám v tom sedle vôbec sadnúť a keď konečne na to prídem tak prejdeme na nejaký šotolinový terén a je to zase v háji......30 km do konca je najhorších, a to som ešte rada, že je tma a ani nevidím koľko krát sme sa už priblížili k cieľu....... Najviac ma aj tak dáva dole to, že netuším aký je čas a na ktorom kilometri vlastne sme :/ .... Stretáme ďalšieho bojovníka Riša, chudák hovorí, že blúdi už 2 hodiny (no nezávidím mu). A tak si krútime už traja a hneď je veselšie.  Tie záverečné kilometre sú strašné, no chalani ma povzbudzujú a ťahajú do cieľa. Ak by som išla sama, tak si tam niekde v dedine ľahnem na lavičku a zaspím J. Konečne prichádzame do Iliašoviec a odtiaľ je to chvalabohu už len asfaltka, čomu je môj zadok veľmi vďačný. Už len nejakých 10 km, prejdeme Smižany a smerujeme k športovej hale do cieľa. Ani neviem kde som nabrala energiu na záver, ale asi to budú endorfíny a radosť, že to mám konečne za sebou. Do cieľa prichádzam po 18 hodinách a 41 minútach s úžasným pocitom, že som to dokázala prejsť aj pokazenou prehadzovačkou, bez defektu a bez vážnejšieho úrazu. Som na seba normálne hrdá. Je to celé o tom ako veľmi to chceš. Áno teraz poviete, že treba mať natrénované. Jasné, že treba, ale treba to mať aj v hlave upratané. Stanoviť si cieľ a ísť si za ním a nevzdať to !!! Bolo to ťažké, ale neľutujem, že som sa na to dala. Tento rok bol ten správny čas. Je to cítiť, že Spinning zaberá. Život plynie, roky ubiehajú, nič v živote sa Vám už nezopakuje. Treba využiť príležitosť, lebo len v ťažkých situáciách prídete na to ako ste na tom psychicky a fyzicky. Neviem ako iných, ale mňa to neskutočne posúva ďalej a čím viac sa dám fyzicky dole tým lepšie. Preto milujem ultramaratóny a takéto šialenstvá ako je Spišských 333 Extreme.  Môj život je skrátka o zážitkoch. J A potvrdzujem, áno je to pravda, keď si myslíš, že už nevládzeš tak naozaj môžeš ešte 3 krát viac !!! Na záver už len chcem poďakovať chalanom s ktorými som odkrútila niekoľko km na trati hlavne Slávovi, Peťovi, Lukášovi a Rišovi a ešte pár ďalším len som sa ešte nedopátrala k ich menám J. Ani neviete ako ste pomohli, už len tým že som išla za vami v háku J. A veľká vďaka organizátorom za takú skvelú akciu ako je Spišských 333 Extreme!!! „Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde neexistuje, slovo nejde neexistuje, když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, nato máš, že to dáš !!!“ (Mirai) Autor a foto: Tatiana Kaliska Foto: stránka SPIŠSKÝCH 333

Pozvánka na "DUBNIČÁK" 26.8.2017
02. 08. 2017 Pozvánky na akcie

Prihlasovanie na Novodubnický maratón je v plnom prúde „Dubničák“ sa koná v  Novej Dubnici  v sobotu,  26.8.2017. Pokojne sa však môžete zastaviť už v piatok. Vo večerných hodinách už bude spustená prezentácia a tak si môžete predštartové  formality vybaviť  v pokoji deň pred pretekom.  A potom sa môžete prebehnúť na sprievodnom podujatí  s názvom OSA Nočný beh mestom. Samotný maratón v sobotu ponúkne 5 tratí, ktoré vedú chrbtami a údoliami Strážovských vrchov z ktorých si určite vyberie biker každej výkonnostnej kategórie: MAYO FAMILY (9km/170m) MAYO BASIC (17km/430m) KLASIK (44km/1400m) HARD (73km / 2400m) NIVEA KING (101km/3400m) Môžete s rodinkou výletovať najbližším okolím  Novej Dubnice, ale môžete si aj poriadne naložiť a zapretekať si na poctivých tratiach.  Tie sa od minulého roka zmenili len kozmeticky a to v dojazde do mesta  a vylepšením prešla najpopulárnejšia trať KLASIK.  Najmenšie deti budú môcť dopoludnia súťažiť na námestí  na bicyklíkoch a odrážadlách na sprievodnom podujatí - OSA CYKLOKRUHY. Pripravený je aj pretek pre dospelých – na kolobežkách. Aj samotné štarty maratónu sa budú konať na námestí  popri tomuto podujatiu. Štartovné sa dá tradične uhradiť vo viacerých vlnách a pre účastníkov z ČR je pre pohodlnú platbu v CZK pripravený aj účet v českej banke.  Účastníci trate MAYO FAMILY majú pri včasnom prihlásení  štartovné zdarma Každý pretekár si bude môcť zdarma po preteku stiahnuť jednu zo svojich profesionálne zhotovených  fotografií z preteku rámci služby HVIEZDA FaxCopy. V rámci maratónu sa môžete zúčastniť „súťaže“ o najpočetnejšiu maratónsku rodinu. Odmeňujeme aj najstaršieho účastníka, všetky deti do 12.rokov a malá pozornosť sa ujde aj všetkým ženám na maratóne.  Hej, ženy máme radi a vážime si ich a preto sme pre ne  na dvoch najdlhších tratiach pripravili aj horskú prémiu – NIVEA KRÁĽOVNÁ BASKE. Novodubnický maratón (alebo Dubničák, ak chcete) je najstarší maratón horských bicyklov na Slovensku. Tento rok sa koná už 23.ročník. Voľakedy sa hrdil aj prívlastkom najväčší, ale o to nejde.  Často sa označuje aj ako jeden z najťažších MTB maratónov na Slovensku.  Ale ani o to nejde, lebo takéto hodnotenie je len o uhle pohľadu. Historicky vzaté,  jeho parametre z roku 2000 iné takéto podujatie na Slovensku  však ešte neprekonalo.  Na Dubničáku si nevybojujete body do žiadneho seriálu a nevyhráte prizemoney.  Sorry, možno nabudúce.  To prečo by ste mali do Novej Dubnice prísť sú  trate ktoré naozaj ponúkajú všetko čo treba  a skvelá atmosféra podujatia.  A o to ide. Novodubnický maratón pre vás organizuje MTB klub Dubnica, mesto Nová Dubnica a koná sa pod záštitou TSK na čele s predsedom TSK pánom Jaroslavom Baškom. Odporúčame vám prihlásiť sa do 1.8. , len do tohto dátumu platíte najlacnejšie štartovné a len do tohto dátumu si môžete objednať aj kultové pamätné tričko. Podrobnosti  nájdete na webe  http://www.maraton.sk a FB stránkach: https://www.facebook.com/novodubnickymaraton Autor: Luboš Dupkala

Pozvánka: ŠKODA STUPAVA TROPHY už tento víkend
27. 07. 2017 Pozvánky na akcie

Najväčšie preteky v horskej cyklistike ŠKODA STUPAVA TROPHY už tento víkend ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 pokračuje 29. júla 2017 najväčším MTB maratónom ŠKODA STUPAVA TROPHY Najvýznamnejšia séria pretekov horských bicyklov ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 prináša fanúšikom horskej cyklistiky šesť pretekov Bohatý sprievodný program pre pretekárov i fanúšikov; výhry môžu získať aj hobby cyklisti   Bratislava 26. júla 2017 – ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 už túto sobotu, 29. júla, odštartuje druhú polovicu štvrtého ročníka série najvýznamnejších pretekov horských bicyklov na Slovensku podujatím ŠKODA STUPAVA TROPHY. Tradične najväčší slovenský MTB maratón ponúka bikerom päť súťažných trás, pričom zaujímavosťou je kategória pre jednokolky. Pre pretekárov aj fanúšikov horskej cyklistiky je zároveň pripravený skvelý sprievodný program s množstvom atraktívnych podujatí. MTB maratón ŠKODA STUPAVA TROPHY je štvrtým podujatím série najprestížnejších pretekov horských bicyklov na Slovensku ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017 a tradične je najväčším MTB maratónom na Slovensku. Minulý rok sa na štart postavilo až 1240 bikerov, ktorým fandilo vyše 5000 divákov. Podobný záujem očakávajú organizátori aj tento rok. „Spolu s letom sa do druhej polovice preklápa aj ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017. Všetkých priaznivcov horskej cyklistiky s radosťou pozývam už túto sobotu do Stupavy, kde na úbočí Malých Karpát môžete prežiť atraktívny víkend, bohatý na obdivuhodné športové výkony aj nevšedné zážitky pre celú rodinu,“ uviedol Ing. Marek Růžička, konateľ ŠKODA AUTO Slovensko. Na pretekárov čaká päť súťažných trás s prevýšením od 350 do 2850 m a s dĺžkou 105 km, 76 km, 42 km a 25 km, vrátane atraktívnej 16 km trasy pre jednokolky. Ako na predchádzajúcich pretekoch série, tak aj v Stupave každý pretekár získa na prezentácii štartovací balíček s cyklistickou fľašou We Love Cycling. Víťazi každej kategórie získajú športové ceny značky ŠKODA. Zároveň všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú maratón, budú zaradení do tomboly, v ktorej hlavnými cenami sú bicykle AUTHOR a ŠKODA. Fanúšikovia horskej cyklistiky si všetky informácie o pretekoch nájdu na stránke www.welovecycling.sk/sbot, na ktorej sa bikeri môžu na preteky aj registrovať. V Stupave nebudú chýbať ani tento rok preteky pre bežcov a juniorských a detských cyklistov. Okrem pretekov organizátori pre návštevníkov pripravili aj bohatý sprievodný program. V  maratónskej dedinke pri Park Hoteli INTENZÍVA na Novej ulici čaká na návštevníkov adrenalínová trať s prekážkami pre deti, dopravné ihrisko, skákací hrad, kreatívne dielne, maľovanie na tvár, varenie s minuloročnou víťazkou súťaže MasterChef Slovensko Martinou Grňovou. O zábavu sa postará moderátor Tomaggio a jedným z vrcholov programu bude aj šou majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša. ŠKODA Bike Open Tour 2017 Séria MTB maratónov s podporou generálneho partnera ŠKODA AUTO Slovensko sa skladá zo šiestich pretekov na území Slovenskej republiky v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách, ktoré sa konajú od apríla do septembra. Na každé preteky sa môžu prihlásiť všetci fanúšikovia horskej cyklistiky – od registrovaných cyklistov, cez MTB nadšencov z radov amatérov až po deti. Pretekári súťažia v 11 kategóriách. Na každých pretekoch série ŠKODA BIKE OPEN TOUR organizátori pripravia množstvo sprievodných akcií, súťaží a bohatý program pre celú rodinu. Prvé tri ročníky série oslovili už desaťtisíce priaznivcov horskej cyklistiky. Ceny pre víťazov a tombola aj pre hobby bikerov Víťazi každej kategórie jednotlivých maratónov v sérii ŠKODA BIKE OPEN TOUR získavajú športové ceny značky ŠKODA. Zároveň všetci účastníci, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé maratóny v sérii, sú zaradení do tomboly, v ktorej môžu vyhrať jeden zo šiestich ŠKODA bicyklov. Vo finálnej tombole sa hrá o ďalších šesť ŠKODA bicyklov. Podmienkou zaradenia do tejto tomboly je úspešné absolvovanie minimálne štyroch pretekov z celej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Na výhru horských bicyklov ŠKODA v tombole má šancu každý hobby biker. Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú štyri najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriách na prvých, druhých a tretích miestach. Podrobnejšie informácie o ŠKODA BIKE OPEN TOUR nájdu fanúšikovia horskej cyklistiky na stránke www.welovecycling.sk/sbot, kde sa môžu na preteky série aj registrovať. Spojenie cyklistiky so značkou ŠKODA siaha hlboko do minulosti, až ku vzniku samotnej automobilky. Bohatá úspešná história mladoboleslavskej automobilky sa začína písať v roku 1895, keď začala výrobu práve bicyklami. Od roku 2004 je ŠKODA partnerom a dodávateľom oficiálnych automobilov na najpopulárnejších cyklistických pretekoch sveta – Tour de France. Na legendárnej Tour zastrešuje aj jeden z dresov pre individuálne hodnotenie cyklistov – od roku 2004 bola partnerom bieleho dresu, od roku 2015 podporuje prestížny zelený dres. ŠKODA AUTO je oficiálnym partnerom zeleného dresu pre najlepších špurtérov aj na pretekoch okolo Španielska La Vuelta, ktoré podporuje od roku 2011. ŠKODA je dlhodobým stabilným podporovateľom a partnerom aj slovenskej cyklistiky. Aktívne podporuje najväčšie domáce podujatie v cestnej cyklistike Okolo Slovenska. V  roku 2015 sa ŠKODA stala novým partnerom najväčšej cyklistickej charitatívnej akcie na Slovensku Parasport24 Tour. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zároveň sedem rokov podporovala cyklistu Petra Velitsa, ktorý počas svojej kariéry získal tri tituly majstra sveta v tímovej časovke a je jedným z najúspešnejších cyklistov v histórii Slovenska. Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte: Roman Rajtár, PR manager, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Roman.rajtar@skoda-auto.sk; +421 904 701 339 Ďalšie informácie pre média nájdete na: http://media.skoda-auto.com prihl. meno: „novinar sk“, heslo: slovensko ŠKODA AUTO ›   je jedna z najstarších automobiliek na svete. Spoločnosť založená v roku 1895, v období počiatkov automobilu,  dodnes sídli v Mladej Boleslavi, ›   má v súčasnosti nasledujúce modelové rady osobných automobilov: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, KODIAQ a SUPERB, ›   v roku 2016 dodala zákazníkom celosvetovo viac ako 1 milión automobilov, ›   od roku 1991 patrí Volkswagenu, jednému z globálne najúspešnejších automobilových koncernov. ŠKODA AUTO v koncernovom zväzku samostatne vyrába a vyvíja okrem vozidiel aj komponenty ako motory a prevodovky, ›   prevádzkuje tri výrobné závody v Českej republike; vyrába v Číne, Rusku, na Slovensku a v Indii väčšinou prostredníctvom koncernových partnerstiev, ďalej aj na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s lokálnymi partnermi, ›   zamestnáva celosvetovo viac ako 26 600 pracovníkov a je aktívna na viac ako 100 trhoch.

Fotogalérie

FESTINA 24hod MTB 2017
06. 06. 2017 2 fotografi
BISON SPA MTB MARATÓN 2017
06. 06. 2017 2 fotografi
FOR BIKES 2017
04. 04. 2017 4 fotografi