Cyklozájazd 2018 - alsaská a moselská vínna cesta - bikepoint.sk

Cyklozájazd 2018 - alsaská a moselská vínna cesta

vložené 03. 02. 2018 o 08:55

Termín: 24.8. – 1.9.2018

Doprava: klimatizovaným autobusom s cykloprívesom. V ponuke pivo, minerálka, káva.

Ubytovanie: 3x Turckheim - na alsaskej vínnej ceste, Trier, Bernkastel – Kues, Cochem, Koblenz /alebo v blízkosti týchto miest/ - na moselskej vínnej ceste

Stravovanie: hotelová polpenzia - večera + raňajky (Nemecko), hotelové raňajky (Francúzsko)

Cena: 549,- eur pri naplnení predpokladaným počtom účastníkov

Termín prihlášok do naplnenia: prípadnú objednávku zájazdu prosím zaslať mailom na adresu j.jurcik@chello.sk

 

Rámcový program:

  1. deň – odchod zo Slovenska vo večerných hodinách /časy nakladania podľa jednotlivých miest budú uvedené v Pokynoch pre účastníkov zájazdu/
  2. deň – príchod do miesta ubytovania, zloženie bicyklov a ubytovanie, výjazd do Munsteru
  3. deň - výjazd bicyklami po alsaskej vínnej ceste. Výjazd autobusom na zámok Koeningsbourg – krásnou dominantou obrovského údolia,  po jeho prehliadke zložíme bicykle a navštívime vinárske mestečká Bergheim, Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr, Niedermorschwihr. Tieto mestečká so svetskou a cirkevnou architektúrou z 15. storočia sú mimoriadne dobre zachované. Vzhľadom k tomu, že pôjdeme po cyklochodníkoch, koštovky skvelého alsaského vína nie sú rizikom. Dĺžka trasy 40 km
  4. deň – výjazd autobusom do mesta Selestat /prehliadka mesta/ a odtiaľ bicyklami cez Colmar /prehliadka mesta/ do Equisheimu /prehliadka mesta/. Equisheim je architektonický skvost a zároveň vinárskym eldorádom. Dĺžka trasy 44 km
  5. deň – po raňajkách odchod do Nemecka so zastávkou spojenou s prehliadkou miest Obernai a Štrasburgu. Príchod a zloženie bicyklov v meste Saarburg. Prehliadka mesta a presun bicyklami do mesta Trier. Dĺžka trasy 20 km. Ubytovanie, prehliadka mesta
  6. deň – po raňajkách naloženie batožiny a presun bicyklami popri rieke Mosela do mestečka Bernkastel – Kuens. Dĺžka trasy 65 km. Ubytovanie, prehliadka mesta
  7. deň – po raňajkách naloženie batožiny a presun bicyklami popri rieke Mosela do mesta Cochem. Dĺžka trasy 87 km. Ubytovanie, prehliadka mesta a hradu
  8. deň - po raňajkách naloženie batožiny a presun bicyklami popri rieke Mosela do mesta Koblenz. Dĺžka trasy 55 km /+ odbočka podľa záujmu cca 6 km na najkrajší zámok v Nemecku – Eltz, príp. prehliadka/. Ubytovanie, prehliadka mesta, naloženie bicyklov
  9. deň - po raňajkách  odchod na Slovensko, podvečer príchod na Slovensko

 

Cieľom tohto cyklozájazdu je predovšetkým spoznať romantické historické francúzske a nemecké mestá a mestečká a kultúru týchto národov a v neposlednom rade možnosť ochutnať skvelé francúzske a nemecké vína. Krásu týchto miest, ako aj cyklotrasy, ktoré vedú väčšinou medzi vinohradmi, môžete vidieť aj na ich webových stránkach. Vyššie uvedené mestá sú mimoriadne historicky zachované so zaujímavou architektúrou. Dĺžka trás bola zvolená tak, aby zostal dostatok času aj na prehliadku miest, cez ktoré budeme prechádzať. Cyklotrasy majú skvelú infraštruktúru – kvalitné asfaltové cyklochodníky, občerstvenie, odpočinkové miesta a pod. Trasy sú nenáročné, bez kopcov a vhodné aj pre menej zdatných cyklistov.

Tento zájazd je vhodný aj pre účastníkov bez bicyklov, nakoľko budú mať dostatok času na prehliadku mestečiek.

Účastníci zájazdu obdržia mapu odporúčanej trasy na každý deň. Presun medzi mestami je takmer výhradne po vínnych cyklocestách / Route du vin ď Alsace, Moselweinstrasse/.

Pozn.: záujemcov z ČR zoberieme po trase Bratislava – Brno – Praha – Plzeň

Ponuka na zájazd je umiestnená aj stránke www.avantitours.sk od 1.11.2017 aj na stránke www.bikepoint.sk /na záložke Cyklozájazdy 2018 - obsahuje aj fotografie z prostredia/.

COLMAR

RIQUEWIHR

STRASBURG

SAARBURG

TRIER

BERNKASTEL - KUES

COCHEM

KOBLENZ

MOSELA

MOSELA

Diskusia