Všeobecné informácie o cyklozájazdoch 2023 - bikepoint.sk

Všeobecné informácie o cyklozájazdoch 2023

vložené 21. 02. 2023 o 18:00

Všeobecné informácie o cyklozájazdoch 2023

- ponuka obsahuje cyklozájazdy k moru, aj vo vnútrozemí, všetky s ubytovaním na jednom mieste s hviezdicovými výjazdmi, profilovo náročné aj menej náročné.

- program zájazdov je cykloturisticko – poznávací. Zájazd do Chorvátska a Toskánska je zaujímavý aj pre účastníkov bez bicyklov. Obligatórne výlety sú v cene zájazdu. Možnosť fakultatívnych výletov podľa dohody účastníkov na mieste

- kvalita ciest, ako aj odporúčaný druh bicyklov sú uvedené v konkrétnej ponuke

- vzhľadom k tomu, že ubytovanie je väčšinou po dvojiciach, odporúčame nájsť si spoločníka /čo však nie je v žiadnom prípade podmienkou/

- snažíme sa, aby ubytovacie zariadenia spĺňali štandardné podmienky (výnimkou sú zájazdy cykloloďou, kde sú priestory v kajutách stiesnené)

- strava poskytovaná formou polpenzie alebo len raňajky, a to v prípade, že v blízkosti sú iné stravovacie zariadenia, t.z. aj väčšiu možnosť výberu

- nástupné  miesta pri doprave autobusom sú väčšinou po trase Vrútky – Žilina - Bratislava /po D1/, v prípade väčšej skupiny aj po inej trase, resp. zabezpečíme zvoz

- záujemcovia sú evidovaní podľa dátumu prihlášky; po naplnení počtu budú ďalší záujemcovia vedení ako náhradníci. O tejto skutočnosti budú upovedomení

- už pri prihlasovaní odporúčame uviesť špecifické požiadavky /napr. na stravu, miesto v autobuse, požiadavky na ubytovanie a pod./

- odporúčame rešpektovať termín prihlášok. Kapacita zájazdov je obmedzená ubytovacími možnosťami

- batožina v autobuse je limitovaná 15 kg na účastníka

- účastníci si môžu zvoliť aj vlastnú dopravu

- pri zájazdoch so zvýšenou prácnosťou je účtovaný príplatok za elektrobicykle

- v prípade odhlásenia sa zo zájazdu je možné nahlásiť náhradníka bez poplatku

- okrem zverejnených zájazdov je možné zorganizovať cyklozájazdy aj na základe  konkrétnej požiadavky organizovanej skupiny

- bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch, vrátane fotografií z reálneho prostredia, sú zverejnené na www.bikepoint.sk. Zájazdy realizované prostredníctvom CK AVANTI TOURS sú zverejnené aj na stránkach tejto CK

- CK AVANTI TOURS zabezpečuje aj poistenie podľa požiadavky. Upozorňujeme, že poistenie storna zájazdu /odporúčame/ sa uzatvára s dátumom prihlášky, ktorým je deň podpisu zmluvy! Dodatočné požiadavky na poistenie komerčné poisťovne neakceptujú!

Diskusia