Kategórie

Na účasť na podujatí nieje potrebná licencia!!!

24 hodinovka

Kategória muži

Sólo  muži U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2019 pri doložení súhlasu rodičov /notársky overená/ môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia /

Sólo muži 23 - 39 rokov

Sólo muži 40 - 49 rokov

Sólo muži 50 - 59 rokov

Sólo muži 60 rokov +

Kategória ženy

Sólo  ženy U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2019 pri doložení súhlasu rodičov /notársky overená/ môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia /

Sólo ženy 23 - 39 rokov

Sólo ženy 40+

Dvojice

dvojice muži open

dvojice muži 40+

dvojice ženy open

dvojice mix open

Štvorice

štvorice muži open

štvorice muži 40+

štvorice mix open

štvorice ženy

Majster Slovenska bude vyhlasovany (prvé tri miesta/ v kategórii U23 muži/ženy a Majster Slovenska muži/ženy v absolutnom poradí bez ohľadu na kategóriu v ktorej je prihlásený /okrem kategórie U23/

 

12 hodinovka

Muźi sólo open /bez rozdielu veku/

Ženy sólo open /bez rozdielu veku/

 

Účastník nemôže meniť kategóriu v deň pretekov alebo počas pretekov!!!-.ô