Kategórie

Na účasť na podujatí nieje potrebná licencia!!!

24 hodinovka

Sólo muži

Sólo  muži U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2019 pri doložení súhlasu rodičov /notársky overená/ môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia /

Sólo muži 23 - 39 rokov

Sólo muži 40 - 49 rokov

Sólo muži 50 - 59 rokov

Sólo muži 60 rokov +

Sólo ženy

Sólo  ženy U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2019 pri doložení súhlasu rodičov /notársky overená/ môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia /

Sólo ženy 23 - 39 rokov

Sólo ženy 40+

Dvojice

Dvojice muži open

Dvojice muži 40+

Dvojice ženy open

Dvojice mix open

Štvorice

Štvorice muži open

Štvorice muži 40+

Štvorice mix open

Štvorice ženy

Majster Slovenska bude vyhlasovany (prvé tri miesta/ v kategórii U23 muži/ženy a Majster Slovenska muži/ženy v absolutnom poradí bez ohľadu na kategóriu v ktorej je prihlásený /okrem kategórie U23/

 

12 hodinovka

Sólo muži open /bez rozdielu veku/

Sólo ženy open /bez rozdielu veku/

 

Účastník nemôže meniť kategóriu v deň pretekov alebo počas pretekov!!!-.ô