Štartovné

Zvýhodnené štartovné pre 24ku 50,-€ /1400 CZK/

Pre prihlásených a zaplatených do 15.5.2019.

Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 16.5.2019.

Po tomto termíne si bude musieť pretekár uhradiť rozdiel do sumy plného štartovného 60,-€ resp. 70,-€.

Štartovné pre nerozhodných pre 12ku a 24ku 60,-€ /1650 CZK/

Pre prihlásených a zaplatených od 15.5.2019 do 31.5.2019.

Štartovné na mieste pre 12ku a 24ku 70,-€ /1950 CZK/

Pre tých ktorí budú hradiť na mieste 7.6.2019.

Usporiadateľ v tomto prípade negarantuje pre sólo jazdcov miesto 3x3 priamo pri trati.

Zvýhodnené štartovné pre 12 hodinovku 40,-€ /1100 CZK/

re prihlásených a zaplatených do 15.5.2019.

Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 16.5.2019.

Po tomto termíne si bude musieť pretekár uhradiť rozdiel do sumy plného štartovného 60,-€ resp. 70,-€

Ostatné poplatky po termíne

Doplatky k štartovnému /nepovinné/

Prístrešok 3x3m, elektrika, stôl, lavica 60,-€.

Druhé a ďalšie autá na mieste pri stane, prístrešku 10,-€. Pre takéhoto účastníka bude vymedzený max. priestor 3x6m vrátane prístrešku (autá budú počas konania akcie od 7.6.-9.6.2019 na parkoviskách na to určených!)

Karavan príplatok 20,-€

2x Strava pre doprovod 10,-€

V cene štartovného balíčka je

2x hlavné jedlo, 2x nápoj, NON STOP občerstvovačka len pre pre pretekárov. 2x žetón na sprchu, servisné zabezpečenie, lekárske ošetrenie, masér, 1x predné štartové číslo a 1x zadné štartové číslo zlosovateľné v tombole, garantované miesto 3x3m pre jednotlivcov a dvojice. 6x3 metre pre štvorice.

Platobné údaje

Názov banky: FIO BANKA a.s.

IBAN: SK30 8330 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOZSKBAXXX

(Pre úhradu z Českej republiky: FIO BANKA: IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOBCZPP)

Názov účtu: Žilinský pedál

Variabilný symbol: Bude pridelený prihlasovacím systemom a nájdete ho v spätnom maili prihlášky.

Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko

Poplatky za prevod na účet organizátora znáša účastník!

Vrátenie štartovného

Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. do 31.5.2019. Storno poplatok do tohto termínu je 20,-€/osoba. Po tomto termíne /po 31.5.2018/ sa štartovné nevracia.