Pozvánka: Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom - bikepoint.sk

Pozvánka: Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom

vložené 18. 01. 2016 o 19:09

Po rekognoskácii v oblasti Paráčskej Magury s uspokojením konštatujeme, že snehová situácia v okolí Zázrivej je dobrá a vhodná na uskutočnenie turistického lyžiarskeho prechodu „Jánošíkovým krajom“ v pôvodne plánovanom termíne.

Informácie, týkajúce sa prihlasovania, vo zverejnených propozíciách sú platné.

Zmena je len vo vedení trás. Všetci pôjdeme autobusmi do Zázrivej a štart aj cieľ všetkých trás bude v Zázrivej. Obtiažnosť trás je približne rovnaká (možno trošku nižšia) ako pri štandardnom prechode.

Začiatok je pre všetky tri trasy spoločný a dve dlhšie trasy sa budú postupne odpájať. Trasy budú v teréne označené a popis trás tiež zverejníme na stránke www.janosikovkraj.wbl.sk

Termín akcie: 23.1.2016

Cieľ všetkých trás bude v penzióne Borončo v Havranej, kde bude aj možnosť zakúpenia guľášu. Prosíme záujemcov o čo najrýchlejšie zaslanie prihlášok

TRASA A : ZÁZRIVÁ, Havrania – Vasiľovská hoľa - Paráčsky Minčol - Príslopec – s. Hoľa – s. Havranské - Malá Havrania - Havrania, Borončo Dĺžka: cca 25km

TRASA B : ZÁZRIVÁ, Havrania – Vasiľovská hoľa - Paráčsky Minčol - Príslopec – s. Hoľa – hotel Havrania - Havrania, Borončo cca 20km

TRASA C : ZÁZRIVÁ, Havrania - po zvážnici v doline Havranského potoka spolu s A,B až na koniec - otočka - odbočka do vedľajšej doliny - Havrania, Borončo Dĺžka: cca 14km

Značenie : značkami lyžiarskeho prechodu na stromoch a stuhami

Účastnícky poplatok : Pre trasy A, B : 3 € Pre trasu C : 2 €

Prihlášky: zaslať najneskôr do 20.1. 2016 spolu s úč. poplatkom a uvedením trasy (A,B,C) na adresu:

A. Ďurčanský, Gymnázium sv. Františka, Hurbanova 44, 010 01 Žilina

alebo osobne priniesť na vrátnicu Gymnázia – vchod z Hurbanovej ul. vo dvore za jedálňou v budove telocvične

alebo do 20.1. prevodom na účet č. 520700-4200188296/8360

ako variabilný symbol dajte 6 prvých číslic Vášho rodného čísla a na emailovú adresu janosikovkraj@wbl.sk pošlite info o platbe so zoznamom prihlasovaných (meno, bydlisko, rok narodenia, trasa)

POZOR ! : miesto v autobuse len do naplnenia kapacity pre prihlásených

Časový rozpis : začiatok prechodu v Zázrivej - Havranej : 8.00 hod.

Havrania, Borončo 13.00 - 15.00 hod.

Doprava : autobusmi. Odchod o 7:00 hod. z ulice 1. mája, oproti autobusovému nádražiu, cca 300 m od železničnej stanice.

Občerstvenie : Posedenie v penzióne Borončo.

Ukončenie A +B +C : Penzión Borončo. Odtiaľ odvoz do Žiliny

Pokyny: ― účastníci štartujú na vlastné nebezpečie

― organizátori nezodpovedajú za stratu vecí a peňazí

Prezentácia : Žilina, ul. 1.mája pri autobusoch od 6:30 do 6:55 hod.

MESTO ŽILINA – hradí dopravu zo Žiliny do Zázrivej a späť

Spoluorganizátori: Gevie, Žilina, Uhoľná 3 (reklama, sieťotlačové služby)

Obec Zázrivá – úprava trasy

Informácie budú v prípade potreby aktualizované na www.janosikovkraj.wbl.sk

Zdroj: Jánošíkov kraj n.o.

Autor: Luboš Dupkala

Diskusia