Pozvánka: POVAŽSKO-SLEZSKÝ BLESK 2023 - bikepoint.sk

Pozvánka: POVAŽSKO-SLEZSKÝ BLESK 2023

vložené 04. 10. 2023 o 19:51

PROPOZÍCIE

Názov pretekov: Považsko-Slezský blesk – preteky do vrchu v cestnej a horskej cyklistike

Organizátor: Mesto Považská Bystrica a Mikroregión Slezská Harta

Spoluorganizátor: Active Process o.z.

Miesto realizácie: Cyklotrasa Horná Marková -Stolečné a Sedlo Adamkov,

súradnice 49.292041, 18.268274

Dátum: 7.10.2023 sobota

Registrácia pretekárov:

• Možnosť registrácie na mieste alebo vopred zaslaním údajov (meno, priezvisko, rok

narodenia, druh bicykla a tel. číslo) na e-mail marika.hrustincova@povazska-bystrica.sk

• Registrácia a prezentácia pretekárov v deň pretekov na mieste Horná Marková -Stolečné

v čase od 11:30 do 12:30 hod. Každý vopred e-mailom prihlásený pretekár je POVINNÝ

prísť v uvedenom čase podpísať prihlášku a vyzdvihnúť si štartovné číslo, inak bude

automaticky vyradený zo štartovacej listiny.

• Súradnice miesta registrácie a prezentácie 49.292041, 18.268274

• Počet pretekárov je obmedzený na max. 70.

• Pretekov sa môžu zúčastniť pretekári od 15 rokov. Pretekár mladší ako 18 rokov, môže

pretekať len so súhlasom zákonného zástupcu.

Štartovné: neplatí sa

Parkovanie: súradnice 49.292041, 18.268274

Kategórie súťažiacich:

 

Kategória

MUŽI MTB (horské bicykle bez elektrického pohonu)

ŽENY MTB (horské bicykle bez elektrického pohonu)

MUŽI ROAD (cestné a gravel bicykle)

ŽENY ROAD (cestné a gravel bicykle)

 

Štartovací balíček: voda a nápoj

Štart: Prvý štart MUŽI MTB o 13:00 hod., ŽENY MTB 13:05 hod., MUŽI ROAD

13:30 hod., ŽENY ROAD 13:35 hod. (zmena časov vyhradená)

 

Miesto štartu: Súradnice 49.292041, 18.268274

Vyhodnotenie: Cca 30 min. po dojazde poslednej kategórie. Vyhodnocujú sa prvé 3 miesta v kategórii.

 

POVAŽSKO-SLEZSKÝ BLESK 2023

Názov projektu: “Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a

Trenčianského kraje – doprovodné aktivity“, ITMS2014+ kód projektu 304021CTB5

Diskusia