Partnerské KORUNY

Zoznam VRCHÁRSKYCH KORÚN v Českej republike a na Slovensku:

Zakladateľská Koruna: VRCHÁŘSKÁ KORUNA VALAŠSKÁ http://www.vkv-bike.cz/


Vrchařská koruna Valašska (VKV)
založena 2013
www.vkv-bike.cz
www.facebook.com/cyklo.vkv

Vrchařská koruna Jesenicka (VKJ)
založena 2015
vkj-bike.webnode.cz
www.facebook.com/vkjesenicka

Vrchařská koruna Vysočiny (VKVys)
založena 2015
www.vkvys.cz
www.facebook.com/Vrchařská-koruna-Vysočiny

Vrchařská koruna jižních Čech (VKJČ)
založena 2015
www.legendmtbclub.cz
www.facebook.com/Vrchařská-koruna-Jižních-Čech

Vrchárska koruna Trenčianska (VKT)
založena 2016
www.vkt-bike.sk
www.facebook.com/Vrchárska-koruna-Trenčianska

Vrchařská koruna Krnovska (VKK)
založena 2016
www.vkk-bike.webnode.cz
www.facebook.com/Vrchařská-Koruna-Krnovska

Vrchárska koruna žilinská (VKŽ)
založena 2016
www.bikepoint.sk
www.facebook.com/Vrchárska-Koruna-Žilinská

Vrchařská koruna Drahanské vrchoviny (VKDV)
založena 2016
www.outdoor-life.cz
www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny

Tu nájdete ROZCESTNÍK, čo je informácia o všetkých Vrchárských korunách na stránke zakladateľov http://www.vk-bike.eu/prehled