Úspešní bikeri

1. Ján Pišček - Kysucké Nové Mesto - úspešné ukončenie: 26. 05. 2021 o 22:06:55

2. Dušan Kiebel - Liptovský Mikuláš - úspešné ukončenie: 28. 05. 2021 o 17:10:57

3. Ľubomír Cabúk - Kysucké Nové Mesto - úspešné ukončenie: 02. 06. 2021 o 09:59:26

4. Martin Sinko - Zilina - úspešné ukončenie: 04. 06. 2021 o 14:17:28

5. Jan Lacko - Žilina - úspešné ukončenie: 16. 06. 2021 o 17:59:04

6. Marek Skupeň - Žilina - úspešné ukončenie: 16. 06. 2021 o 18:06:16

7. Matej Nemček - Žilina - úspešné ukončenie: 16. 06. 2021 o 18:08:47

8. Martin Chovan - Turie - úspešné ukončenie: 18. 06. 2021 o 19:40:29

9. Martin Konak - Sklabina - úspešné ukončenie: 20. 06. 2021 o 22:08:04

10. Ivan Zahumenský - Trenčín - úspešné ukončenie: 22. 06. 2021 o 19:55:06

11. Milan Straka - Trenčín - úspešné ukončenie: 23. 06. 2021 o 23:08:55

12. Marek Záborský - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 27. 06. 2021 o 13:37:54

13. Anton Ďurina - Žilina - úspešné ukončenie: 04. 07. 2021 o 11:49:00

14. Ľubomír Pekár - Žilina - úspešné ukončenie: 06. 07. 2021 o 17:54:00

15. Filip Bachinec - Trenčín, Cyklostore - úspešné ukončenie: 21. 07. 2021 o 20:26:26

16. Ivan Snopko - Zilina, Slovensko - úspešné ukončenie: 24. 07. 2021 o 22:39:51