Úspešní rodičia s deťmi cyklisti

1. Tomáško a Peter Brída - FEITcity.sk - úspešné ukončenie: 15. 05. 2021 o 16:59:18

2. Šimon a Viktor Vaškovičovci - Žilina - úspešné ukončenie: 15. 05. 2021 o 19:41:29

3. Tomáš Polák - Žilina - úspešné ukončenie: 26. 05. 2021 o 15:49:19

4. Ľubomír Černický - Žilina - úspešné ukončenie: 27. 09. 2021 o 00:34:58

5. Grétka Ďaďová - Dolný Kubín - úspešné ukončenie: 10. 10. 2021 o 16:15:18