Úspešní rodičia s deťmi cyklisti

1. Peter a Tomáško Brída - FEITcity.sk UNIZA - úspešné ukončenie: 17. 04. 2019 o 16:55:21

2. Viktor a Šimon Vaškovič - Žilina - úspešné ukončenie: 18. 04. 2019 o 12:20:55

3. Róbert Janto Marek Bayer - Žilina - úspešné ukončenie: 01. 05. 2019 o 15:11:52

4. Juraj a Šimon Dolník - Bike Partizán Kunerad - úspešné ukončenie: 09. 06. 2019 o 14:53:41