Úspešní rodičia s deťmi cyklisti

1. Tomáš Polák - Žilina - úspešné ukončenie: 29. 05. 2022 o 17:00:25

2. Peťko, Ivana a Peter Brída - FEITcity.sk - úspešné ukončenie: 04. 07. 2022 o 11:06:27

3. Ľubomír Černický - Žilina - úspešné ukončenie: 25. 09. 2022 o 00:20:08