Úspešní rodičia s deťmi cyklisti

1. Tomáško a Peter Brída - Žilina/FEITcity.sk - úspešné ukončenie: 16. 05. 2020 o 15:59:27

2. Šimon a Viktor Vaškovičoví - úspešné ukončenie: 16. 05. 2020 o 18:29:52

3. Tomas Polak - Zilina - úspešné ukončenie: 01. 06. 2020 o 16:50:21