Úspešní rodičia s deťmi cyklisti

1. Tomáško & Peter Brída - FELcity UNIZA Žilina - úspešné ukončenie: 21. 04. 2018 o 10:50:33

2. Miško a Peter Krnáčik - D.H. - úspešné ukončenie: 21. 04. 2018 o 11:35:25

3. Šimonko a Viktor Vaškovič - Žilina - úspešné ukončenie: 23. 04. 2018 o 17:47:20

4. Daniel + Miroslav Pobiják - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 01. 09. 2018 o 17:35:23

5. Veronika a Peťka Krnáčiková - DH - úspešné ukončenie: 19. 10. 2018 o 13:52:03