Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Elenka, Miška a Alicka Vaškovičové - Žilina - úspešné ukončenie: 16. 05. 2020 o 17:16:06

2. Zuzana, Martin Deákovci - úspešné ukončenie: 17. 05. 2020 o 12:32:16

3. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 17. 05. 2020 o 15:29:52

4. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 17. 05. 2020 o 16:09:16