Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Miška, Alicka a Elenka Vaškovičové - Žilina - úspešné ukončenie: 15. 05. 2021 o 19:33:10

2. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 27. 05. 2021 o 21:02:03

3. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 27. 05. 2021 o 21:07:04