Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Mariana Pradeniaková - úspešné ukončenie: 20. 04. 2019 o 12:04:13

2. Zuzana Deáková - Zilina - úspešné ukončenie: 20. 04. 2019 o 12:10:02

3. Martin Deák - Zilina - úspešné ukončenie: 20. 04. 2019 o 12:10:55

4. Elenka + Miška + Alicka Vaškovičové - Žilina - úspešné ukončenie: 21. 04. 2019 o 18:59:44

5. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 22. 04. 2019 o 02:55:18

6. Anna a Laurinka Dolníková - Kunerad - úspešné ukončenie: 16. 06. 2019 o 12:22:40

7. Katarína a Ela Dolníková - Kunerad - úspešné ukončenie: 24. 06. 2019 o 07:44:19

8. Terézia Kozáriková - Žilina - úspešné ukončenie: 15. 07. 2019 o 16:46:41

9. Michaela Kozáriková - Žilina - úspešné ukončenie: 18. 07. 2019 o 17:13:55

10. Peťko a Ivana Brídová - FEITcity.sk - úspešné ukončenie: 31. 08. 2019 o 14:44:19

11. Ivana Čadecká - úspešné ukončenie: 01. 09. 2019 o 20:52:28

12. Miroslav Čadecký - úspešné ukončenie: 01. 09. 2019 o 21:08:39

13. RASTISLAV ŠČIBRAN - ČADCA - úspešné ukončenie: 01. 09. 2019 o 21:36:19

14. Miroslav Furmaník - Mariňáci - úspešné ukončenie: 06. 10. 2019 o 15:48:27

15. Michaela Pavlovičová - Žilina - úspešné ukončenie: 13. 10. 2019 o 18:22:59

16. Peter Koňár - Nezbudská Lúčka - úspešné ukončenie: 23. 10. 2019 o 21:59:23

17. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 10. 11. 2019 o 14:39:47

18. Lucia Šeriková - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 15. 11. 2019 o 21:36:30

19. Jozef Vajčovec - úspešné ukončenie: 15. 11. 2019 o 21:52:17