Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Gabriela Kostolná - Rajecké Teplice - úspešné ukončenie: 22. 05. 2022 o 19:27:11

2. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 23. 05. 2022 o 21:18:52

3. Igor Svoboda - Varín - úspešné ukončenie: 29. 05. 2022 o 11:48:11

4. Dorotka, Riško, Filipko, Veronika, Štefan Kotuľákovci - ŽILINA 1 - úspešné ukončenie: 30. 05. 2022 o 21:46:51

5. Tomáš Vinklárek - Žilina - úspešné ukončenie: 19. 06. 2022 o 21:09:06

6. Mirko a Miroslav Furmaník - Mariňáci - úspešné ukončenie: 20. 08. 2022 o 21:48:50

7. Ľubomír,Veronika a Timotej Šupola - Žilina-Lietavska Lučka - úspešné ukončenie: 29. 08. 2022 o 20:20:50

8. Katarína Bučányová - Gbeľany - úspešné ukončenie: 28. 09. 2022 o 12:26:18