Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Miška, Alicka a Elenka Vaškovičové - Žilina - úspešné ukončenie: 15. 05. 2021 o 19:33:10

2. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 27. 05. 2021 o 21:02:03

3. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 27. 05. 2021 o 21:07:04

4. Kristína, Eliška, Karolínka, Matejko Bukovinskí - Rosina - úspešné ukončenie: 17. 07. 2021 o 19:34:37

5. Ľubomír Šupola - Žilina - úspešné ukončenie: 19. 08. 2021 o 19:45:22

6. Miroslav Furmaník - Žilina - úspešné ukončenie: 25. 08. 2021 o 14:41:33

7. Jaroslav Mašek - Žilina - úspešné ukončenie: 04. 09. 2021 o 16:45:25

8. Gabika Kostolná - Rajecké Teplice - úspešné ukončenie: 12. 09. 2021 o 12:41:21