Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Elenka, Miška a Alicka Vaškovičové - Žilina - úspešné ukončenie: 16. 05. 2020 o 17:16:06

2. Zuzana, Martin Deákovci - úspešné ukončenie: 17. 05. 2020 o 12:32:16

3. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 17. 05. 2020 o 15:29:52

4. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 17. 05. 2020 o 16:09:16

5. Lucia Šeriková - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 08. 06. 2020 o 23:14:27

6. Jozef Vajčovec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 08. 06. 2020 o 23:23:47

7. Ľubka Ilková a Matejko - Žilina - úspešné ukončenie: 20. 07. 2020 o 11:20:44