Kategórie + prize money

 

 

Na účasť na podujatí nieje potrebná licencia!!!

Kategória muži

Sólo muži ELITE

Sólo  muži U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2018 pri doložení súhlasu rodičov /notársky overená/ môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia /

Sólo single speed

Sólo muži 23 - 29 rokov

Sólo muži 30 - 34 rokov

Sólo muži 35 - 39 rokov

Sólo muži 40 - 44 rokov

Sólo muži 45 - 49 rokov

Sólo muži 50 - 54 rokov

Sólo muži 55 - 59 rokov

Sólo muži 60 rokov +

Kategória ženy

Sólo ženy ELITE

Sólo  ženy U23 do 23 rokov /štartovať môžu pretekári od 18 rokov do 22 rokov dovŕšených v roku 2018pri doložení súhlasu rodičov /notársky overená/ môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia /

Sólo single speed

Sólo ženy 23 - 29 rokov

Sólo ženy 30 - 34 rokov

Sólo ženy 35 - 39 rokov

Sólo ženy 40 - 44 rokov

Sólo ženy 45 - 49 rokov

Sólo ženy 50 - 54 rokov

Sólo ženy 55 - 59 rokov

Sólo ženy 60 rokov +

Dvojice

dvojice muži open

dvojice ženy open

dvojice mix open

Štvorice

štvorice muži open

štvorice mix open

 

ELITE - tejto kategórie sa môže zúčastník pretekár/ka ľubovoľného veku, ktorý/á má ambície porovnať svoju výkonnosť so všetkými pretekármi bez rozdielu veku. Tento pretekár/ka bude hodnotený iba kategórii ELITE a prihlásením sa do tejto kategórie sa vzdáva poradia v kategŕii prislúchajúcej jeho veku! Táto kategória je vyhlasovaná ako hlavná a sú v nej priznané prize money. Do kategórie sa môže prihlásiť každý účastnik ktorý dosiahne v roku 2018 18 rokov!

 

Prize money

sú vypísané pre kategóriu ELITE MUŽ a ELITE ŽENY

1. miesto 900€

2. miesto 500€

3. miesto 300€

4. miesto 200€

5. miesto 100€

Prize money budú vyplatené na účet jazdca, ktorému táto výhra prináleži. Pretekár je povinný poskytnúť usporiadateľovy ihneď po vyhlásení výsledkov číslo účtu a osobné údaje.

 

Účastník nemôže meniť kategóriu v deň pretekov alebo počas pretekov!!!