Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 09. 05. 2018 o 16:07:43

2. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 09. 05. 2018 o 16:11:37

3. Mariana Pradeniaková - Žilina - úspešné ukončenie: 27. 05. 2018 o 13:41:21