Všeobecné informácie zájazdoch 2024 - bikepoint.sk

Všeobecné informácie zájazdoch 2024

vložené 15. 12. 2023 o 10:20

Všeobecné informácie o cyklozájazdoch 2024

- ponuka obsahuje cyklozájazdy k moru, aj vo vnútrozemí, profilovo náročné aj menej náročné.

- program zájazdov je cykloturisticko – poznávací. Niektoré sú zaujímavé aj pre účastníkov bez bicyklov. Obligatórne výlety sú v cene zájazdu. Možnosť fakultatívnych výletov podľa dohody účastníkov na mieste

- kvalita ciest, ako aj odporúčaný druh bicyklov sú uvedené v konkrétnej ponuke

- vzhľadom k tomu, že ubytovanie je väčšinou po dvojiciach, odporúčame nájsť si spoločníka /čo však nie je v žiadnom prípade podmienkou/

- snažíme sa, aby ubytovacie zariadenia spĺňali štandardné podmienky

- strava je poskytovaná formou polpenzie alebo len raňajok, a to v prípade, že v blízkosti sú iné stravovacie zariadenia, t.z. aj väčšia možnosť výberu

- nástupné  miesta pri doprave autobusom sú po trase Trenčín - Bratislava /po D1/, v prípade väčšej skupiny aj po inej trase, resp. zabezpečíme zvoz

- záujemcovia sú evidovaní podľa dátumu prihlášky; po naplnení počtu budú ďalší záujemcovia vedení ako náhradníci. O tejto skutočnosti budú upovedomení

- už pri prihlasovaní odporúčame uviesť špecifické požiadavky /napr. na stravu, miesto v autobuse, na ubytovanie a pod./

- žiadame rešpektovať termín prihlášok ! Tieto sú odvodené od požiadaviek ubytovateľov na rezerváciu

- batožina v autobuse je limitovaná 15 kg na účastníka

- na všetky zájazdy je potrebné odmontovať pedále pred naložením !

- v prípade odhlásenia sa zo zájazdu je možné nahlásiť náhradníka bez poplatku

- nezabudnúť na komerčné poistenie, predovšetkým na poistenie liečebných nákladov !

- bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch, vrátane fotografií z reálneho prostredia, sú zverejnené na www.bikepoint.sk

- okrem zverejnených zájazdov je možné zorganizovať cyklozájazdy aj na základe  konkrétnej požiadavky organizovanej skupiny + pripravujeme aj krátkodobé /1 – 6 dňové/ zájazdy, ktoré nebudú zverejnené na web stránke, ale pozvánky budú zaslané mailom cca 1 mesiac pred uskutočnením

- pre rok 2024 sme pripravili aj lyžiarske zájazdy.

Diskusia