Kontakt

XIRIS s.r.o.
Pod Vajánkom 257/28
013 03 Varín


IČO: 36823368
DIČ: 2022433369
IČ DPH: SK2022433369

OR: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 19399/L
DUNS: 495186122

centrálny mail: bikepoint.sk@gmail.com
Žilinský pedál, o.z.
Obežná 8563/4
010 08 Žilina


IČO: 42391075
Číslo spisu: VVS/1-900/90-44937

Luboš Terry Dupkala
projekt manager
lubos.dupkala@gmail.com

Iveta Dupkala
šefredaktor
iveta.dupkala@gmail.com