Kontakt

BIKE SLOVAKIA s.r.o.
Pod Vajánkom 257/28
013 03 Varín


IČO: 46577581
DIČ: 2023508630

OR: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 56553/L

centrálny mail: bikepoint.sk@gmail.com
Žilinský pedál, o.z.
Hečkova 24
010 01 Žilina


IČO: 42391075
Číslo spisu: VVS/1-900/90-44937

Luboš Terry Dupkala
projekt managerlubos.dupkala@gmail.com

Iveta Dupkala
šefredaktoriveta.dupkala@gmail.com