Žilinská putovačka

bikepoint.sk žilinská putovačka

Termín konania

13. mája do 13. novembra 2024

Organizátor: Žilinský pedál o.z.

Čo je putovačka

Putovačka je celosezónna cyklistická resp. turistická akcia pre širokú verejnosť. Organizátor akcie predpíše na sezónu 13 vrcholov resp. zaujímavých miest v regióne Žilinského regiónu. Súťažiaci zbiera počas obdobia vypísaného pre daný rok fotografie resp. selfie z predpísaných miest putovačky. Svoje fotografie z dosiahnutých vrcholov nahrávate do svojeho profilu, ktorý ste si vytvorili na stránke http://www.bikepoint.sk/putovacka . Rodinné teami budú mať za úlohu zdolať 7 ľubovoľných bodov putovačky.

Generálnym partner bikepoint.sk

Úspešných bikerov, turistov či rodinné teamy budeme zverejňovať na tejto stránke v sekcii úspešní bikeri....... A na FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100037943243546

Vyhlásenie výsledkov

na Mestskom úrade v Žiline na Námesti obeti komunistov 1

Ceny

Každý úspešný účastník dostane pamätný list, medailu a ceny od partnerov putovačky.  A ako bonus bude zaradení do bohatej TOMBOLY.

Kategórie

Muži cyklisti 16+

Ženy cyklistky 16+

Cyklisti e- bike / spoločná kategoria muži a ženy/ v kategórii sa nevyhodnocuje poradie

Rodinný tím cyklisti / Rodič + dieťa resp. deti do 15 rokov/ stači 7 miest!

Rodinný tím turisti / Rodič + dieťa resp. deti do 15 rokov/ stači 7 miest!

Turisti muži 16+

Turistky ženy 16+

V prípade ak sa rozhodnete kombinovať bicykel a turistiku tak budete zaradení do cyklistickej kategórie nakoľko turisti sú predsa o niečo pomalší :-)