Advertisement
 

PEDÁLovnik

 


Poloorientačný nesúťažný maratón. Celodenný výlet nielen pre cyklistov ale aj bežcov či turistov povedie krásnym prostredím Malej Fatry a Lúčanskej Malej Fatry od 30km do 100km, s 6 - 8 kontrolnými bodmi. Víťazom je každý kto prejde aspoň dvoma kontrolnými stanovišťami.

Ôsmi ročník.

"Na PEDÁLovníku vyhráva každý účastník!"

Názov podujatia

PEDÁLovník a PEDÁLovníček 2022

Termín a miesto konania

25. júna 2022

Varín, Námestie Sv. Floriána Slovensko

Parkovanie áut bude vyznačené organizátorom.

Upozornenie : V prípade ak nebude do 17.06.2022 prihlásených a uhradenych viac ako 30 účastníkov dospelej kategórie PEDÁLovník, akcia bude zrušená. Štartovné už uhradeným účastníkom bude vrátené v plnej výške.

Toto upozornenie sa netýka detského PEDÁLovnícka.

Organizátor

Žilinský pedál, BIKE SLOVAKIA s.r.o.

Čo je PEDÁLovník

Poloorientačný nesúťažný maratón.

Celodenný výlet nielen pre cyklistov ale aj bežcov či turistov povedie krásnym prostredím Malej Fatry, Lúčanskej Malej Fatry od 30km do 100km, s ôsmymi kontrolnými stanovišťami.

Každý účastník dostane na prezentácii farebnú mapu veľkosti A3, kde je vyznačná najdlhšia trasa po ktorej účastníci idú. Na vyznačenej trase účastníci zbierajú do mapy pečiatky, ktoré potvrdzujú prejazd kontrolným bodom. Celkovo ich na trase bude 8. V cieli sa spočítajú a zapíšu spolu s časom dojazdu. Účastník sa môže kedykoľvek z trasy odpojiť a ísť smerom do cieľa.

Víťazom je každý kto prejde aspoň dvoma kontrolnými bodmi.

Počet máp, suvenírov ako aj štartujúcich je obmedzený na 150.

Trať a značenie

Trať bude zverejnená 48 hodín pred štartom podujatia.

Trať povedie krásnym prostredím Malej Fatry a pohorím Lúčanskej Malej Fatry.

Účastník sa podľa svojich možností a schopností rozhodne akú časť z vyznačenej 100 km trati prejde.

Aj keď je PEDÁLovník poloorientačný maratón, veľkou pomockou pre účastníkov bude pomocné značenie v miestach kde nepôjdu po turistických značkách, prípadne kde je značenie slabšie (mesto, dedina ...).

Prezentácia

25.6.2022 (sobota) od 8:00 do 9:30 vo Varíne

Poučenie účastníkov

25.6.2022 (sobota) o 9:45 vo Varíne

Štart

25.6.2022 (sobota) o 10:00 vo Varíne /miesto štartu upresníme/

Cieľ

25.6.2022 (sobota) do 17:00 vo Varíne

Losovanie tomboly

Losovanie tomboly o 17:00 (pre tých ktorí prídu do cieľa do 17:00 s minimálne dvoma pečiatkami v mape z kontrolných stanovíšť). Losovaní budú aj účastníci, ktorí budú na trati. V prípade ak vyhrajú bude im cena odovzdaná pri dojazde do cieľa.

Spoločenský program

Program pre deti s Nadáciou IS - Iný svet

Pre tých najmenších je pripravený PEDÁLovníček so šašom Bobešom.

Speváčka Michaela Martykanova