PEDÁLovnik

Poloorientačný nesúťažný maratón. Celodenný výlet nielen pre cyklistov ale aj bežcov či turistov povedie krásnym prostredím Malej Fatry a Lúčanskej Malej Fatry od 20km do 70km, so šiestimi kontrolnými stanovišťami. Víťazom je každý kto prejde aspoň dvoma kontrolnými stanovišťami.

Ôsmi ročník.

"Na PEDÁLovníku vyhráva každý účastník!"

Názov podujatia

PEDÁLovník a PEDÁLovníček 2023

Termín a miesto konania

24. júna 2023

Varín, Námestie Sv. Floriána Slovensko

Parkovanie áut bude vyznačené organizátorom.

Organizátor

Žilinský pedál, XIRIS s.r.o.

Čo je PEDÁLovník

Poloorientačný nesúťažný maratón.

Celodenný výlet nielen pre cyklistov ale aj bežcov či turistov povedie krásnym prostredím Malej Fatry, Lúčanskej Malej Fatry od 20km do 70km, so šiestimi kontrolnými stanovišťami.

Každý účastník dostane na prezentácii farebnú mapu veľkosti A3, kde je vyznačná najdlhšia trasa po ktorej účastníci idú. Na vyznačenej trase účastníci zbierajú do mapy pečiatky, ktoré potvrdzujú prejazd kontrolným bodom. Celkovo ich na trase bude 6. V cieli sa spočítajú a zapíšu spolu s časom dojazdu. Účastník sa môže kedykoľvek z trasy odpojiť a ísť smerom do cieľa.

Víťazom je každý kto prejde aspoň dvoma kontrolnými bodmi.

Počet máp, suvenírov ako aj štartujúcich je obmedzený na 100.

Trať a značenie

Trať bude zverejnená 48 hodín pred štartom podujatia.

Trať povedie krásnym prostredím Malej Fatry a pohorím Lúčanskej Malej Fatry.

Účastník sa podľa svojich možností a schopností rozhodne akú časť z vyznačenej 100 km trati prejde.

Aj keď je PEDÁLovník poloorientačný maratón, pomockou pre účastníkov bude pomocné značenie v miestach kde nepôjdu po turistických značkách, prípadne kde je značenie slabšie (mesto, dedina ...).

Prezentácia

24.6.2023 (sobota) od 7:45 do 8:45 vo Varíne na námestí Sv. Floriána

Poučenie účastníkov

24.6.2023 (sobota) o 8:45 vo Varíne na námestí Sv. Floriána

Štart

24.6.2023 (sobota) o 9:00 vo Varíne na námestí Sv. Floriána

Cieľ

24.6.2023 (sobota) do 16:00 vo Varíne na námestí Sv. Floriána

Losovanie tomboly

Losovanie tomboly o 16:00 (pre tých ktorí prídu do cieľa do 16:00 s minimálne dvoma pečiatkami v mape z kontrolných stanovíšť). Losovaní budú aj účastníci, ktorí budú na trati. V prípade ak vyhrajú bude im cena odovzdaná pri dojazde do cieľa.

Spoločenský program

Program pre deti

Pre tých najmenších je pripravený PEDÁLovníček so šašom Bobešom.

Speváčka Michaela Martykanova