OČARUJÚCA RAJECKÁ DOLINA - bikepoint.sk

OČARUJÚCA RAJECKÁ DOLINA

vložené 09. 05. 2024 o 09:42

OČARUJÚCA RAJECKÁ DOLINA

Ak uprednostňujete miesta s komornou atmosférou a nie masovo navštevované turistické ciele, potom je Rajecká dolina ideálnym miestom pre váš oddych. Dovoľte nám pozvať vás do čarovnej krajinky ukrytej medzi pohoriami Lúčanská Malá Fatra a Strážovské vrchy, ktorou preteká rieka Rajčanka a kde vás nekonečná zeleň a voda vo všetkých jej podobách bude sprevádzať na každom kroku.

Srdcom Rajeckej doliny sú Kú­pele Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Ponúkajú doko­nalý relax v liečivej termálnej vode s blahodarnými účinkami na pohy­bový a nervový aparát, ako aj na cel­kovú relaxáciu organizmu. Počas po­bytu môžete využívať aj pitné kúry a svoje telo tak liečiť nielen vodou „zvonka“, ale aj „zvnútra“. Liečil sa tu i sám uhorský palatín Juraj Thur­zo, ktorý vlastnil aj neďaleký hrad Lietava. Ten patrí medzi najrozsiahlejšie hrady na Slovensku a je dozaista miestom, ktoré sa v Rajeckej doline oplatí navštíviť.

Rajecké Teplice sú spájané aj s osobnosťou doktora Rudolfa Flamma, ktorý sa v minulosti zaslúžil o rozvoj Rajeckých Teplíc. Pečať jeho osobnosti nájdete v Pivovare Flámm, kde si môžete okrem lokálneho piva Flámm vychutnať aj pivné kúpele.

K návšteve Rajeckých Teplíc patrí neodmysliteľne i prechádzka okolo kúpeľného jazierka či vý­stup na Skalky (778 m n. m.), ktoré dotvárajú nezameniteľnú panorá­mu Rajeckých Teplíc. Príjemným pohladením pre dušu je tiež pre­chádzka rozsiahlym parkom pri Hoteli Skalka. Neďaleko Wellness Hotela Diplomat sa začína nená­ročný náučný chodník Cesta 14. storočím, ktorý vás dovedie k zvyškom gotického Kostola sv. Heleny z roku 1368. Využiť však môžete aj ďalšie dva náučné chodníky. Náučným chodníkom Rajecké Teplice sa dostanete napríklad aj k 15 metrov vysokej Poluvsianskej skalnej ihle a je­dinečný skalný útvar – Skalný bu­dzogáň – objavíte pri turistike ďalším náučným chodníkom.

Rajecké Teplice v minulosti zohrali významnú historickú úlohu pre Protektorát Čechy a Morava. Práve tu boli na jeseň 1938 prevezené a tajne ukryté české korunovačné klenoty, ktoré dal vyrobiť ešte Karol IV. Tieto opustili Prahu v 600-ročnej histórii len 3-krát. Počas ríšskeho protektorátu Čiech a Moravy zohral významnú úlohu aj Jozef Gabčík z Poluvsia (časť mesta Rajecké Teplice), ktorý bol účastníkom operácie Anthropoid – atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

V Rajeckých Tepliciach nájdete tiež najmladšiu ex­pozíciu Považského múzea – Mú­zeum dopravy. Po jeho prehliadke sa vlakom môžete presunúť do mes­ta Rajec a vďaka novému informač­nému systému spoznať 10 najvýznamnejších historických pamiatok ako napríklad renesančnú radnicu či Kostol sv. Ladislava. V lete sa mô­žete ochladiť na miestnom termál­nom kúpalisku či vyskúšať rajecké pivo, ktoré je výsledkom obnovenej pivovarníckej tradície. Nezabudnu­teľné výhľady sa vám naskytnú aj z rozhľadne Dubová, ktorá je sú­časťou náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“. Kúsok za mestom sa nachádza tiež vodná nádrž Ko­šiare, ktorú ocenia nielen vyznáva­či rybolovu, ale i tí, ktorí hľadajú po­kojné miesto na príjemnú prechá­dzku.

Rajecká dolina je popretkávaná množstvom značených turistických trás pre peších turistov a aj na bicykli tu viete objaviť veľa unikátnych miest. Ak nedisponujete vlastným bicyklom, rozhodne navštívte požičovňu elektrobicyklov v Pivovare Flámm. Top atraktivity Rajeckej doli­ny spája cyklotrasa Rajeckou doli­nou na dvoch kolesách, ktorá je sú­časťou cykloprojektu „CykloRAJ“. Je vhodná aj pre rodiny s deťmi či rekreačných cyklistov. Ra­jecká dolina ponúka tiež nespočetné možnosti pre horskú cyklistiku. Ná­ročnejšie výšľapy sa tu striedajú s príjemnými zjazdmi a nádhernými výhľadmi. Vaše „cykloúsilie“ môžete zdokumentovať aj na foto­pointe „Okno do Ra­jeckej doliny“ či „Srdce Rajeckej doliny“ a podeliť sa tak o svo­je cyklozážitky z Rajeckej doliny. Na bicykli viete navštíviť aj Rajeckú Lesnú, ktorú preslávil Slovenský dre­vený betlehem. Rajecká Lesná je však aj vyhľa­dávaným mariánskym pútnickým miestom, kde nájdete Baziliku Minor, apsidu z 13. storočia či kal­váriu, kde môže pookriať vaša duša. V Rajeckolesnianskej doline sa mô­žete navyše osviežiť aj pri gejzíre, kto­rý vytryskuje do výšky 6 metrov.

Ako v rozprávke sa budete určite cí­tiť, keď navštívite malebné Čičma­ny. Vzácna národopisná lokalita bola v roku 1977 vyhlásená za pamiatko­vú rezerváciu ľudovej architektúry a zrubové domy s bielymi geome­trickými ornamentmi sa nachádzajú najmä na dolnom konci obce. Turis­ti môžu pokoriť vrch Strážov (1 213 m n.m) či navštíviť Mú­zeum na dreve maľované s unikát­nou zbierkou ľudovo maľovaných svadobných truhlíc, vyšívaných kro­jov a iných ľudových artefaktov. Ob­divovať tu možno aj citlivo zrekon­štruovaný zemepanský kaštieľ po­stavený v barokovo-klasicistickom štýle z konca 18. storočia.

A čo vám ponúkneme na záver?

Rajecká dolina je tiež charakteristická prírodnými unikátmi. Nádherné a jedinečné panoramatické výhľady zažijete na Skalkách nad Rajeckými Teplicami, Zbyňovskom budzogáni či Babiciach – skalné veže v obci Zbyňov, ktoré pripomínajú Český ráj. Avšak dominantou Rajeckej doliny je vrch Kľak v obci Fačkov (1 351 m n. m), ktorý vás bude spre­vádzať po celý čas vášho putovania Rajeckou dolinou. Je to výborný vy­hliadkový bod s kruhovým výhľadom na okolité pohoria, vďaka čomu je hojne navštevovaný turistami. Pod jeho vrcholom vo výške 990 m n. m. nájdete očarujúci prírodný klenot – Kľacký vodopád. Jeho voda padá z výšky 30 metrov, aj preto jeho ohlušujúce burácanie budete počuť už z diaľky. Plnú silu ukazuje vždy na jar a po výdatných dažďoch, avšak ani v období sucha sa nedá zahanbiť.

Presvedčili sme vás, aby ste sa prišli ku nám pozrieť? Veríme, že áno. Rajecká dolina ponúka pestrú mo­zaiku zážitkov a množstvo uni­kátnych miest prístup­ných počas celého roka. A ako sme spomenuli v úvode – bonu­som je pokojná atmos­féra, pretože táto desti­nácia nepatrí medzi pre­plnené turistické stre­diská, ale je miestom s rodinnou atmosférou, ktorej členom, pevne ve­ríme, sa čoskoro stanete aj vy. Tešíme sa na vás v Rajeckej doline!

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.ra­jeckadolina.sk a facebookovom pro­file OOCR Rajecká dolina.

Realizované s finančnou podporou organizácie Žilinský turistický kraj.

Diskusia