PEDÁLovníček


V rámci akcie DEMA PEDÁLovník Rajecká dolina sa uskutoční 3. ročník pretekov pre deti vo veku od 2 do 14 rokov.

Termín konania

13.5.2018

Miesto konania

Rajecké Teplice - Kúpalisko Laura

Dĺžka trate

200m - odrážadlá, 500 m, 1 km, 2 km

Prezentácia

13.5.2018 od 11:00 do 11:40

Štart

13.5.2018 o 12:00 na kúpalisku Laura, Rajecké Teplice

Vyhlásenie výsledkov

13.5.2018 o 13:30 na kúpalisku Laura Rajecké Teplice

Kategórie

Baby – rok narodenia 2014 a mladší,

Mikro – rok narodenia 2012 až 2013,

Mili – rok narodenia 2010 až 2011,

Mini – rok narodenia 2008 až 2009,

Mladší žiaci – rok narodenia 2006 až 2007,

Starší žiaci – rok narodenia 2004 až 2005

Štartovné

0, - €

Spoločenský program

Po celý čas bude PEDÁLovníčatám spríjemňovať jazdu na odrážadlách či bicykli ŠAŠO BOBEŠ :-)

Podmienky účasti

• Pretekári v kategóriách PEDÁLovníčka môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

• Každé dieťa jazdí na PEDÁLovníčku dobrovoľne, na vlastne nebezpečenstvo.

• Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na vyznačenom okruhu.

• Na bezpečnosť detí v mieste konania PEDÁLovníčka budú okrem zákonných zástupcov dohliadať usporiadatelia.

• Prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu.

• Pre kategória "2-4 rokov" je dovolené používať odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie bicykel.

• PEDÁLovníček sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie PEDÁLovníčka.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Usporiadateľ PEDÁLovníčka si vyhradzuje právo zmeny programu.


Každý účastník dostane odmenu.