PEDÁLovníček

 


V rámci akcie PEDÁLovník Varín sa uskutoční 4. ročník pretekov pre deti vo veku od 1 do 14 rokov.

Termín a miesto konania

28.8.2021 (sobota), Varín Námestie sv. Floriána (pri Obecnom úrade)

Dĺžka trate

200m - odrážadlá, 500 m, 1 km, 2 km

Súťaž bude prebiehať na Námestí sv. Floriána a ul. Hrnčiarskej

Prezentácia

28.8.2021 (sobota) od 10:30 do 11:45 (vypísanie, podpísanie prihlášky)

Štart

28.8.2021 (sobota) o 12:00 štart kategórie Baby, ostatné kategórie následne až po starších žiakov

Vyhlásenie výsledkov

28.8.2021 (sobota) každý pretekár obdrží medailu za účasť po dojazdení svojej kategórie a o 13:30 budú dekorovaní najlepší traja v každej kategórii

Kategórie

Baby – rok narodenia 2018 a mladší,

Mikro – rok narodenia 2016 až 2017,

Mili – rok narodenia 2014 až 2015,

Mini – rok narodenia 2012 až 2013,

Mladší žiaci – rok narodenia 2010 až 2011,

Starší žiaci – rok narodenia 2007 až 2009

Štartovné

0, - €

Spoločenský program

Po celý čas bude PEDÁLovníčatám spríjemňovať jazdu na odrážadlách či bicykli ŠAŠO BOBEŠ :-)

Tombola

28.8.2021 (sobota) o 14:00

Podmienky účasti

• Pretekári v kategóriách PEDÁLovníčka môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

• Každé dieťa jazdí na PEDÁLovníčku dobrovoľne, na vlastne nebezpečenstvo.

• Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na vyznačenom okruhu.

• Na bezpečnosť detí v mieste konania PEDÁLovníčka budú okrem zákonných zástupcov dohliadať usporiadatelia.

• Prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu.

• Pre kategória "0-4 rokov" je dovolené používať odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie bicykel.

• PEDÁLovníček sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie PEDÁLovníčka.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Usporiadateľ PEDÁLovníčka si vyhradzuje právo zmeny programu.


Každý účastník dostane odmenu.