Úspešní rodičia s deťmi peší turisti

1. Erika Milecová - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 13. 05. 2023 o 22:55:01

2. Michal Milec - Teplička nad Váhom - úspešné ukončenie: 13. 05. 2023 o 22:58:19

3. Mária Svobodová - Varín - úspešné ukončenie: 03. 06. 2023 o 23:01:26

4. Michaela Vidrová - Žilina - úspešné ukončenie: 23. 06. 2023 o 16:22:05

5. Ľubomír,Veronika a Timotej Šupola - Žilina-Lietavska Lučka - úspešné ukončenie: 25. 06. 2023 o 20:21:35

6. Jaro, Katka, Zuzka a Anička Mašekoví - Žilina - úspešné ukončenie: 13. 08. 2023 o 15:19:52