Všeobecné informácie o cyklozájazdoch 2022 - bikepoint.sk

Všeobecné informácie o cyklozájazdoch 2022

vložené 23. 04. 2022 o 08:25

CK AVANTI TOURS

Všeobecné informácie o cyklozájazdoch.

- ponuka obsahuje cyklozájazdy k moru aj vo vnútrozemí, s ubytovaním na jednom mieste s hviezdicovými výjazdmi, ako aj zájazdy putovné so zmenou ubytovania, profilovo náročné aj menej náročné.

- program zájazdov je cykloturisticko – poznávací a niektoré sú zaujímavé aj pre účastníkov bez bicyklov. Obligatórne výlety sú v cene zájazdu a u niektorých zájazdov je aj možnosť fakultatívnych výletov podľa dohody účastníkov na mieste

- dĺžka, prevýšenie etáp, kvalita ciest, ako aj odporúčaný druh bicyklov sú uvedené v konkrétnej ponuke; všetci účastníci obdržia mapy odporúčaných trás

- vzhľadom k tomu, že ubytovanie je väčšinou po dvojiciach, odporúčame nájsť si spoločníka /čo však nie je v žiadnom prípade podmienkou/.

- snažíme sa, aby ubytovacie zariadenia boli nadštandardné (výnimkou sú zájazdy cykloloďou, kde sú priestory v kajutách stiesnené) a strava poskytovaná formou polpenzie

- nástupné  miesta sú väčšinou po trase Vrútky – Žilina - Bratislava /po D1/, v prípade väčšej skupiny aj po inej trase, resp. zabezpečíme zvoz

- záujemcovia búdu evidovaní podľa dátumu prihlášky; po naplnení počtu budú ďalší záujemcovia vedení ako náhradníci

- pri prihlasovaní odporúčame uviesť špecifické požiadavky /napr. na stravu, miesto v autobuse, požiadavky na ubytovanie a pod./

- batožina v autobuse je limitovaná 15 kg na účastníka

- prihláseným účastníkom zabezpečí CK AVANTI TOURS poistenie podľa požiadavky. Poistenie storna zájazdu /odporúčame/ sa uzatvára dátumom prihlášky, ktorým je deň úhrady zálohy alebo celej sumy zájazdu!

- v prípade odhlásenia sa zo zájazdu je možné nahlásiť náhradníka bez poplatku!

- zájazd sa uskutoční pri naplnení minimálneho počtu účastníkov, ktorý je uvedený v konkrétnej ponuke

- okrem zverejnených zájazdov je možné zorganizovať cyklozájazdy aj na základe  konkrétnej požiadavky organizovanej skupiny.

 

Bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch, vrátane fotografií z reálneho prostredia, sú zverejnené na stránkach https://www.cyklozajazdy.sk/, www.podnabicykel.skwww.bikepoint.sk . Na týchto stránkach uvádzame aj aktuálnu obsadenosť. Odporúčame niektorú z nich preto sledovať!

Diskusia