Štartovné


Zvýhodnené štartovné 10,-€

Pre prihlásených elektronicky do 30.4.2019. Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 1.5.2018.

Po tomto termíne si bude musieť pretekár uhradiť rozdiel do sumy plného štartovného 15,-€.

Plné štartovné 15,-€

Pre prihlásených od 1.5.2019.

Pre nezaplatených v termíne do 1.5.2019.

Štartovné 0,-€

Deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby. Nárok na štartovný balíček majú.

Obsah štartovného balíčka

1x hlavné jedlo, 1x nápoj, mapa veľkosti A3, magazín bikepoint.sk, suvenír, energetická tyčinka BOMBUS, pamätný suverín (medaila) a tombolový lístok.

Podmienkou na získanie suveníru a tombolového lístka je prejdenie minimálne dvoma kontrolnými bodmi.

Počet pamätných suvenírov je obmedzený na 300ks.

Platobné údaje

Názov banky: FIO BANKA a.s.

IBAN: SK30 8330 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOZSKBAXXX

(Pre úhradu z Českej republiky: FIO BANKA: IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOBCZPP)

Názov účtu: Žilinský pedál

Variabilný symbol: Bude pridelený prihlasovacím systemom a nájdete ho v spätnom maili prihlášky.

Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko

Vrátenie štartovného

Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. 7 dní pred začiatkom akcie /do 10.5.2019/. Storno poplatok do tohto termínu je 5€/osoba. Po tomto termíne sa štartovné nevracia. Vynimkou môže byť jednotlivec v prípade opodstatnených zdravotných problémov napr. zlomenina resp. vážna rodinná udalosť.