Štartovné


Zvýhodnené štartovné 13,-€

Pre prihlásených elektronicky do 10.6.2022. Platba musí byť pripísaná na účet organizátora najneskôr do 11.6.2022.

Po tomto termíne si bude musieť pretekár uhradiť rozdiel do sumy plného štartovného 20,-€.

V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 3€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!

Plné štartovné 20,-€

Pre prihlásených od 11.6.2022.

Štartovné 0,-€

Deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby. Nárok na štartovný balíček majú.

Obsah štartovného balíčka

1x jedlo (bageta GROTTO), 1x nápoj (plechovka Zlaty bažant Radler 0,0% Light), mapa veľkosti A3, magazín bikepoint.sk, suvenír (ponožky alebo bidón), v cieli pamätný suverín (medaila) a tombolový lístok.

Podmienkou na získanie pamätného suveníru a tombolového lístka je prejdenie minimálne dvoma kontrolnými bodmi.

Kultúrny program.

Platobné údaje

Názov banky: FIO BANKA a.s.

IBAN: SK30 8330 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOZSKBAXXX

(Pre úhradu z Českej republiky: FIO BANKA: IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOBCZPP)

Názov účtu: Žilinský pedál

Variabilný symbol: Bude pridelený prihlasovacím systemom a nájdete ho v spätnom maili prihlášky.

Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko

Vrátenie štartovného

Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. 7 dní pred začiatkom akcie /do 19.6.2022/. Storno poplatok do tohto termínu je 5€/osoba. Po tomto termíne sa štartovné nevracia. Vynimkou môže byť jednotlivec v prípade opodstatnených zdravotných problémov napr. zlomenina resp. vážna rodinná udalosť.

V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 3€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!