Vrchárska koruna žilinská - registrácia

E-mail
Heslo
Potvrdiť heslo
VKŽ kategória
  Pri kategórií "rodič a dieťa" vložte do poznámky aj meno dieťaťa a rok narodenia.
Stačí dosiahnuť 10 ľubovoľných vrcholov.
 
Krstné meno
Priezvisko
Rok narodenia
Pohlavie
Mesto / klub
 
Koľký ročník VKŽ absolvujete?
Vaše najlepšie umiestnenie
Poznámka