SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON - bikepoint.sk

SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON

vložené 02. 04. 2024 o 10:30

SLEZSKÁ HARTA BIKE MARATON

13. ročník závodu horských kol kolem přehrady

Slezská Harta

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta, hlavní partner: Moravskoslezský kraj, generální partner: SMOLO

Termín: sobota 8. června 2024


Klasifikace:

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu. Závod je určen pro horská nebo krosová kola.

Tratě:

-        CROSS KANEC závod na 70 km (terén 65 %, asfalt 35 %), převýšení 1659 m

-        CROSS LONČÁK závod na 40 km (terén 60 %, asfalt 40 %), převýšení 817 m

-        CROSS SELE závod pro závodníky do 15 let

Kategorie:

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas zákonného zástupce.

 

Počet účastníků omezen na 500 závodníků (400 dospělí, 100 děti).

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti.

Přihlášky:

 

Elektronickou cestou v on-line formuláři: https://casomierapt.com/event/slezska-harta-bike-maraton/

Uzávěrka přihlášek + startovné:

do pátku 31. 5. 2024:

CROSS KANEC – 500,- Kč

CROSS LONČÁK – 400,- Kč

CROSS SELE – 100,- Kč (děti do 6 let startovné zdarma)

Přihlášení na místě + startovné:

CROSS KANEC – 700,- Kč

CROSS LONČÁK – 700,- Kč

CROSS SELE – 100,- Kč (děti do 6 let startovné zdarma)

Startovné je uhrazeno a jeho výše je platné, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Úhradu startovného proveďte:

a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100

b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli

V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím e-mailu.            Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

V případě neúčasti se startovné nevrací.

V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč

 

Časomíra a výsledky:

 

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem.

Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů

V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován! Po ukončení závodu je nutné čip       odevzdat pořadateli.

Start a cíl:

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)

 

Občerstvení:

CROSS KANEC – 3 občerstvovací stanice

CROSS LONČÁK – 2 občerstvovací stanice

Ceny:

Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry nebo medaile a dárkové balíčky (CROSS KANEC, CROSS LONČÁK).

Kategorie CROSS SELE – drobné dárkové balíčky, pro první tři v kategorii pak dárkový balíček a medaile. Účastnická medaile pro všechny účastníky.

Finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí:

CROSS KANEC

Muži                                                                           Ženy

1. místo – 5 000,- Kč                                                    1. místo – 2 000,- Kč

2. místo – 3 000,- Kč                                                   2. místo – 1 500,- Kč

3. místo – 2 000,- Kč                                                   3. místo – 1 000,- Kč

CROSS LONČÁK

Muži                                                                           Ženy

1. místo – 3 000,- Kč                                                   1. místo – 2 000,- Kč

2. místo – 2 000,- Kč                                                   2. místo – 1 500,- Kč

3. místo – 1 500,- Kč                                                   3. místo – 1 000,- Kč

Podmínky účasti:

 

 1. Poslání online přihlášky prostřednictvím internetu a zaplacení startovného nahrazuje písemný podpis účastníka na přihlášce v listinné podobě.
 2. Za start závodníka mladšího 18 let zodpovídá jeho zákonný zástupce. V tomto případě vyžadujeme při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
 3. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně přípravy na závod.
 4. Pořadatel není zodpovědný za škody na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 5. Závodník musí mít cyklistickou přilbu, kterou musí mít umístěnou na hlavě po dobu závodu. V případě sundání přilby během závodu, může být závodník diskvalifikovaný.
 6. Závod se jede za plného silničního provozu.
 7. Klasifikovaní budou závodníci, kteří projedou celou trať, včetně všech traťových kontrol.
 8. Pokud by se nemohl závod uskutečnit z důvodu živelní pohromy, epidemie nebo výjimečného stavu, startovné se nevrací.
 9. V případě, že se přihlášený závodník z jakýchkoliv důvodů nedostaví na start, nevzniká přihlášenému účastníkovi nárok na vrácení startovného.
 10. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:
  "Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo majetku, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.“
 11. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat."
 12. Účastník, nebo jeho zákonný zástupce odesláním online přihlášky/podpisem v případě tištěné přihlášky souhlasí se zpracováním osobních údajů GDPR pro potřeby organizace závodu a s jejich zveřejněním v seznamech týkajících se závodu. Po závodě budou všechny údaje z databáze přihlášek organizátorem vymazané.
 13. Účastník, nebo jeho zákonný zástupce odesláním online přihlášky/podpisem v případě tištěné přihlášky souhlasí se zveřejněním fotografií a videí vytvořených na závodech.
 14. Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
 15. Závod se jede za každého počasí (vyjma živelních pohrom).

 

Prezentace:

Nová pláň – koupaliště (49.9221078N, 17.4762611E)

Časový harmonogram:

7:30 – 9:30 hod            Prezentace

10:20 hod                     Seznámení s trasou závodu

10:30 hod                     Start hlavního závodu, CROSS KANEC

10:50 hod                     Start závodu CROSS LONČÁK

11:00 hod                     Start dětského závodu CROSS SELE

14:00 hod                     Vyhlášení vítězů*

 

*čas vyhlášení se může změnit, dle dojezdu závodníků

Trasa CROSS KANEC (70 km):

Start v 10:30 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)

U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov - Černý Most -  Venušina sopka - Mezina - Bruntálský les - Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Horní Benešov – Staré Heřminovy – Slezská Harta – Bílčický lom – kolem vrcholu Velký Roudný – Roudno – Nová Pláň. Značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, bílé fábory.

 

Trasa CROSS LONČÁK (40 km):

Start v 10:50 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)

U půjčovny vodních šlapadel, odtud na komunikaci č. 45213 směr Valšov - Černý Most - Dlouhá Stráň – Razová – Vápenná Pec – Leskovec nad Moravicí – hráz Slezská Harta – kolem Velkého Roudného – Roudno – Nová Pláň. Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

Trasa CROSS SELE

Start v 11:00 hodin z Nové Pláně (49.9246758N, 17.4775933E)

Kontakt:

Mikroregion Slezská Harta

Leskovec nad Moravicí č. p. 204

793 68 Dvorce

www.bikemaraton-slezskaharta.cz

Diskusia