Kategórie

Maratónska trať 80 km

Muži 19 - 39 1982 - 2002
Muži Masters B 40 - 49 1972 - 1981
Muži Masters C 50 - 59 1962 - 1971
Muži Masters D 60 a viac 1961 a skôr
Ženy 19 a viac 2002 a skôr

Polmaratónska trať 50 km

Juniori 17 – 18 2003 - 2004
Muži 19 - 39 1982 - 2002
Muži Masters B 40 - 49 1972 - 1981
Muži Masters C 50 - 59 1962 - 1971
Muži Masters D 60 a viac 1961 a skôr
Muži GRAVEL bicykel
Muži E-BIKE pedelec
Muži E-BIKE open
Juniorky 17 - 18 2003 - 2004
Ženy 19 - 39 1982 - 2002
Ženy Masters B 40 - 49 1972 - 1981
Ženy Masters C 50 a viac 1971 a skôr
Ženy GRAVEL bicykel
Ženy E-BIKE pedelec
Ženy E-BIKE open

Hobby trať 18,5 km

Kadeti 15 - 16 2005 - 2006
Muži 17 a viac 2004 a skôr
Kadetky 15 - 16 2005 - 2006
Ženy 17 a viac 2004 a skôr
ŠKODA Family súťažná (*) 1 dospelý + dieťa od 1 do 14 rokov
ŠKODA Family nesúťažná 1 dospelý + dieťa od 0 do 7 rokov

 

(*) Kategória ŠKODA Family (súťažná) - 1 dospelá osoba + dieťa/deti vo veku 1 - 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať na HOBBY trati v kategórií ŠKODA Family a len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a doprovodom počas celej trate!