Kategórie

 

Maratónska trať 80 km

Muži 19 - 39 1980 - 2000
Muži Masters B 40 - 49 1970 - 1979
Muži Masters C 50 - 59 1960 - 1969
Muži Masters D 60 a viac 1959 a skôr
Ženy 19 a viac 2000 a skôr

Polmaratónska trať 50 km

Juniori 17 – 18 2001 - 2002
Muži 19 - 39 1980 - 2000
Muži Masters B 40 - 49 1970 - 1979
Muži Masters C 50 - 59 1960 - 1969
Muži Masters D 60 a viac 1959 a skôr
Muži Študenti VŠ (*) študent VŠ
Muži E-bike e-bike
Juniorky 17 - 18 2001 - 2002
Ženy 19 - 39 1980 - 2000
Ženy Masters B 40 - 49 1970 - 1979
Ženy Masters C 50 a viac 1969 a skôr
Ženy Študentky VŠ (*) študent VŠ
Ženy E-bike e-bike

Hobby trať 18,5 km

Kadeti 15 - 16 2003 - 2004
Muži 17 a viac 2002 a skôr
Muži Študenti VŠ (*) študent VŠ
Kadetky 15 - 16 2003 - 2004
Ženy 17 a viac 2002 a skôr
Ženy Študentky VŠ (*) študent VŠ
ŠKODA Family súťažná (**) 1 dospelý + dieťa od 8 do 14 rokov
ŠKODA Family nesúťažná 1 dospelý + dieťa od 0 do 7 rokov

*) Majstrovstvá Slovenska Vysokých škôl. Pretekári sa môžu prihlásiť ak majú Internacional Student Identity Card / ISIC/ alebo INDEX, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2017/2018. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia, rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.

Štartovať môžu aj žiaci 4. Ročníka strednej školy študujúci v školskom roku 2018/2019. Na prezentácii treba predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Pretekári v kategórii študent, študentka budú zároveň hodnotení aj vo svojej vekovej kategórii na ŠKODA MTB MARATÓNE.

(**) Kategória ŠKODA Family (súťažná) - 1 dospelá osoba + dieťa/deti vo veku 8 - 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať na HOBBY trati v kategórií ŠKODA Family a len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a doprovodom počas celej trate!