Štartovné

 

Trať úhrada do
14.04.23
úhrada do
14.04.23
úhrada do
12.05.23
úhrada od
13.05.23

bez štartovacieho balíčkabez suveníru so štartovacím balíčkomso suvenírom so štartovacím balíčkombez suveníru so štartovacím balíčkombez suveníru
Hobby 13 € 27 € 27 € 30 €
Polomaratónska 17 € 30 € 30 € 40 €
Maratónska 17 € 30 € 30 € 40 €

 

Platba na mieste v hotovosti je možná (v piatok od 18:00-21:00, v sobotu od 07:00 do pol hodiny pred štartom zvolenej trate).

Kategória Junior / Juniorky / Kadet / Kadetky s platnou licenciou SZC pre rok 2023 majú nárok na 50 % zľavu zo štartovného podľa dátumu úhrady. Táto zľava prináleží účastníkom SP v uvedených kategóriach. Pri prihláške prosíme uviesť do poznámky "Licencia SZC zľava 50%"

Štartovné v kategórii Family platí iba dospelý pretekár podľa dátumu úhrady, dieťa štartovné neplatí.

Štartovné obsahuje

štartové číslo s čipom, prihlasovací a výsledkový servis, časomiera, informačná SMS o čase a umiestnení, značenie trate, technické zabezpečenie trate, lekárske zabezpečenie na trati a v cieli, občerstvenie na trati, sprchy v cieli, možnosť umytia bicyklov v cieli, úschovňa a servis bicyklov, administratíva podujatia, prenájom, výstavba a demontáž areálu, asistencie polície, ocenenie víťazov, účasť v tombole

Štartovací balíček obsahuje

1x teplé jedlo

1x nápoj

1x energetická tyčinka NUTREND

1x reklamný predmet Škoda

1x suvenír pre vopred prihlásených (multifunkčná šatka)

magazín bikepoint.sk, tyčinka BOMBUS

Platobné údaje

Názov banky: FIO BANKA a.s.

IBAN: SK30 8330 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOZSKBAXXX

(Pre úhradu z Českej republiky: FIO BANKA: IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0072 1972, SWIFT: FIOBCZPP)

Názov účtu: Žilinský pedál

Variabilný symbol: Bude pridelený prihlasovacím systemom a nájdete ho v spätnom maili prihlášky.

Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko

Vrátenie štartovného

Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. 7 dní pred začiatkom akcie /do 13.5.2023/. Storno poplatok do tohto termínu je 7€/osoba. Po tomto termíne sa štartovné nevracia. Vynimkou môže byť jednotlivec v prípade opodstatnených zdravotných problémov napr. zlomenina resp. vážna rodinná udalosť.

V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 7€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!