Štartovné

 

Trať úhrada do
21.04.24
úhrada do
21.04.24
úhrada do
12.05.24
úhrada od
13.05.24

bez štartovacieho balíčkabez suveníru so štartovacím balíčkomso suvenírom so štartovacím balíčkombez suveníru so štartovacím balíčkombez suveníru
Hobby 14 € 27 € 27 € 35 €
Polomaratónska 17 € 30 € 30 € 40 €
Maratónska 17 € 30 € 30 € 40 €

 

Platba na mieste v hotovosti je možná (v piatok od 18:00-21:00, v sobotu od 07:00 do pol hodiny pred štartom zvolenej trate).

Kategória Junior / Juniorky / Kadet / Kadetky s platnou licenciou SZC pre rok 2024 majú nárok na 50 % zľavu zo štartovného podľa dátumu úhrady. Táto zľava prináleží účastníkom SP v uvedených kategóriach. Pri prihláške prosíme uviesť do poznámky "Licencia SZC zľava 50%"

Štartovné v kategórii Family platí iba dospelý pretekár podľa dátumu úhrady, dieťa štartovné neplatí.

Štartovné obsahuje

štartové číslo s čipom, prihlasovací a výsledkový servis, časomiera, informačná SMS o čase a umiestnení, značenie trate, technické zabezpečenie trate, lekárske zabezpečenie na trati a v cieli, občerstvenie na trati, sprchy v cieli, možnosť umytia bicyklov v cieli, úschovňa a servis bicyklov, administratíva podujatia, prenájom, výstavba a demontáž areálu, asistencie polície, ocenenie víťazov, účasť v tombole

Štartovací balíček obsahuje

1x teplé jedlo (mäsové jedlo: Hydinová roládka, dusená ryža, červená repa alebo vegetariánske jedlo: Kungpao tofu s dusenou ryžou)

1x nápoj

1x HELL ENERGY DRINK CLASIC /obal je nevratný/

1x reklamný predmet Škoda

1x suvenír pre vopred prihlásených

magazín bikepoint.sk, tyčinka BOMBUS

Vrátenie štartovného

Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. 7 dní pred začiatkom akcie /do 11.5.2024/. Storno poplatok do tohto termínu je 7€/osoba. Po tomto termíne sa štartovné nevracia. Vynimkou môže byť jednotlivec v prípade opodstatnených zdravotných problémov napr. zlomenina resp. vážna rodinná udalosť.n

V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 7€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom!

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie ktorá sa dotýka nášho podujatia bude už uhradená suma presunutá do ďalšieho kalendárneho roku resp. do nasledujúcej akcie. V prípade vrátenia štartovného si bude organizátor nárokovať na 50% z  už uhradenej sumy štartovného.