KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN 2020 Majstrovstvá Slovenska XCM - bikepoint.sk

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN 2020 Majstrovstvá Slovenska XCM

vložené 05. 08. 2020 o 08:34

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN 2020

Granč-Petrovce

 

1.   Základné informácie o podujatí

Termín podujatia

15. august 2020 (sobota)

Miesto

Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Usporiadateľ

Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice

Charakteristika podujatia

XIII. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko, Galmus a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách. Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.

Kráľovský MTB maratón 2020 je zaradený do kalendára Slovenského zväzu cyklistiky ako podujatie slovenského pohára XCM a súčasne ako majstrovstvá SR v MTB maratóne.

Riaditeľ pretekov

Marián Králik

Hlavný rozhodca

Podľa nominácie SZC

Prihlasovanie a prezentácia

František Teplický (SAO)

Meranie času

Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

V spolupráci s

obec Granč Petrovce

obec Dúbrava

obec Slatvina

obec Vojkovce

obec Kaľava

obed Kolinovce

obec Poráč

obec Olcnava

mesto Spišské Vlachy

mesto Spišské Podhradie

Správa Národného Parku Slovenský Raj

Park Poráč

2.   Trate a značenie

Trate

„100ka“ maratón (96km/3250 m)

„50ka“ polmaratón (52 km/1650 m)

„28ka“ (28 km/650 m)

Značenie

Podľa pravidiel UCI a SZC: Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou PE pásov s logom "Kráľovský MTB maratón" a farebných smerových šípok nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase. Označené budú aj občerstvovacie zóny.

3.   Prihlasovanie a prezentácia

On-line prihláška

http://www.kralovskymaraton.sk

Vlastnoručne podpísanú prihlášku v papierovej forme každý štartujúci odovzdá pri prezentácii. U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Baby King Race.

Štartovné

Baby King Race

Jednotné štartovné 3,- EUR.

Kategória Family

Rodič a jedno dieťa do 15 rokov, trasa 28ka – štartovné jednotné 30,- EUR (zaplatené do 7.8.2020 s pamätným suvenírom – 1ks). Od 8.8.2020 35,- EUR (bez pamätného suveníru)

Všetky ostatné kategórie

Do 19.07.2020: jednotné štartovné 20,- EUR (s pamätným suvenírom)

20.07.2020 – 07.08.2020: jednotné štartovné 26,- EUR (s pamätným suvenírom)

Od 08.08.2020: jednotné štartovné 35,- EUR (bez pamätného suveníru)

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 35,-EUR v hotovosti. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Zmena trasy a presun štartovného

0,- EUR do 9.8.2020

3,- EUR od 10.8.2020

5,- EUR prenesenie štartovného na inú osobu

Úhrada štartovného

Úhradu štartovného je možné zrealizovať bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, PAY by square alebo v hotovosti na mieste prihlásenia. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Platba pre zahraničných účastníkov:

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Konštantný symbol: 308

VS: ID kód pretekara

Poznámka: Meno a Priezvisko

4.   Kategórie

Kategórie pre majstrovstvá SR (pretekári s licenciou SZC)

Muži Elite+U23 rokov, dlhá trasa (maratón)

Muži Masters A  30-39 rokov, dlhá trasa (maratón)

Muži Masters B 40-49 rokov, dlhá trasa (maratón)

Muži Masters  50 rokov a starší, dlhá trasa (maratón)

Ženy Elite+U23 rokov, dlhá trasa (polmaratón)

Ženy Masters A 30-39rokov, dlhá trasa (polmaratón)

Ženy Masters 40rokov a staršie, stredná trasa (polmaratón)

Juniori 17-18rokov, stredná trasa (polmaratón)

Juniorky 17-18rokov, stredná trasa (polmaratón)

Kadeti do 16rokov, krátka trasa 28ka

Kadetky do 16rokov, krátka trasa 28ka

Kategórie mimo majstrovstiev SR (pretekári bez licencie SZC)

Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)

Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)

Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)

Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)

Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)

Juniori od 17 do 18 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Juniorky od 17 do 18 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Muži od 19 do 39 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Muži (veteráni) nad 60 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Ženy od 19 do 39 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Ženy (Lady) nad 50 rokov, stredná trasa (polmaratón)

Elektrobicykle,  stredná trasa (polmaratón)

Muži od 17rokov a viac trasa 28ka

Ženy od 17rokov a viac trasa 28ka

Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa 28ka

Kadetky  od 15 do 16 rokov, krátka trasa 28ka

Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 28ka

Baby KING Race (BKR):  0-6rokov

7-8rokov

9-10rokov

 

5.   OrgaNizácia pretekov

Prezentácia

14.08.2020 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00

15.08.2020 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:00 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.

Radenie na štart (VIP)

Za štartovacím oblúkom bude vyhradený priestor VIP. Rozhodca do tohto priestoru pustí len pretekárov ktorí majú príslušné označenie (červená bodka s logom SZC). Do tohto sektoru budú automaticky zaradení pretekári ktorí figurujú v zozname VIP a pretekári s licenciou Elite. O zaradenie do VIP sektoru mimo týchto kritérií je možné požiadať mailom u organizátora max 3 dni pred podujatím (kritériom pre zaradenie dosiahnutý výsledok v predchádzajúcich ročníkoch, prípadný dobrý výsledok na inom podujatí v aktuálnom roku).

Za VIP sektorom je radenie na štart podľa príchodu pretekárov. Je zakázané zaradiť sa z boku cez koridory a spredu od štartovacej brány.

Radenie na štart na 28km trati so štartom o 11:00 je bez VIP sektora.

Občerstvenie na trati

„100ka“ – 5x

„50ka“ – 3x

„28ka“ – 1x

Štart a cieľ

Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program podujatia.

Výsledky

Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov.

Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Časomiera a výsledkový servis

Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Čipy sú jednorazové, prilepené na štartové číslo. Čipy ani štartové číslo sa nevracajú.

Technická pomoc

V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Zdravotné zabezpečenie

Záchranná služba Východ

Ceny a odmeny

Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly).

Finančné odmeny: Podľa pravidiel SZC, získavajú prví piati muži a prvé tri ženy s licenciou v absolútnom poradí na dlhej trati (100ka) Muži a na strednej trati (50ka) Ženy finančné odmeny nasledovne:

Muži :                         Ženy:

1.miesto         100 EUR                   60 EUR

2.miesto         80 EUR                     40 EUR

3.miesto         60 EUR                     20 EUR

4.miesto        40 EUR

5.miesto        20 EUR

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov.

Poistenie

Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

 

Ubytovanie

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.

Doprava

Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra. Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce. Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.

Šatne a sprchy

V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

Umývanie bicyklov

Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.

6.   Podmienky účasti na pretekoch

Účasť na pretekoch predpokladá dobrý zdravotný stav štartujúceho (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže. Povinnosťou pretekára je zabezpečiť dobrý technický stav svojho bicykla pre účasť na pretekoch a cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

MTB maratón sú individuálne preteky. Každý účastník Kráľovského MTB maratónu súťaží v zmysle fair-play. Akákoľvek nedovolená pomoc od inej osoby, s cieľom získať výhodu oproti ostatným pretekárom v zmysle lepšieho času/umiestnenia, je zakázaná a bude potrestaná diskvalifikáciou všetkých pretekárov, ktorí sa dopustili nedovolenej podpory.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude organizátor alebo ním poverená osoba na trati zhotovovať audiovizuálny záznam (fotografie/video). V tejto súvislosti pretekár udeľuje súhlas na zhotovenie audiovizuálneho záznamu počas pretekov a na zverejnenie svojich fotografií so štartovým  číslom na stránke  www.faxcopypro.sk, www.kralovskymaraton.sk a na sociálnych sieťach organizátora. Tiež súhlasí, aby osobné údaje boli poskytnuté spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. na spracovanie a uchovanie v  rozsahu štartové číslo a e-mailová adresa za účelom zasielania informácií o dostupnosti fotografií. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu 5 rokov po ukončení podujatia.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.

V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.

Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky a svojím vlastnoručným podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov.

7.   Kontakt

Športový klub Pegas

Bratislavská 44

Košice, 040 11

 

web: www.kralovskymaraton.sk

e-mail: info@kralovskymaraton.sk

Facebook: www.facebook.com/KralovskyMTBmaratonGrancPetrovce/

Instagram: #kralovskymtbmaraton

 

+421 917 343 847   -  riaditeľ pretekov

+421 903 642 206   -  technická pomoc počas podujatia

+421 948 747 196   -  značenie trate

+421 907 321 251   -  záchranná služba

 

8.   Program podujatia

Piatok, 14.08.2020

19:00 – 21:00 prezentácia

12:00 – 20:00 oficiálny tréning na trati

 

(Upozornenie: tréning je na vlastné riziko, a prejazdy cez cesty nie sú zabezpečené!!)

 

Sobota, 15.08.2020

07:00  – začiatok prezentácie

08: 00 – štart 100ka

10.15  – štart 50ka kategória EE

10:30  – štart 50ka

11:00  – štart 28ka

11:15  – štart Baby KING Race

16:00  – vyhlasovanie víťazov + Tombola

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

 

Športový klub Pegas, Júl 2020

 

 

 

Diskusia