MTB - MEDVEDÍ OKRUH 2022 - bikepoint.sk

MTB - MEDVEDÍ OKRUH 2022

vložené 01. 06. 2022 o 10:42
Už 18. júna 2022 sa úskotoční 26. ročník populárneho Medveďaku v Kamennej Porube / Porubskej doline /
Organizátori Vás srdečne pozývajú a my prikladáme aj propozície...
Organizátor:

MEDVEĎÁK O.Z.

Dátum a miesto podujatia:

18.VI.2022 Lúčanská Malá Fatra-Porubská dolina-Elhotná-Palova búda

Kategórie:

VO-M-39  / Veľký okruh Muži do 39 r.

VO-M-49 / Velký okruh Muži od 40 do 49 r.

VO-M-59 / Velký okruh Muži od 50 do 59 r.

VO-M-60 / Velký okruh Muži 60 r. a viac

VO-M-R / Velký okruh Rajčan 20 r. a viac

 

MO -Ž  / Malý okruh Ženy 20 r. a viac

MO-JI  / Malý okruh Juniori od 15 r. do 19 r.

MO-JY / Malý okruh Juniorky od 15 r. do 19 r.

MO-ZI / Malý okruh Žiaci do 14 r.

MO-ŽY / Malý okruh Žiačky do 14 r.

Poučenie pretekárov:

18.6.2022 /sobota/ o 10,45 hod pre všetky kategórie

Štart pretekov:

18.6.2022 o 11.00 hod pre všetky kategórie Porubská dolina-Elhotná -Palova búda

Cieľ pretekov:

18.6.2022 /sobota/ Porubská dolina-Elhotná-Palova búda

Vyhlásenie výsledkov, ceny a tombola:

18.6.2022 /sobota/ o 14,00 hod

Pre prvých troch v každej kategóríí sú pripravené vecné ceny

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola

Zabezpečenie:

Časomiera : Zuzka tím

Prvá pomoc :RZP Barborka Žideková

Štartovné:

Muži a veteráni prihlásení on-line do 14.6.2022:  18 €

Muži a veteráni prihlásení na mieste:  21 €

Ženy, Juniori, Juniorky, Žiaci, Žiačky prihlásení on-line do 14.6.2022:  10 €

Ženy, Juniori, Juniorky, Žiaci, Žiačky prihlásení na mieste:  12 €

Štartovné obsahuje prihlasovací a výsledkový servis, technické zabezpečenie trate, zdravotnícke zabezpečenie, značenie trate, občerstvenie v cieli, možnosť umytia bicyklov, ocenenie víťazov, darček pre každého pretekára

MAXIMÁLNY POĆET PRETEKÁROV JE 120.

Štartovné obsahuje:

Prihlasovací a výsledkový servis, časomiera, technické zabezpečenie trate, lekárske zabezpečenie na trati a v cieli, možnosť umytia bicyklov v cieli, administratíva podujatia, výstavba a demontáž areálu, a ocenenie víťazov, účasť v tombole.

Štartovací balíček obsahuje:

1x jedlo (tradičný guľáš z diviny)
1x nápoj (pitný režim nealko nápoje-fy.kofola alebo 0,5L pivo)
1x suvenír pre vopred prihlásených (ponožky)

Prihlasovanie:

https://www.medvedak.sk/prihlasenie/

Platobné údaje:

Štartovné uhrádzať len do 14. 6. 2022 !!!

Platby realizovať len vkladom alebo prevodom na účet.

Názov banky : Tatra banka

IBAN: SK02 1100 0000 0026 1415 2796

Variabilný symbol:  Uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (napr. 18062022)

Do popisu transakcie (Správa pre prijímateľa) : Vždy uvádzajte svoje meno, celé! (aby sme vás ľahšie identifikovali).

POZOR! Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného nie od dátumu prihlásenia!

Vrátenie štartovného:

Štartovné sa nevracia s výnimkou opodstatnených zdravotných problémov napr.zlomenina resp.vážna rodinná udalosť-storno 5 €

V prípade,ak by bola zrušenáz dôvodu COVID-19,alebo inej pandémie,epidémie v takom prípade bude storno poplatok 7 € z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom

Diskusia