Pozvánka: Časovka na Bradlo, memoriál Jána Noska - bikepoint.sk

Pozvánka: Časovka na Bradlo, memoriál Jána Noska

vložené 08. 09. 2023 o 09:21

Časovka na Bradlo 2023, Memoriál Jána Noska

Termín konania: 16.09.2023 (sobota)

Štartovné: 20€ online, 25€ na mieste

Webstránka: https://www.cykloklub.sk/casovka-na-bradlo-2023-memorial-jana-noska/

Organizátor: Slovenský cykloklub, Chata Bradlo

Spoluorganizátor: Bradlo Bike, mesto Brezová pod Bradlom

Štart

Námestie Brezová pod Bradlom – 10:00

Cieľ

Bradlo

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 cestná časovka: 4,4 km

 MTB časovka: 4,9 km

 e-bike MTB časovka: 4,9 km

Na všetkých trasách čaká na účastníkov prevýšenie 268 výškových metrov.

Vyhodnocované kategórie

Vyhodnocovať sa bude spolu 12 vekových kategórií na oboch trasách:

 15r. - 17r. juniori muži a ženy

 18r. – 29 r. muži a ženy

 30 r. – 39 r. muži a ženy

 40 r. – 49 r. muži a ženy

 50 r. – 59 r. muži a ženy

 60 r. – a viac muži a ženy

V kategórii e-bike MTB sa budú vyhodnocovať:

 e-bike Pedelec muži

 e-bike Pedelec ženy

Registrácia

Online registrácia bude prebiehať na stránke Slovenského cykloklubu. Online registrovanie

je možné do 12. 9. 2023, následne už len v deň pretekov na mieste.

Pri registrácii do 01.09. 2023 získa pretekár automaticky štartovné číslo so svojim menom a

tímom, za ktorý preteká.

Pri registrácii po 01.09. 2023 získa pretekár štartovné číslo iba s číslom bez mena a tímu, za

ktorý preteká.

Registrácia na námestí v Brezovej pod Bradlom:

 

 od 7:30 do 9:30 registrácia pre MTB a e-bike MTB pretekárov

 od 7:30 do 11:30 registrácia pre cestných pretekárov

Každý účastník si odnesie registračný balíček a cieli ho bude čakať občerstvenie teplého jedla

a nápoja.

Čas štartu:

Štartovať sa bude od 10:00 na Námestí gen. M. R. Štefánika, v Brezovej pod Bradlom.

Výkon jednotlivcov bude merať profi časomiera. Štartovať sa bude v minútových a pol

minútových intervaloch, aby sa predišlo zbytočným kolíziám.

 prvá bude štartovať kategória e-bike MTB trasa

 druhá bude štartovať kategória MTB trasa

 tretia bude štartovať kategória cestná trasa

Zázemie, vyhodnotenie výsledkov

Kompletné zázemie pre pretekárov bude vytvorené v areáli Chata Bradlo, pod Mohylou M.R.

Štefánika, kde bude pripravené aj vyhodnotenie pretekov. Na chate bude pretekárom

poskytnuté občerstvenie a sprievodný program. Na záver bude vyhlasovanie tomboly.

Diskvalifikácia

Jazdci ignorujúci pokyny organizátorov budú diskvalifikovaní.

Podmienka účasti

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár osobne svojím

podpisom do štartovej listiny. Každý účastník sa pretekov zúčastňuje na vlastnú

zodpovednosť. Prilba je povinná. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za zdravotný stav

pretekárov, technický stav bicyklov, nehradí škody na zdraví a majetku vzniknuté v súvislosti

s pretekom.

Štartovný balíček obsahuje:

 kofola alebo pivo na Chate Bradlo

 teplé jedlo

 štartovné číslo

 minerálna voda

 upomienkové predmety od partnerov

 nálepky SCK

Registračný formulár:

https://www.cykloklub.sk/formular/registracny-formular-casovka-na-bradlo-2023-memorial-

Diskusia