Pozvánka: GRAND PRIX KOŠICE - bikepoint.sk

Pozvánka: GRAND PRIX KOŠICE

vložené 07. 11. 2017 o 09:49

GRAND PRIX KOŠICE

7. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA v cyklokrose

 

Usporiadateľ : Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Organizátor : ProSport Team Košice v spolupráci s Proefekt Košice

Dátum a miesto : 12.11.2017, Základná škola Mateja Lechkého,ul. Jána Pavla II.1, Košice

Riaditeľ pretekov : MUDr. Lukáš Stachura, stahik@centrum.cz , +421 907 215 580

Sekretár pretekov : Tomáš Hauser, +421 911 972 021

Autor trate : MUDr. Lukáš Stachura

Rozhodca : deleguje KR SZC

Prihlášky : stahik@centrum.cz

Štartovné : podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2017/2018

 

Ceny : UCI kategórie

muži, ženy : 1./ 140 €, 2./ 72 €, 3./ 48 €, 4./ 36 €, 5./ 34 €, 6./ 30 €,
7./ 28 €, 8./ 26 €, 9./ 24 €, 10./ 22€, 11./ 20 €, 12./ 18 €, 13./ 16 €,

14./ 14 €, 15.-20./ 10 €

juniori : 1./ 60 €, 2./ 40 €, 3./ 28 €, 4./ 24 €, 5.-7./ 20 €, 8.-10./ 16 €,

11.-15./ 12 €

ostatné kategórie podľa pravidiel cyklokrosu SZC pre sezónu 2017/2018

 

Kancelária pretekov : 8:00 – 9:00 hod. všetky kategórie, 10:45 – 11:30 UCI kategórie

Základná škola Mateja Lechkého, ulica Jána Pavla II. 1, Košice

Podmienka účasti : Platná licencia svojej národnej federácie na rok 2017.

Trať : 15 % asfalt, 15 % škvára, 70 % trávnatá plocha

Tréning na trati : 8:45 – 10:00, pre UCI kategórie 11:30 – 12:30

Program : 10:00 hod. Starší žiaci + Kadetky / 10:01 hod. Mladší žiaci + Žiačky

10:45 hod. Masters A + B / 10:46 hod. Kadeti

12:30 hod. Juniori

13:30 hod. Ženy + Juniorky

14:30 hod. Muži Elite A + B , U23

Vyhodnotenie : 12:00 hod. doobedné kategórie, 16:00 hod. UCI kategórie

Sprchy : Základná škola Mateja Lechkého, ulica Jána Pavla II. 1, Košice

Zdravotné zabezpečenie : Záchranný systém Košice

Predpis : Preteká sa podľa pravidiel UCI, pravidiel SZC a tohto rozpisu. V prípade

porušenia pravidiel budú uplatnené sankcie SZC. Pretekári štartujú na

vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ

neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje

si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade

neočakávanej udalosti.

 

Mapa trate:

Ing.Marek Varhaňovský                                                                    MUDr. Lukáš Stachura

ŠTK CX                                                                                                riaditel pretekov

Diskusia