Pozvánka: Kráľovský MTB maratón 2018 - bikepoint.sk

Pozvánka: Kráľovský MTB maratón 2018

vložené 08. 08. 2018 o 10:11

Kráľovský MTB maratón 2018
XI. ročník

Propozície

Termín:
18. august 2018 (sobota)

Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Usporiadateľ:
Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice

Tel. kontakt:

+421 917 343 847

+421 903 642 206

+421 948 747 196

Riaditeľ podujatia:
Marián Králik

Prihlasovanie a prezentácia: Ing. Viktor Homolya
František Teplický (SAO)

Trať: ŠK Pegas                                                                                                          

Hlavný rozhodca:
Ing. Dušan Richter

Časomiera a výsledkový servis:
Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

V spolupráci s:
obec Granč Petrovce
obec Dúbrava

obec Slatvina

obec Vojkovce

obec Kaľava

obed Oľšavka

obec Pongrácovce
obec Vyšný Slavkov
mesto Spišské Podhradie
Správa Národného Parku Slovenský Raj

Charakteristika podujatia:
XI. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti pohoria Branisko a Spišského hradu. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.
Povrch trate: spevnená cesta 40% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 40%, single track 20%.

Trate:
„80ka“ maratón (80 km/3050 m)

„50ka“ polmaratón (48 km/1650 m)

„28ka“ (28 km/650 m) - pre pretekárov bez licencie SZC

Babe KING Race

Kategórie:
MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)

SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)

VD - Muži (veteráni) od 50 rokov do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)

W2D - Muži (veteráni) nad 60 rokov, dlhá trasa (maratón)

ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)

KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)

JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)

JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)

MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)

SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)

VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)

W2K - Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)

DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)

LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)

EE – Elektrobicykle,  krátka trasa (polmaratón)

M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka

Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka

F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka

Vyhodnotenie kategórií:
„80ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD,W2D, ŽD
„50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, JaK, JrK, KtK,EE
„28ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F

Prihlášky:
prihláška na tlač tu
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 28ka). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Babe King Race.

Štartovné:
Pre účastníkov Babe KING Race štartovné 0,-EUR
Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí len rodič podľa stanovených termínov).
Pre všetky kategórie jednotné 17,-EUR do 30.6.2018 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie jednotné 20,-EUR od 1.7.2018 do 3.8.2018 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie jednotné 25,-EUR od 4.8.2018 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.
Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 25,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, PAY by square, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.
Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:
17.08.2018 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 19:00–21:00
18.08.2018 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:30 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.
Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Občerstvenie:
„80ka“ – 4x
„50ka“ – 3x
„28ka“ – 1x

Štart/cieľ:
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program.

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov.
Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

 

Autor: Luboš Terry Dupkala

Diskusia