Pozvánka na Krásňanský drapák 2019 - bikepoint.sk

Pozvánka na Krásňanský drapák 2019

vložené 23. 09. 2019 o 11:35

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na horské cyklistické preteky Krásňanský Drapák, ktoré sa uskutočnia v sobotu 12. októbra 2019.

 

Dátum a miesto: 12. október (sobota) štart o 11:00 hod., pred Kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou

Organizátor akcie: TJ Tatran atletický klub v spolupráci s mestom Krásnom nad Kysucou

Kontaktná osoba: Ján Drahňák 0949 432 447

Prezentácia: V deň uskutočnenia akcie v mieste štartu od 8:45 do 10:45 hod.

Štartovné: 6,- €

Trať: horský terén, asfalt, lúky, lesné cesty, navážky

Trasa: Kultúrny dom - Vysielač - Hájnica – Blažkov - Vyšné Vane – Hájnica – U Šurabov – Most Lásky – Kultúrny dom

Štart – Cieľ: Kultúrny dom Krásno nad Kysucou

Dĺžka trate: 18, 2 km

Prevýšenie: 607 m

Náročnosť: stredné až ťažké

 

Kategórie:

- muži do 39 rokov

- muži nad 40 rokov

- ženy bez obmedzenia veku

 

GPX Súbor: http://download.mestokrasno.sk/Afternoon_Ride.gpx (417 kB)

Podmienky účasti:

Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

Diskusia