Pozvánka na ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ - bikepoint.sk

Pozvánka na ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ

vložené 18. 08. 2020 o 09:55

Termín: 5. september 2020 – sobota

Usporiadateľ: Obec Hrabušice

Riaditeľ preteku: Ján Špak

mobil:0905 946 426

Technický manažér: Ľudovít Dulovič

email: ludovit.dulovic@gmail.com

mobil:0904 639 882

Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha

Hlavný rozhodca:

Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK

Online servis, prihlasovanie, prezentácia: František Teplický, SaO

kontakt: www.sao-tatry.sk

Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

 

Príjazdová cesta:

– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici

– zo smeru Poprad po starej ceste

– zo smeru Levoča

– zo smeru Spišská Nova Ves

ŠTARTOVNÉ

Krátka trať:

20 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 bez trička, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –halušky alebo guláš

26 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –haluškyalebo guláš

25 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 26.8. 2020 bez trička, bez mena na štartovnom čísle + taška –len guláš

30 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok 4.9.2020 a v deň štartu bez trička a bez tašky – len guláš

 

Dlhá a stredná trať:

25 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 bez trička, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –halušky alebo guláš

31 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 15.8.2020 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček –haluškyalebo guláš

30 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 26.8. 2020 bez trička, bez mena na štartovnom čísle + taška –len guláš

39 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok 4.9.2020 a v deň štartu bez trička a bez tašky – len guláš

 

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID – 19 účtujeme manipulačný poplatok 5€. Za porozumenie ĎAKUJEME!

 

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

 

DLHÁ TRAŤ - modrá

Bufet kategória vek rok narodenia

3x Muži 19 - 39 rokov 1981 - 2001

3x Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980

3x Masters C 50 - 59 rokov 1961 - 1970

3x Masters D 60 rokov a viac 1960 a skôr

3x Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr

STREDNÁ TRAŤ - ružová 52km

Bufet kategória vek rok narodenia

2x Junori 17 - 18 rokov 2002 - 2003

2x Muži 19 - 39 rokov 1981 - 2001

2x Masters B 40 - 49 rokov 1971 -1980

2x Masters C 50 - 59 rokov 1961 - 1970

2x Masters D 60 rokov a viac 1960 a skôr

2x Juniorky 17 - 18 rokov 2002- 2003

2x Ženy 19 - 39 rokov 1981 - 2001

2x Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980

2x Masters C 50 rokov a viac 1970 a skôrZáznamy 1 až 9 z celkovo 9

KRÁTKA TRAŤ - oranžová 19km

Bufet kategória vek rok narodenia

- Kadeti 15 - 16 rokov 2004 - 2005

- Junori 17 - 18 rokov 2002 - 2003

- Muži 19 rokov a viac 2001 a skôr

- Kadetky 15 - 16 rokov 2004 - 2005

- Juniorky 17 - 18 rokov 2002 - 2003

- Ženy 19 rokov a viac

2001 a skôr

!!! GRAVEL NOVINKA !!!

V tomto roku sme pripravili pre majiteľov bikov GRAVEL súťaž na strednej trati.

GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 52 km, “PROFI”

Podmienky účasti

– v kategoŕii muži ženy bez rozdielu veku – chceme zistiť, aký bude záujem. Ďakujeme za pochopenie

– prvý traja budú odmenený vecnými cenami

 

Samozrejme aj v tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov

E-bike – STREDNÁ TRAŤ – ružová 52 km, “PROFI”

Podmienky účasti

– bez kategórií a len na tejto trati

– bez výmeny batérie

– prvý traja budú odmenený vecnými cenami

REGISTRÁCIA: ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba

v piatok, 04. 09. 2020 ; od 18:00 do 20:00 hod.

v sobotu, 07. 09. 2019; od 7:30 do 10.30 hod.

do 9:00hod. kategória DLHÁ TRAŤ

do 10:00hod. kategória KRÁTKA TRAŤ

do 10:30hod. kategória STREDNÁ TRAŤ

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

Slovenská sporiteľňa, a.s POZOR ZMENA čísla účtu!!!!!

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.

Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

 

Miesto štartu: Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu: POZOR!!!!! Zmena! Krátka trať štartuje druhá o 10:30 hod. Na rebríkoch nebude tlačenica.

 

9:30 Dlhá trať 70km

10:30 Krátka trať 19km

11:00 Stredná trať 53km

 

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk

vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

 

Občerstvenie na trati:

ELITE – 3 x

1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,

2. Bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,

3. bufet na Malej Poľane na 56km.

 

PROFI – 2 x

1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,

2.bufet na Malej Poľane na 43km

 

Štart – Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

 

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2020

2. Vyhlasovanie Slovenského pohára

Občerstvenie v cieli:

halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.00hod.

Meranie času:

Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.

Technická pomoc:základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.divider

CENY A ODMENY:

Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú trofeje a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”

Orientačná mapaorientáčná mapa otočená s ikonami halušky

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii. Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Fotografovanie: V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie.

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

ZDROJ: http://maratonslovenskyraj.sk/

Autor: Luboš Dupkala

Diskusia