Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB MARATÓN - bikepoint.sk

Pozvánka: ŠKODA HORAL MTB MARATÓN

vložené 20. 07. 2020 o 12:54

Jedna najznámejších a najúspešnejších športových akcií ŠKODA HORAL MTB MARATÓN sa uskutoční 8.8. 2020 vo Svite .

Horský cyklistický maratón HORAL vstupuje do tretej desaťročnice svojej existencie v neobvyklých podmienkach. Po tom, čo aj na Slovensku bola v marci vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid 19 to vyzeralo tak, že Horal v roku 2020 vôbec nebude. Našťastie neskorší priaznivý vývoj situácie umožnil, aby štátne orgány povolili aj konanie hromadných podujatí a tak sa organizátor Športový klub HORAL za spolupráce s mestom Svit rozhodli, že obľúbené podujatie pripravia.

Široká cyklistická verejnosť aj občania Svitu sa tak môžu tešiť, že v sobotu 8. augusta bude Svit plný bicyklov a milovníkov tohto krásneho športu.

Samozrejme, že organizátori musia rešpektovať opatrenia vyhlásené úradom verejného zdravotníctva, pri konaní hromadných podujatí. Bude sa klásť zvýšená pozornosť na dodržiavanie odstupov medzi účastníkmi, na častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, na možnosť dezinfekcie rúk účastníkov a celkovo sa bude riadiť usmerneniami kompetentných štátnych orgánov.

HORAL bude mať svoj areál štartu a cieľa na svojom staronovom mieste za riekou Poprad pri Kolibe. Štarty jednotlivých trás budú časovo oddelené a aj počty účastníkov v jednotlivých kategóriách sú obmedzené tak, aby ich súčet nepresiahol počet 1000. Aj vyhlásenie víťazov sa nebude uskutočňovať v jednom časovom bloku, ale bude časovo rozdelené podľa jednotlivých trás. Taktiež sa nebude konať tradičný večerný koncert hudobnej skupiny.

 

Prihlasovanie TU

 

Trasy:

Trasa

Dĺžka

Štart

Vyhlásenie výsledkov

HORAL KREJZI

130 km

nekoná sa!

nekoná sa!

HORAL LEJZI

80 km

08:30

16:00

HORAL SENZI

48 km

09:30

15:30

HORAL DEJZI (trasa určená pre rodinné tímy = rodič + dieťa do 14 rokov)

17 km

10:00

14:00

HORAL ÍZI

33 km

10:30

15:00

 

 

HORAL JUNIOR

Najmenší cyklisti (od 4 do 14 rokov) sa môžu tešiť na svoje preteky HORAL JUNIOR v nedeľu 9.augusta taktiež pri Kolibe. Organizácie tohto podujatia sa zhostilo mesto Svit a Centrum voľného času. Registrácia začne ráno od 08:30 a najmenší pretekári vyrazia na svoju traľ o 10:00. Postupne budú štartovať aj staršie vekové kategórie. Všetky trasy HORAL JUNIOR sú situované na lúke medzi Kolibou a evanielickým kostlom.

 

Príprava a realizácia oboch týchto podujatí je nesmierne náročná a vyžaduje množstvo dobrovoľných pomocníkov. Ak máte záujem pomôcť a byť členom organizačného tímu, hláste sa e-mailom na adrese horal@horal.sk.

 

ZDROJ: Športový klub HORAL

Autor: Luboš Dupkala

Diskusia