Pozvánka: ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ MTB MARATÓN - bikepoint.sk

Pozvánka: ŠKODA SLOVENSKÝ RAJ MTB MARATÓN

vložené 22. 06. 2021 o 16:58

Termín: 3. júl 2021 – sobota

Usporiadateľ:

Obec Hrabušice

Riaditeľ preteku: Ján Špak

mobil:0905 946 426

Technický manažér: Ľudovít Dulovič

email: ludovit.dulovic@gmail.com

mobil:0904 639 882

Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha

Hlavný rozhodca:

Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK

Online servis, prihlasovanie, prezentácia: František Teplický, SaO

kontakt: www.sao-tatry.sk

Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

 

ŠTARTOVNÉ

Krátka trať:

20 € – Pri zaplatení štartovného na účte do 18.6.2021 s tričkom s možnosťou výberu veľkosti S, M, L. XL,XXL, s menom na štartovnom čísle + halušky alebo guláš, predĺžené do 23.6.2021

30 € – Pri zaplatení štartovného po 18.6.2021 s tričkom len veľkosti M, len guláš

 

Dlhá a stredná trať:

29 € – Pri zaplatení štartovného na účet do 18.6.2021 s tričkom s možnosťou výberu veľkosti S, M, L. XL,XXL, s menom na štartovnom čísle + halušky alebo guláš predĺžené do 23.6.2021

39 € – Pri zaplatení štartovného po 18.6.2021 s tričkom len veľkosti M, len guláš

 

V prípade zrušenia pretekov z dôvodu COVID – 19 účtujeme manipulačný poplatok 5€. Za porozumenie ĎAKUJEME!

 

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

 

DLHÁ TRAŤ - modrá 68km

Bufet kategória vek

3x Muži 19 - 39 rokov

3x Masters B 40 - 49 rokov

3x Masters C 50 - 59 rokov

3x Masters D 60 rokov a viac

3x Ženy 19 a viac rokov

 

 

STREDNÁ TRAŤ - ružová 54,2km

Bufet kategória vek

2x Junori 17 - 18 rokov

2x Muži 19 - 39 rokov

2x Masters B 40 - 49 rokov

2x Masters C 50 - 59 rokov

2x Masters D 60 rokov a viac

2x Juniorky 17 - 18 rokov

2x Ženy 19 - 39 rokov

2x Masters B 40 - 49 rokov

2x Masters C 50 rokov a viac

KRÁTKA TRAŤ - oranžová 14km

Bufet kategória vek

- Kadeti 15 - 16 rokov

- Junori 17 - 18 rokov

- Muži 19 rokov a viac

- Kadetky 15 - 16 rokov

- Juniorky 17 - 18 rokov

- Ženy 19 rokov a viac

!!! GRAVEL NOVINKA !!!

Aj tomto roku sme pripravili pre majiteľov bikov GRAVEL súťaž na strednej trati.

 

GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 54,2 km, “PROFI”

Podmienky účasti

 

– v kategoŕii muži ženy bez rozdielu veku

 

– prví traja budú odmenení vecnými cenami

 

 

 

Samozrejme aj v tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov

E-bike – STREDNÁ TRAŤ – ružová 54,2 km, “PROFI”

Podmienky účasti

 

– bez kategórií,

 

– bez vyhodnotenia

 

– bez výmeny batérie

 

Pre účastnikov E – bike kategórie bude pripravená samostatná tombola – 3 ceny

 

 

 

REGISTRÁCIA:

ON-LINE prihlásenie

 

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba

v piatok, 02. 07. 2021 ; od 17:00 do 20:00 hod.

v sobotu, 03. 07. 2021; od 8:00 do 11.30 hod.

 

do 9:30hod. kategória DLHÁ TRAŤ

do 10:30hod. kategória STRTEDNÁ TRAŤ

do 11:30hod. kategória KRÁTKA TRAŤ

 

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

 

Slovenská sporiteľňa, a.s

 

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

 

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

 

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

 

Poznámka: Meno a Priezvisko

 

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.

Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

 

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

 

divider

 

Miesto štartu: Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:

 

10:00 Dlhá trať 68km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať

 

11:00 Stredná trať 54,2km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať

 

12:00 Krátka trať 14km zrušené rebríky – GPS budeme aktualizovať

 

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk

vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

 

Občerstvenie na trati:

ELITE – 3 x

1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,

2. bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,

3. bufet na Malej Poľane na 56km.

 

PROFI – 2 x

1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,

2. bufet na Malej Poľane na 43km

 

Štart – Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

 

Vyhlasovanie výsledkov:

 

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : ŠKODA Slovenský raj 2021

2. Vyhlasovanie Slovenského pohára

 

Občerstvenie v cieli:

 

halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

 

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.00hod.

Meranie času:

Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.

Technická pomoc:

základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

 

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

 

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Diskusia