Pozvánka: Žilinské blatíčko 2016 - bikepoint.sk

Pozvánka: Žilinské blatíčko 2016

vložené 14. 09. 2016 o 10:01

PROPOZÍCIE

Termín: 8. októbra 2016

Miesto konania akcie: Lesopark Chrasť, Žilina

Organizátor: Preles, o.z.

Riaditeľ pretekov: Mgr. Vladimír Randa

Vek pretekárov: 15+

Prezentácia: Areál detského ihriska v lesoparku od 8:00. Odporúčame prísť na prezentáciu minimálne 1,5 hod. pred štartom vašej vlny. Pri prezentácií podpíšete reverz, mladší ako 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu.

Dĺžka trate: 7+ km

Počet prekážok: 20+

Kategórie:

§ Individuálne preteky – súťažný beh jednotlivcov (muži aj ženy)

§ Výzva dvojíc – nesúťažný beh dvojíc (muž – muž, žena – žena, zmiešaná dvojica). Dvojici sa nemeria čas. Dvojica beží spoločne, spoločne tiež prekonáva prekážky, ktoré sú na to uspôsobené.

 

Štart pretekov: Vo vlnách od 10:00 hod. Elitná vlna nie je. Umiestnenie vo vlne závisí od dátumu prihlásenia na závod. Čím skôr sa prihlásite, tým skôr budete štartovať. Zoznam prihlásených ako aj číslo vašej štartovnej vlny bude na stránkach preteku najneskôr deň vopred, t.j. 7.10.2016.

Pomoc: Pomoc je rozmiestnená na väčšine úsekov trate.

Ocenenie víťazov:

Vyhlásenie víťazov po dobehnutí posledného pretekára. Vyhlasovaní budú

§ prví traja muži v absolútnom poradí,

§ prvé tri ženy v absolútnom poradí,

§ a celkové poradie súťažiacich v kategórii individuálne preteky.

 

Štartovné: 15€ pre individuálne preteky, resp. 30€ pre výzvu dvojíc (z toho 1€ na obnovu lesoparku Chrasť) pri prihlásení do polnoci 5.10.2016.

Štartovné je možné vrátiť do 14 dní od prihlásenia. Štartovné je možné previesť na inú osobu najneskôr do 5.10.2016. Pri prihlásení v deň preteku je štartovné 20€ pre individuálne preteky, resp. 40€ pre výzvu dvojíc.

V cieli: Každý pretekár dostane medailu a občerstvenie.

Občerstvenie: Vopred prihlásení účastníci dostanú v cieli teplé jedlo a pitný režim.

Prihlasovanie: www.blaticko.sk/obchod

Diskusia