X. ročník QUICK SPORT JARNÉHO ŠPRINTU je za dverami!!! - bikepoint.sk

X. ročník QUICK SPORT JARNÉHO ŠPRINTU je za dverami!!!

vložené 26. 03. 2019 o 15:44

Ako každú jar aj tento rok už po 10 krát privítaju bikerov a bikerky v Bystričke organizátori JARNEHO ŠPRINTU tzv. "OTVÁRAK SEZÓNY" 27.04.2019. Myslím, že u mnohých vyznávačov cyklistiky je táto akcia už zapísaná v kalendári. Ak by ste potrebovali bližšie informácie najdete ich nižšie v propozíciach. A hlavne neváhajte sa prihlasovať ešte za lacno a nezabúdajte, že počet pretekárov je obmedzený na 240!!! Tu sa môžete prihlásiť online

 

Propozície:

názov pretekov:

QUICK SPORT Jarný šprint 2019

typ pretekov:

MTB časovka do vrchu pre amatérskych cyklistov

usporiadateľ:

beer inside team, o. z.

termín konania:

27.04.2019 (sobota)

štart pretekov:

Obecný úrad Bystrička, 10:00 hod.

(štart podľa poradia pri prezentácii – štartový interval 30 sekúnd)

cieľ pretekov:

Červené smreky (Zákľučie)

trať pretekov:

A - 9,3 km/320 m alebo B - 5,7 km/280 m

(variant B je alternatívna trať pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných neočakávaných prekážok)

Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom alebo trekingovom bicykli. Použitie elektrobicyklov je prísne zakázané, porušenie zákazu bude dôvodom pre automatickú diskvalifikáciu.

kancelária pretekov:

budova OcÚ Bystrička – prízemie

prihlasovanie:

online formulár od 01.03.2019 do 24.04.2019, po tomto termíne len pri prezentácii

Z kapacitných dôvodov bude počet štartujúcich obmedzený na 240, preto odporúčame prihlásenie cez online systém a platbu vopred. Úhrada štartovného pri prezentácii alebo prihlásenie na mieste bude umožnené len v prípade voľných štartových čísiel.

prezentácia:

27.04.2019 7:45 – 9:45 (v kancelárii pretekov)

štartovné:

8 € – prihlásenie + platba do 05.04.2019

12 € – prihlásenie + platba po 05.04.2019 alebo platba pri prezentácii

15 € – prihlásenie v deň pretekov + platba pri prezentácii

Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom.

Prihlásenie cez online systém a platba štartovného do 26.04.2019 zabezpečuje pretekárovi právo prednostného vybavenia na prezentácii.

Pretekárom štartujúcim v kategóriách M13, Z13 a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %.

Názov účtu: beer inside team, o. z.

Banka: OTP Banka, a. s.

IBAN: SK19 5200 0000 0000 1182 4208

SWIFT: OTPVSKBX

VS: číslo pretekára v prehľade registrácií

KS: 0558

Poznámka: meno a priezvisko pretekára

V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia.

kategórie:

M13 – chlapci do 13 rokov (ročník 2006 a mladší)

M17 – chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 2005 až 2002)

M29 – muži od 18 do 29 rokov (ročníky 2001 až 1990)

M39 – muži od 30 do 39 rokov (ročníky 1989 až 1980)

M49 – muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1979 až 1970)

M59 – muži od 50 do 59 rokov (ročník 1969 až 1960)

M60 – muži nad 60 rokov (ročník 1959 a starší)

Z13 – dievčatá do 13 rokov (ročník 2006 a mladšie)

Z17 – dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 2005 až 2002)

Z39 – ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 2001 až 1980)

Z49 – ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1979 až 1970)

Z50 – ženy nad 50 rokov (ročník 1969 a staršie)

UCI – muži s licenciou do 39 rokov (ročník 1980 a mladší)

TIR – muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

 

Upozornenie pre pretekárov s licenciou: Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo neoceniť štartujúceho v prípade, že štartuje v inej kategórii ako UCI a umiestni sa na jednom z oceňovaných miest.

Upozornenie pre pretekárov v kategórii TIR: Podmienkou pre zaradenie do kategórie je odváženie v cyklistickom drese pri prezentácii (bez prilby, batoha, príp. iných doplnkov) pod dohľadom zástupcu usporiadateľa.

vložené preteky:

Pohár starostu obce Bystrička – súťaž pre pretekárov s trvalým pobytom v obci

Tímový šprint – súťaž pre trojčlenné družstvá

občerstvenie:

ovocie, čokoláda, pečivo, čaj, energetické nápoje (v cieli pretekov), teplé jedlo a nápoj (v sále OcÚ)

vyhlásenie výsledkov±14:00 hod. (v sále OcÚ, čas závisí od skutočného počtu štartujúcich)

ceny:

medaila, pohár pre absolútneho víťaza pretekov, pohár pre najrýchlejšiu ženu, vecné ceny

Diskusia