KAKTUS BIKE Svätojurský MTB maratón sa blíži - bikepoint.sk

KAKTUS BIKE Svätojurský MTB maratón sa blíži

vložené 07. 04. 2012 o 17:39

6.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Malých Karpát. Pretek sa koná pod záštitou župana Bratislavského kraja - Ing.Pavla Freša a primátora mesta Svätý Jur - Ing.Alexandra Achbergera.

V rámci nášho maratónu uskutočníme aj cyklistické preteky pre najmenších pretekárov. Viac informácií nájdete tu.

 Maratón bude súčasťou nasledujúcich sérií:

- Cyklomaratón - medzinárodná séria 15 mtb maratónov

- Župný pohár "Na bicykli deťom", séria pretekov v bratislavskom kraji, kde hlavnou cenou v tombole bude RENAULT TWINGO

- Slovenský pohár - pre pretekárov s licenciou SZC - 1.kolo

Dátum konania:

sobota 28.4.2012

Štart:

Svätý Jur námestie:

09:00 Dlhá trať

10:00 Stredná trať

10:45 Krátka trať

Cieľ:

Svätý Jur, futbalový štadión

Trasa:

Dlhá 75 km prevýšenie 1800m 4 x občerstvenie na trati

Stredná 44 km prevýšenie 1000m 2 x občerstvenie na trati

Krátka 20 km prevýšenie 550m 1 x občerstvenie na trati

Kategórie:

Dlhá trať

MD Muži 19 - 39 rokov 1973 - 1993

SD Seniori 40 - 49 rokov 1963 - 1972

VD Veteráni 50 - 59 rokov 1953 - 1962

ZD Ženy 19 a viac rokov 1993 a skôr

Stredná trať

KtS Kadeti 15 - 16 rokov 1996 - 1997

JrS Juniori 17 - 18 rokov 1994 - 1995

MS Muži 19 - 39 rokov 1973 - 1993

SS Seniori 40 - 49 rokov 1963 - 1972

VS Veteráni 50 - 59 rokov 1953 - 1962

V2S Veteráni 2 60 rokov a viac 1952 a skôr

JkS Juniorky 15 - 18 rokov 1994 - 1997

ZS Ženy 19 - 39 rokov 1973 - 1993

DS Dámy 40 - 49 rokov 1963 - 1972

LS Lady 50 rokov a viac 1962 a skôr

Krátka trať

JrK Juniori do 18 rokov 1994 a neskôr

MK Muži 19 - 39 rokov 1973 - 1993

SK Seniori 40 - 49 rokov 1963 - 1972

VK Veteráni 50 rokov a viac 1962 a skôr

JkK Juniorky do 18 rokov 1994 a neskôr

ZK Ženy 19 - 39 rokov 1973 - 1993

DK Dámy 40 rokov a viac 1972 a skôr

Držitelia licencií SZC budú súčasne vyhodnotení aj v nasledujúcich kategóriách Slovenského pohára:

Muži Elite - dlhá trať

Ženy Elite - dlhá trať

Kadeti - stredná trať

Juniori - stredná trať

Juniorky + Kadetky - stredná trať

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Pretekári mladší ako 15 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu ako aj s doprovodom zákonneho zástupcu po celej trati!

Prihlásenie:Internetom: na pretek sa môžete prihlásiť on-line do 26.4.2012 do 12:00 hod.

Číslo účtu na úhradu štartovného je 0186532776/0900. Ako variabilný symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY.

Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.

Poštou: na pretek sa môžete prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu CK Svätý Jur, Prostredná 5, 90021 Svätý Jur, spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, prevodný príkaz alebo vklad na účet) a to najneskôr do 10.4.2012. Platbu poštovou poukážkou budeme akceptovať len do 31.3.2012.

Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie na webe.

- prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná

- ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad(y) o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:

Futbalový štadión, Sv. Jur - Príjazdová cesta bude vyznačená šípkami.

27.4.2012 od 16:00 do 21:00

28.4.2012 od 07:00 do 08:30 pre dlhú trať

od 08:00 do 09:30 pre strednú trať

od 09:00 do 10:15 pre krátku trať

Štartovné:

€13 - pri úhrade do 10.4.2012 so suvenírom

€15 - pri úhrade do 27.4.2012 so suvenírom

€20 - pri úhrade v ďeň štartu bez nároku na suvenír

- v cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, informačná SMS o čase a umiestnení, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, účasť na tombole

Diskusia