Kompresívne športové podkolienky COLLM - bikepoint.sk

Kompresívne športové podkolienky COLLM

vložené 02. 10. 2012 o 08:44

Význam pohybu v živote človeka je veľmi dôležitý. Okrem iných skutočností sa podiela aj na stálosti vnútorného prostredia, stimuluje činnosť vnútorných orgánov.

Jednou zo zásadných súčastí tohto procesu je obehový systém do ktorého patrí cievny a lymfatický systém, ktorého úlohou je zásobovať sval arteriálnou krvou (okysličenou) s vyšším tlakom ktorý je v strede svalu a súčastne tento systém zabezpečuje aj odtok venóznej krvi (odkysličenej aj s produktami matabolizmu) s nižším tlakovým gradientom, ktorý je pod povrchom svalu. Stena odtokovej cievy (vény) pritom obsahuje aj menšie množstvo svaloviny.

Preto dlhšie trvajúca svalová práca zhoršuje podmienky venózneho  a lymfatického odtoku krvi a lymfy. Hlavne v miestach ktoré sú vystavené nepriaznivému vplyvu gravitácie.

Podľa názoru renomovaného fyzioterapeuta je jedným so spôsobov ako sa s týmito nepriaznivými vplyvmi vyrovnať je používanie kompresných (kompresívnych) podkolienok, návlekov a ponožiek.

Ideálne je ak tlakový gradient ktorý pôsobí na dolné končatiny sa znižuje smerom hore ku kolenu.

Štruktúra klesajúceho tlakového gradientu je samozrejme dodržaná pri všetkých produktoch značky COLLM.

Ďalšou nespornou výhodou kompresných podkolienok hlavne pre bežcov je podporná funkcia závesného aparátu lýtka. Otrasy zvlášť pri behu po tvrdom povrchu výrazne namáhajú svalové vlákno.

Kompresia, ktorá vytvára oporu pre svalové vlákno bude vytvárať lepšie podmienky pre výkon ako aj znižovať únavu.

Účinky:

-zlepšenie regenerácie svalov počas výkonu, zvýšenie prietoku krvi

-zabránenie opúchaniu dolných končatín

-zníženie otrasov svalových vlákien vplyvom otrasov

-eliminácia následkov zlej bežeckej techniky

-opora klemby a zabránenie jej prepadávaniu...

www.collm.sk

Diskusia