Správy

Župný pohár na bicykli deťom
18. 04. 2012 Reportáže

Župný pohár Na bicykli deťom 2012 štartuje v apríli Druhý ročník Župného pohára sa oproti minulému roku rozšíril o jeden pretek. BIKE JAM Kuchyňa síce bohužiaľ tento rok nebude, ale pribudla Svätojurská cykločasovka a pretek Okolo Bratislavy. Sériu odštartuje koncom apríla už známy Kaktus Svätojurský MTB maratón. Župný pohár vyvrcholí 18.augusta už tradične jedným z najobľúbenejších slovenských cyklistických maratónov Kellys Green Bike Tour, krorý minulý rok prekonal hranicu 800 pretekárov. Séria pretekov má tak ako minulý ročník celkové hodnotenie a poradie. Pretekári budú dostávať body podľa špeciálneho kľúča - dosiahnutého času vzhľadom na víťaza. Na tých najlepších čakajú zaujímavé a hodnotné ceny a v neposlednom rade skvelý pocit zo športovania. Cieľom seriálu je opäť nielen dobre si zašportovať a zasúťažiť, ale svojou účasťou na jednom z piatich pretekov podporiť dobrú vec. Časť zo štartovného všetkých účastníkov v seriáli tak ako minulý rok putuje na podporu onkologicky chorých detí. Minulý rok sa podarilo vyzbierať vyše 4000 eur. Táto suma sa použila na rekondično-regeneračný pobyt v Tatrách pre týchto malých pacientov. Župný pohár Na bicykli deťom 2012 28.04.2012 - Kaktus bike Svätojurský MTB maratón - Svätý Jur 01.05.2012 - Račianska časovka, Bratislava - Rača 30.06.2012 - Okolo Bratislavy - Bratislava - Devínska Kobyla 05.07.2012 - Kaktus bike Svätojurský blesk - cyklo časovka do vrchu - Svätý Jur 18.08.2012 - Kellys Green bike Tour - Partizánska lúka, Bratislava.  

Otvorený list cyklistických organizácii premierovi.
18. 04. 2012 Reportáže

Otvorený list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi poslalo dvanásť organizácií z celého Slovenska, ktoré sa zaoberajú cyklodopravou a cykloturistikou. V liste žiadajú predsedu vlády, aby rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturizmu zaradil do pripravovaného programového vyhlásenia vlády. Podpísané cyklistické organizácie uvádzajú v otvorenom liste dôvody, prečo by mal byť rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky vyslovene uvedený v programovom vyhlásení vlády. Ide najmä o riešenie dopravných problémov v mestách, o zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva a o rozvoj regiónov a cestovného ruchu. Z toho dôvodu signatári listu navrhujú zaradiť rozvoj bicyklovania práce do tých častí programového vyhlásenia vlády, ktoré sa zaoberajú dopravou, zdravotnou starostlivosťou a cestovným ruchom. V druhej časti listu sú načrtnuté najdôležitejšie aktivity pre rozvoj bicyklovania, čo umožní zostavovateľom programového vyhlásenia vhodné formulovanie textu a zameranie sa na tie najpodstatnejšie veci. “Organizácie, ktoré podpísali tento otvorený list premiérovi, sú v rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky aktívne už dlhé roky, niektoré z nich takmer 20 rokov. Pracujú v nich naozaj špičkoví experti.”, povedal Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorý bol poverený zastupovaním signatárov. “Preto nielen žiadame premiéra o zaradenie cyklistických tém do programového vyhlásenia vlády, ale ponúkame aj pomoc a asistenciu pri rozvoji bicyklovania na Slovensku. Slovensko je najmenej bicyklujúcou krajinou v strednej a západnej Európe a je čas tento stav zmeniť, pretože využívanie bicykla pri doprave, rekreácii a turizme už dávno nie je niečo zvláštne a menšinové, ale práve naopak – je to moderný a uznávaný prostriedok zlepšovania kvality života. Veríme preto, že vláda nepodcení rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky a spomenie ho vo svojom programovom vyhlásení”. Signatárske organizácie považujú otvorený list predsedovi vlády za prvý krok a sú pripravené pomáhať vláde a štátnym inštitúciám pri rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v tomto volebnom období. List bol doručený nielen predsedovi vlády, ale aj príslušným ministrom a poslancom NRSR. Informácie: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk   Plné znenie výzvy: Vážený pán predseda vlády, vážená pani ministerka a vážení páni ministri, Vaša vláda v týchto dňoch pripravuje svoje programové vyhlásenie, s ktorým sa bude uchádzať o dôveru Národnej rady Slovenskej republiky. Ako predstavitelia organizácií, ktoré sa dlhodobo a efektívne venujú rozvoju cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku, si Vás preto dovoľujeme požiadať, aby ste do pripravovaného programového vyhlásenia zaradili aj podporu cieľov a aktivít, vedúcich k vyššej miere využívania bicykla v doprave, rekreácii a cestovnom ruchu na Slovensku. Táto téma sa týka najmä (ale nielen) nasledovných oblastí: Doprava Využívanie bicykla v každodennom živote (napríklad pri dochádzaní do práce, do školy, na nákupy a pod.) môže najmä v mestách prispieť k riešeniu dopravných problémov, ako sú dopravné zápchy, nedostatok parkovacích miest, znečistenie ovzdušia, nehodovosť a pod., pričom ide o spôsob dopravy, ktorý je veľmi vhodný z hľadiska dopadov na životné prostredie, nevyžaduje veľké investície, podporuje miestnu ekonomiku a je možné ho účinne aplikovať v krátkom čase s trvalými účinkami. Zdravie Rekreačné bicyklovanie prežíva v Európe mohutný rozvoj a stáva sa jedným z najmasovejších a najpopulárnejších rekreačných športov vôbec. Zaradenie bicyklovania medzi pravidelné pohybové aktivity obyvateľov má významný dopad na elimináciu mnohých civilizačných chorôb a na celkové zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Bicyklovanie má zásadný vplyv aj pri upevňovaní zdravia detí a mládeže, predstavuje vhodný spôsob trávenia voľného času a je účinným protidrogovým programom. V neposlednom rade má aj plošný sociálny charakter. Cestovný ruch Turistika na bicykli (vrátane horskej cyklistiky) patrí k najrýchlejšie rastúcim druhom turizmu v Európe. Keďže regióny Slovenska, a to aj tie menej rozvinuté, majú pre cykloturistiku veľký potenciál, vytvára cykloturistika významnú šancu pre tvorbu pracovných príležitostí a ekonomický rozvoj na jednej strane, ako aj pre využitie prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska na strane druhej. Tieto aspekty podporia trvalo udržateľný spoločenský a ekonomický rozvoj a zvýšia konkurencie schopnosť slovenských regiónov. re ďalší rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky je potrebné: - budovanie potrebnej infraštruktúry (bezpečné a efektívne vedené cyklistické chodníky, cyklopruhy a cykloturistické trasy, cyklodopravné a cykloturistické značenie, obnova a údržba existujúcich cyklistických a cykloturistických trás, drobná cykloinfraštruktúra, parkoviská pre bicykle, zohľadňovanie potrieb cyklistickej dopravy pri väčších dopravných stavbách a pod.) v mestskom, prímestskom, vidieckom a prírodnom prostredí; - zvyšovanie povedomia obyvateľov o využívaní bicykla v každodennom živote (osvetová činnosť, kampane, vzdelávanie verejnosti a pod.); - príprava odborných, koncepčných a vzdelávacích materiálov cyklodopravy a cykloturistiky (prieskumy a rozbory, monitoring, učebné skriptá a metodické materiály, podklady pre územné plánovanie, cyklistické dopravné generely a pod.); - vzdelávanie a zvyšovanie kapacity pracovníkov verejnej správy (študijné cesty, konferencie a semináre, akreditované školenia, odborná literatúra a pod.) vrátane vytvárania pozícií cyklokoordinátora na vhodných úrovniach verejnej správy; - zvyšovanie intermodality bicykel – verejná doprava, t.j. prepojenie bicykla a verejnej dopravy; - zmena legislatívy pre odstránenie prekážok bicyklovania a jednoduchší rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu (napríklad v oblasti budovania a manažmentu cestnej siete, premávky na cestách, manažmentu krajiny a jej zložiek, cestovného ruchu a pod.); Veríme, že programové vyhlásenie Vašej vlády bude reflektovať moderné trendy zvyšovania významu bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ktorý umožňuje zvládať problémy, vyplývajúce z prudkého rastu dopravných nárokov našej spoločnosti. Bicykel zároveň predstavuje ideálny spôsob využitia turistického potenciálu regiónov Slovenska, s čím súvisí aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Pohyb na bicykli má aj jasný sociálny aspekt a je prístupný širokým vrstvám obyvateľstva. Signatármi tejto výzvy sú organizácie: Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica Slovenský cykloklub, ústredie, Piešťany Cyklokoalícia Bratislava Kostitras Prešov Turčianska bicyklová skupina JUS, Martin Združenie Mulica, Žilina Združenie CykloEko, Bratislava Občianska cykloiniciatíva, Banská Bystrica Spolok na podporu skrášlovania Košíc Združenie kRaj, Nitra Cyklo Adventure Slovakia, Zvolen Bratislavský samosprávny kraj Poverená kontaktná organizácia: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica, Ján Roháč, +421 905 240137, rohac@ekopolis.sk  

12 hodinovka MTB „Podlesí-Lavky“(CZ)
16. 04. 2012 Reportáže

V sobotu 14. apríla sa v Podlesí pri Brne konala už tradičná jarná 12 hodinovka. Organizátorom tejto akcie je športový klub X-sports, založený za účelom propagácie klasických športov v extrémnom poňatí a takú 12 hodinovku už môžeme za taký menší extrém pokojne pokladať. Smerom do Brna sme spolu s redakčným kolegom Martinom vyrazili podvečer a podľa plánu sme mali s rezervou stihnúť aj večernú prezentáciu. Lenže v duchu hesla „GPS je pre slabčákov“ sa nám cesta jemne predĺžila a z večernej prezentácie nakoniec nebolo nič. V centre diania celého preteku, v hospůdke „U anděla“, sme ešte absolvovali krátku predštartovú poradu a hybaj ho do postele (teda skôr do spacáku). O 5 ráno krutý budíček, raňajky, prezentácia, príprava a pred 6 som už stál pripravený na štarte môjho prvého preteku v sezóne. Prvé kolo bolo veľmi svižné, veď predsa ultramaratóny sa vyhrávajú ako inak na štarte, prípadne v prvom kole  . V prvom stúpaní sa štartové pole natiahlo a na špici sa odtrhla trojica pretekárov, v ktorej som bol aj ja. Prvé stúpanie nám spestrilo veľké stádo diviakov, ktoré prebehlo cez cestu asi 20 metrov pred nami. Po prvom kole mi dvaja prví borci ušli a ja som začal krúžiť na trati sám so svojimi myšlienkami a hudobným playlistom v hlave. Najhranejším interprétom bol tento raz Jarda Nohavica a v hlave dokola pieseň Cyklista a text „jó když to de tak to de a když to nejde tak se musí jet a všechno časem přejde.“ Trať v Podlesí je celkom rýchla a technicky nenáročná, ideálna na začiatok sezóny. Na začiatku je rýchla pasáž prevažne z kopca cez lesík, potom príde dlhé stúpanie po rozbitej asfaltke s prevýšením cca. 160 metrov, za ktorým nasleduje žiletkárska vložka ako inak v protivetre. Nakoniec príde rýchly zjazdík, technickejšia pasáž v lese a rýchly dojazd do cieľa. Po pár úvodných okruhoch som si zvykol na stereotyp – 3 kolá – pauza na občerstvenie – 3 kolá – pauza na občerstvenie... Občerstvovačka bola pestrá a dobre zásobená. Mňa osobne potešil výborný sladký teplý čaj, ktorým som nahradil ionťák v druhej časti preteku. Po 20 kolách som sa informoval na odstupy na konkurentov a zistil som, že strácam cca. 10 minút na druhého a mám náskok 2 kolá pred štvrtým. V tej chvíli som nemal fyzické ani psychické sily na to, aby som na druhého skúsil dotiahnuť. V 22. kole mi nadelil jeden okruh vedúci pretekár a neskorší víťaz Vlastimil Veselovský. Podarilo sa mi za neho zavesiť a zrýchliť. Sám som bol prekvapený, ako dobre sa mi ešte ide po skoro 200 km v nohách, tak som vo zvýšenom tempe pokračoval ďalej. V 24. kole tesne pred cieľom som dobehol priebežne 2. borca Tomáša Beka. V ďalšom kole som si dokázal vybudovať dostatočný náskok, a tak som moje posledné 26. kolo dojazdil už pokojne spolu s víťazom Vlastom Veselovským, ktorý s 27 okruhmi vyrovnal rekord podujatia. Mne nakoniec tachometer ukázal 238,5 km, 6139 nastúpaných metrov a 11 hodín a 15 minút čistého času jazdy. Vyhlásenie výsledkov sa konalo v príjemnej rodinnej atmosfére „U Anděla“ v prestávke medzi 2 tretinami finálového zápasu českej hokejovej extraligy. Je vidieť, že Brno a okolie žije teraz hokejom. Celkovo sa mi tento pretek a celá jeho atmosféra veľmi páčila a je možné, že si ho ešte niekedy zopakujem. Možno už na jeseň, keď sa tu pôjde jesenná obdoba jarnej 12 hodinovky. Autor: Juraj Meliš

Amstel Gold Race pre GASPAROTTA, SAGAN tretí
15. 04. 2012 Reportáže

Milovníci piva a ardénskych klasík dnes mali svoj sviatok. Holanďania žijúci na východ od Maastrichtu sa pripravili na inváziu Belgičanov a tí, ktorí ostali doma, sa vybrali do krčiem a pubov. Prevádzkari oprášili Gilbertove plagáty a začali prijímať stávky, či sa Phil aspoň na chvíľu vymaní z Boonenovho tieňa a Amstel vyhrá po tretí raz v rade. Jediná holandská klasika World Tour sa tak mohla začať. (Preview Rastislava Borisa tu) Pred štartom každej prestížnej klasiky je veľké množstvo favoritov, no vzhľadom na dojazd v stúpaní nimi šprintéri neboli. Vrchári sú často náladoví, a 1200-metrový kopec s prevýšením 5,8 % nemohol od šancí odstaviť ani silových šprintérov či kohokoľvek s výbornými nohami a umením šetriť sily v priebehu pretekov. Po prvýkrát v sezóne World Tour klasiku okúsil A. Schleck a Evans. Veľa sa čakalo od, v Baskicku natrénovaných, Sáncheza s Rodríguezom. Taktiež bez šancí neboli talianske a francúzske dvojičky Nibali - Cunego, resp. Chavanel - Voeckler. Nesmieme zabudnúť na Valverdeho, Sagana a viacerých domácich matadorov ako Mollema či Gesink. Takmer každý tím poslal do boja jedného lídra, no v Liquigase sa o "moc" opäť musel deliť Nibali so Saganom. Obaja to však, apoň na vonok, považovali za výhodu a chceli zopakovať niečo podobné ako v San Reme. Na úvod sme tu mali, ako vždy, únik menej známych pretekárov s malými šancami na úspech. Ich mená a tímové príslušnosti boli nasledovné: Bilbao (Euskaltel), Bardet (Ag2r), Pineau (FDJ), Kreder a Howes (2x Garmin), Stortoni (Lampre), Caethoven (Accent Jobs), Lietaer (Topsport Vlaanderen) a Delfosse (Landbouwkrediet). Deviatka sa postarala o zápis do knihy rekordov sezóny 2012, keďže si ešte žiadna unikajúca skupina na klasike World Tour nevytvorila na pelotón 13-minútový náskok. Stalo sa tak na 92. kilometri. Jeden z prudkých kopcov na 109. kilometri takmer stál preteky dvoch holandských cyklistov Poelsa (Vacansoleil) a Booma (Rabobank), ktorí na identickom mieste dostali defekt a kým sa k ním dostala pomoc, balík bol ďaleko. Obaja sa našťastie po štyroch kilometroch dokázali do pelotónu vrátiť. 100 km pred cieľom mal únik náskok 7:30 a na čele balíka usilovne pracovala Kaťuša, BMC, no najmä RadioShack až s päticou cyklistov. Za nimi situáciu strážili Pineau a Martin Velits z OPQS. Prácu mali aj mechanici Astany, ktorí museli vymeniť koleso Kiserlovskemu. Pretekári aj diváci pri trati boli pokojní, viac-menej sa šetrili sily na náročný záver. 80 km pred páskou za pelotónom zaostalo asi dvanásť borcov, ale medzera nebola vysoká. Bicykel menil Favilli z Farnese Vini a náskok úniku klesol pod päť minút. Idilka jednorazových pretekov. V zdanlivo nepodstatnej skupine strácajúcej pätnásť sekúnd na pelotón sa nečakane objavil Cadel Evans, ktorý však akoby nemal záujem balík dotiahnuť a neustále sa pohyboval na chvoste. Nemal k sebe ani pomocníka. Neskôr už iba prišla správa o Evansovom odstúpení. Pod štyri minúty sa náskok úniku dostal presne 60 km pred cieľom. V ďalšom priebehu mal technické problémy Peter Sagan, no s pomocou kolegu Ratta sa čoskoro vrátil späť do pelotónu. Nie najlepšiu náladu mal aj Jurgen Van den Broeck, ktorý musel menil bicykel. Do pomoci Belgičanovi sa vrhol aj jeden z divákov, známy vrchár ho ale vykričal. Utečenci sa favoritom v balíku neustále približovali, 40 km pred cieľom to už bolo pod 2,5 minúty. Ako prvý sa s týmto regresom náskoku nechcel vyrovnať Bardet (Ag2r). Kolegom nastúpil a piati ho o pár stovák metrov dostihli. Ostatní traja už odpadli. Tieto momenty však klesanie náskoku nezastavili, pretože balíku zasa nastúpil Chris Anker Sörensen zo Saxo Banku, hoci sám nič podstatné nedosiahol. 28 km pred cieľom to už nebola ani minúta. Na štvrtom kopci od konca sa pelotón začal poriadne riediť. Veľkým prekvapením bolo odpadnutie Van den Broecka, ktorý sa už po výmene bicykla už dopredu nedostal a tiež Samuela Sáncheza. Jemu však prišli pomôcť traja kolegovia, takže možno išlo o technické problémy. Na čele pelotónu sa usídlilo BMC s Gilbertom, Sagan bol v popredí. Poslednými vzdorujúcimi cyklistami z úniku boli Bardet (Ag2r) a Howes (Garmin). 15 km pred páskou mali ešte pol minútky. Sagan bol vpredu z Liquigasu sám. O Nibalim ani chýru. V kopci 10 km pred páskou sa roztiahol pelotón azda najviac, vpredu chýbali už aj také mená ako Gesink, Chavanel, Valverde či Nibali. Pôvodný únik už bol minulosťou. Následne sa o únik pokúsil Voeckler, za ktorého chrbát sa nalepil Sagan. Gilbertova partia ich ale dobehla. Tak atakoval Freire. 2000 metrov pred páskou sa za ním vydal aj Terpstra. Rozhodoval cieľový kopec. Sagan sa nebál, porazil Gilberta a nakoniec vzal vynikajúce tretie miesto. Posledné metre bol úplne v čele, no v nakoniec mu chýbali sily a na páske ho predstihli dvaja borci. Poradie v cieli: Gasparotto, Vanendert, Sagan, Freire, Voeckler, Gilbert, Sánchez. Gilbert nakoniec na najlepšiu päťku nestačil, hoci bol na začiatku kopca úplne na čele. Freire využil svoj únik na štvrtú priečku, Sánchez sa nakoniec predsa dopredu dotiahol a vzal pekné siedme miesto. Peter si pripisuje ďalších 50 bodov do svetového rebríčka a ide na druhé miesto za Boonena a tesne pred Sáncheza! Aj posledným svojim neprajníkom dokázal, že ak má formu, podobné náročné dojazdy mu nerobia problém. Pre slovenských fanúšikov cyklistiky je určite nepríjemnou správou, že Žilinčan s jarnými klasikami skončil. Teraz ho čaká dlhá prestávka a na pretekoch ho uvidíme až v polovici mája na Tour of California. Martin Velits finišoval s veľmi slušnou stratou 4,5-minúty na 85. mieste pred Andym Schleckom či Vincenzom Nibalim. Pre neho to bol výborný test pred Romandiou. Uvidíme čo ukáže v stredu na Valónskom šípe. Dnes sa nepresadili viacerí vrchári na čele s Valverdem, Rodríguezom, Schelckovcami či Nibalim, ktorého Sagan dokonale zatienil. Smolu mali aj Löfkvist s Cunegom, ktorí sa v záverečnom kopci zrazili. Vrchári však majú ešte dve šance na reparát. V stredu sa ide Valónsky šíp a v nedeľu posledná jarná klasika World Tour Liége-Bastogne-Liége. 1.GASPAROTTO Enrico ASTANA PRO TEAM 6h 32' 35'' 2.VANENDERT Jelle LOTTO BELISOL TEAM + 00' 00'' 3.SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE + 00' 00'' 4.FREIRE Óscar KATUSHA TEAM + 00' 03'' 5.VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR + 00' 03'' 6.GILBERT Philippe BMC RACING TEAM + 00' 03'' 7.SÁNCHEZ Samuel EUSKALTEL-EUSKADI + 00' 03'' 8.WEGMANN Fabian GARMIN-BARRACUDA + 00' 04'' 9.NOCENTINI Rinaldo AG2R LA MONDIALE + 00' 04'' 10.MOLLEMA Bauke RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 04'' 85.VELITS Martin OMEGA PHARMA - QUICK-STEP + 04' 32'' Zdroj: http://cycling-info.sk

KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2012 vo výslekoch
15. 04. 2012 Reportáže

Dňa 14.4. 2012 sa konal v Skalici-Zaltnickej doline 4. ročník preteku na horských bicykloch CANNONDALE KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN. Pretekári absolvovali dve trate 50 a 25km a taktiež sa konala súťaž štafiet.  Medzi šprintérmi na 25-ke dominovali jazdci DEMA RACING TEAMU ŠTVRTECKÝ Jaroslav a Pavlína MILOTOVÁ NA 50-ke si vybojovali prvenstvá: Juniori                     DOUBEK Tomáš KAKTUS BIKE TEAM Muži 20-29 rokov        GALLIK Jan KAKTUS BIKE TEAM Muži 30-39 rokov        BARÉNYI Milan Trek KCK Oslany Muži 40-49 rokov        KACINA Branislav CK aluplast team Muži 50-59 rokov        JÁNOŠÍK Milan KNAC Ružomberok Muži nad 60 rokov      TOMIS Jiří Zasebe Stará Turá Ženy                        BERKOVÁ Irena  Celkové výsledky 25 km Celkové výsledky 50 km  Autor: Luboš Terry Dupkala

Maratonec Hartl leží v nemocnici
15. 04. 2012 Reportáže

Na trati včerejší Chřibské 50 se v jednom ze sjezdů octl na zemi Karel Hartl. Mistr republiky v kategorii masters a závodník týmu Kellys - Bikeranch závod dojel na sedmém místě v celkovém pořadí, ale rovnou z cíle putoval do nedaleké kroměřížské nemocnice... "Jeli jsme s Michalem Bubílkem o třetí místo a někde jsem lehl. Podle záznamu ze sporttesteru to bylo na asi 34. kilometru, tedy někde ve sjezdu z Bunče, ale přesně to nevím. Nic si nepamatuji. Jak jsem dojel do cíle a jak se dostal do nemocnice je pro mě záhadou," napsal nám Karel Hartl v SMS přímo z nemocničního lůžka. Žádné vážné zranění zdá se Karel Hartl neutrpěl. "Asi jen otřes mozku, nejsem ani moc podřený. Mám jen bouli na hlavě," zhodnotil svůj stav Karel, kterého podle všeho již dnes odpoledne pustí domů. Zdroj: www.mtbs.cz

Paríž - Roubaix 2012 pre BOONENA
11. 04. 2012 Reportáže

Najslávnejšia klasika cyklistického sveta začala písať svoj 110. ročník presne o 10:10. Na štart sa postavilo presne 187 cyklistov, no takmer každý s inými ambíciami. Šancu vyhrať Paríž - Roubaix nemalo veľa cyklistov. Zo súčasných aktívnych pretekárov sa vyhrať v Roubaix podarilo iba Boonenovi (3x), Cancellarovi (2x), O'Gradymu a Van Summerenovi. Najväčšie šance dvíhať ruky nad hlavu na slávnom velodrome mal dnes prvý menovaný, no Peklo severu je často nevyspytateľné. Túžbu vyhrať kráľovnu klasík živia niekoľko rokov také mená ako Pozzato, Ballan, Flecha či Hushovd, no nikdy doteraz sa im sen nesplnil. Prvý únik sa vytvoril až na 28. kilometri, ale Klier (Garmin), Henderson (Lotto), Casper (Ag2r), De Backer (Argos-Shimano) a Galland (Saur-Sojasun) sa dlho vpredu neohriali. Prvá hodina sa šla priemernou rýchlosťou 48,4 km/h. O hodinu neskôr sa vyprofiloval ozajsný únik týchto jedenásť borcov: Van Keirsbulck (OPQS), Popovič (RadioShack), De Haes (Lotto), Veuchelen a Lindeman (2x Vacansoleil), Boucher (FDJ), Morkov (Saxo Bank), Veilleux (Europcar), Mangel (Saur-Sojasun), Saramotins (Cofidis) a Janorschke (NetApp). V úniku neboli cyklisti, ktorí by dnes mohli pomýšľať na úspech, no zreteľná bola najmä taktika najsilnejšieho tímu Omega Pharma - Quick Step. Van Keirsbulck sa dá označiť za najslabšieho cyklistu belgického tímu v týchto pretekoch, a preto má Boonen v pelotóne absolútny pokoj. Ostatní šiesti jeho kolegovia nemusia pracovať na čele pelotónu a sú pripravení kedykoľvek svojmu lídrovi pomôcť. 126 km pred cieľom mala čelná skupina presne štyri minúty k dobru pred pelotónom. Na úseku č. 22. sme videli jeden z prvých pádov. Na zem sa porúčali dvaja pretekári Vacansoleil a po jednom z Cofidisu, Argosu a Liquigasu. Ešte sme nespomínali, že v zostave bielo-modro-zelených pre tieto preteky bol Juraj Sagan. Pre 23-ročného Slováka to je najprestížnejšia a najdlhšia jednorazovka, ktorú kedy absolvoval. Dôjsť do cieľa by bolo pre Ďura obrovské víťazstvo. Zatiaľ čo fanúšikovia pri trati transparentami zdravili najstaršieho účastníka tohtoročného Roubaix a zároveň už takmer zabudnutého víťaza Frederica Guesdona z FDJ (vyhral Paríž - Roubaix v roku 1997), práve 40-ročný cyklista a posledný francúzsky víťaz dostal defekt. Úsek 21. a druhý, tentoraz, vážny pád nastal v prvej časti pelotónu. Spôsobil ho Rosseler z Garminu, ktorý zatarasil celú šírku cesty. Niektorí cyklisti museli inkriminované miesto obchádzať po poli s bicyklom v ruke. Újsť problémom sa podarilo Hushovdovi, Ballanovi, Pozzatovi aj Boonenovi so Chavanelom, ktorí boli úplne na čele balíka. Ten sa samozrejme rozdelil, no borci z BMC na čele nenasadili také tempo, aby druhej časti pelotónu ta prvá definitívne ušla. 100 km pred cieľom mal jedenásťčlenný únik náskok 2:45 a stále to klesalo. Na 98. km pred cieľom nastala zaujímavá situácia, keď pelotónu atakoval André Greipel. Po chvíli sa podľa očakávania vrátil. Boli to pokojné chvíle trasy bez mačasích hláv na širokej a kvalitnej vozovke. V prvej časti pelotónu bola zhruba stovka pretekárov a medzi nimi iba dvaja z Liquigasu - Daniel Oss a Juraj Sagan. Bolo to ticho pred búrkou, pretože nasledovali dva veľmi náročné úseky pavé 17. Wallers a 16. Arenberg. Prvý sa obišiel bez problémov, no druhý už nie. Hneď na začiatku Arenbergu padol v úniku Janorschke, do ktorého narazil Van Keirssbulck a dole šiel aj Klier. Na čelo pelotónu sa cez Arenberg vybral Chavanel s Boonenom, defekty sme rátali na desiatky. Pády našťastie už neprišli. Po výjazde z jedného z najslávnejších úsekov bol pelotón poriadne natiahnutý a zjavne najmänšie problémy mali cyklisti OPQS, ktorí balík viedli. Zatiaľ sme nemali informácie ako skončili borci z úniku, ktorí počas Arenbergu spadli. V nasledujúcom úseku č. 15 zopár borcov atakovalo už iba päťdesiatčlennému pelotónu. Bolo tam sedem ľudí a medzi nimi veľmi nebezpečné mená ako Flecha a Ballan. OPQS však mala v týchto okamihoch pauzu a sedmička sa vzďaľovala. Vybojovala si dvadsaťsekundový náskok a až potom sa na čelo vydali pracovať Belgičania. Bol tam však iba Steegmans. Pavé č. 14 a opäť obrázok ako počas Arenbergu. Chavanel so Steegmansom na čele, Boonen zhruba na desiatom mieste bez problémov. Rýchlosť bola veľmi vysoká a nový únik s dvoma favoritmi sa približoval. 67 km pred cieľom nastala nová situácia, a to taká, že všetky úniky (aj ten pôvodný) boli minulosťou a pelotón na terezíne rozdelený na viacero malých skupín sa nachádzal v občerstvovacej zóne. Pokojná situácia bez únikov vyprovokovala Turgota z Europcaru, a ten atakoval v nájazde na trinástku. Tesne za ním sa do úniku vydal aj Chavanel spolu so Scharom (BMC), Ladagnousom (FDJ) a Mangelom (Saur-Sojasun). 60 km pred páskou mala táto partia pätnásť sekúnd k dobru. Medzitým asfalt, našťastie asfalt, navštívil Hushovd. Zodretý a s roztrhaným dresom nemal inú možnosť len pokračovať. Francúzsky šampión sa však príliš často pozeral za seba a to sa nepáčilo Turgotovi, ktorý únik prebral do svojich rúk. Ďalší úsek mačacích hláv však celú situáciu znova prekopal. Atakoval Boonen, na ktorého sa zavesil Pozzato a Ballan. Vo chvíli, keď balík únik superfavoritov dostihol, Boonen znova atakoval a k nemu sa pridal kolega Terpstra. 55 km pred cieľom sa teda vo vedení pretekov ocitla dvojička OPQS a asi dvadsaťčlenná skupina za nimi strácala desať sekúnd. Jedenásty úsek pavé pred cieľom znamenal neuveriteľný boj Boonena s osudom. Najlepší cyklista aktuálnej sezóny nechal za sebou kolegu Terpstru a sám unikal ostatným favoritom. 50 km pred cieľom mal na štrnásť prenasledovateľov tridsať sekúnd k dobru. Chavanel mal technické problémy, a preto tam nebol. Nebol tam už ani Pozzato, ktorý spadol a nevyzeralo to najlepšie. Na Mons-en-Pévéle teda dorazil Boonen s náskokom 30 sekúnd. Za ním štrnásť borcov s jeho tímovým kolegom Terpstrou, boli tam štyria ľudia zo Sky, bol tam Van Summeren, Flecha, Turgot, Boom aj Ballan. Definitívne z hry boli Hushovd aj Pozzato. Chavanel po technických problémoch stíhal ako šialený no nestal sa 15. členom skupiny naháňajúcej jeho kolegu. Tá sa však 45 km pred cieľom rozdelila. Vpredu ostali traja borci zo Sky, jeden z Rabobanku, FDJ, Ballan a Terpstra. Druhá polovica strácala asi pätnásť sekúnd. Zo všetkého sa tešil Boonen vpredu. Rozdelená skupina za ním nevedela čo má robiť. Dokonca ani trojčlenné Sky sa nedokázalo postaviť na čelo a stíhať. Usek č. 8 a spojenie skupiny za Boonenom, ktorý už mohol machrovať 42-sekundovým náskokom. Za ním bolo presne štrnásť ľudí, a to Vansummeren (Garmin), Boom, Wynants (Rabobank), Ballan (BMC), Boasson Hagen, Hayman, Stannard, Flecha (Sky), Paolini (Kaťuša), Ladagnous (FDJ), Turgot (Europcar), Terpstra (OPQS), Guarnieri (Astana) a Tosatto (Saxo Bank). 33 km pred Roubaix a Boonen stále so zväčšujúcim sa náskokom. Na 7. úseku to bolo presne 55 sekúnd. Za ním už skonsolidované Sky a ich práca na čele prenasledovateľov. Nemusíme ani pripomínať, že dnes sa šlo doslova šialenou rýchlosťou. 27 km pred cieľom bol priemer presne 44 km/h a Boonen mal oproti pôvodnému časovému plánu polhodinový náskok. Nepriaznivú situáciu nemohol nechať tak Ballan, ktorý roztrhal skupinu za Boonenom. K nemu sa pridal Van Summeren aj Boom, všetko sa to však po chvíli zjednotilo. 18 km pred páskou sa šance Booma scvrkli, pretože dostal defekt a zaostal, no dokázal sa po chvíli vrátiť. Boonen mal už neuveriteľný náskok cez 80 sekúnd. Navyše začalo mierne pršať. Boom nemal defekt, ale vymenil bicykel a začal sám stíhať Boonena. Jeho náskok už začal klesať. Klesal však pomaly a bolo jasné, že ak Tom nespadne, nebude mať technické problémy, alebo nechytí kŕče, bude sa prepisovať história. Za Holanďanom Boomom sa vydali Ladagnous, Ballan a Flecha. Všetko však bolo úplne nesúrodé a Boonen sa mohol zoširoka usmievať. Posledných šesť kilometrov a Boonenovo absolutórium. Takto vyzerá vrcholná životná forma 31-ročného Belgičana. Za ním šla trojica Boom, Ballan a Flecha, no v úplne bezradnej pozícii. Ladagnous v životných pretekoch dostal defekt. Vážení priatelia, štvrté víťazstvo dnes už legendárneho Belgičana v Roubaix, ktorý vyhráva štvrtú klasiku World Tour v rade. Zároveň si poisťuje pozíciu na čele UCI World Rankingu. Obrovská poklona Tomovi, ktorý si dnešné víťazstvo vybojoval triumfálnym 55-kilometrovým únikom. Za Boonenom sa taktizovalo a trojku dostihli Turgot a Terpstra. Práve Turgot došpurtoval druhý asi milimeter pred Ballanom. Štvrtý Flecha, piaty Terpstra, šiesty Boom. Takže nakoniec aj veľmi pekný úspech pre francúzske farby. Že to vlani nebola náhoda dokumentoval výborným deviatym miestom Van Summeren. Gratulovať si môže aj Saxo Bank, ktorý konečne bodoval v podobe Tosatta a za siedme miesto si odnáša 30 bodov. Spomedzi smoliarov spomeňme troch. Ladagnousa defekt tesne pred cieľom odsunul na 12. pozíciu, Chavanel pracoval ako drak a po výmene defektu ostal vzadu (nakoniec 27. miesto). Pozzato nakoniec cieľ nevidel. Juraj Sagan svoje najťažšie preteky v kariére došiel až do cieľa v Roubaix, no nedokázal to v časovom limite dvadsiatich minút podobne ako ďalších 26 cyklistov. V limite z Liquigasu došiel iba Oss. Okrem Ďura s Ossom nikto iný z tohto tímu cieľ nevidel. Jurajovi gratulujeme a veríme, že dnešný deň mu priniesol obrovské množstvo skúseností do ďalšej kariéry. Na záver konštatujme, že túto sezónu vidíme ešte triumfálnejšiu jazdu Boonena než vlani Gilberta, hoci sa Philippe ukazoval až počas valónskych klasík, ktoré nás ešte len čakajú. Dnes na "chlapa bez rukavíc" (dnes ich asi ako jediný na rukách nemal) jednoducho nikto nemal a ostaní favoriti, najmä Ballan a Pozzato, si musia spytovať svedomie čo robili pri zrode Tomovho úniku. Nezavesiť sa na najlepšieho cyklistu sezóny bolo školáckou chybou.   1.BOONEN Tom OMEGA PHARMA - QUICK-STEP 5h 55' 22'' 2.TURGOT Sebastian TEAM EUROPCAR + 01' 39'' 3.BALLAN Alessandro BMC RACING TEAM + 01' 39'' 4.FLECHA Juan Antonio SKY PROCYCLING + 01' 39'' 5.TERPSTRA Niki OMEGA PHARMA - QUICK-STEP + 01' 39'' 6.BOOM Lars RABOBANK CYCLING TEAM + 01' 43'' 7.TOSATTO Matteo TEAM SAXO BANK + 03' 31'' 8.HAYMAN Matthew SKY PROCYCLING + 03' 31'' 9.VAN SUMMEREN Johan GARMIN-BARRACUDA + 03' 31'' 10.WYNANTS Maarten RABOBANK CYCLING TEAM + 03' 31'' DNF SAGAN Juraj LIQUIGAS-CANNONDALE limit Zdroj: www.cycling-info.sk

De Brabantse Pijl 2012 pre VOECKLERA
11. 04. 2012 Reportáže

Ardénska jednorazovka De Brabantse Pijl má už 52 rokov a aj tento rok bola zaradená do kategórie 1.HC. Trasa viedla z Leuvenu do Overijse a merala necelých 196 kilometrov. Na prvých 132 km bolo 8 stúpaní a potom sa celý pelotón dostal na okruh. Cyklisti ho absolvovali až päťkrát. Jeho dĺžka bola 12,8 km a pretekári na ňom museli prekonať štyri stúpania. Ak to teda porovnávame s minulým rokom, tak oproti 31 stúpaniam ubudli tri. Menoslov favoritov bol pred pretekmi rozsiahly. Nechýbal Oscar Freire, ktorý v rokoch 2005 - 2007 vyhral trikrát za sebou. Najväčšiu pozornosť na štarte však asi pútal Andy Schleck. Okrem lídra RadioShacku nechýbali ďalšie zvučné mená ako Gianni Meersman, Greg Van Avermaet, Jelle Vanendert, obhajca spred dvoch rokov Sebastien Rosseler a Thomas De Gendt. Otázka dňa ale znela inak. Dokáže sa konečne v tejto sezóne presadiť Philippe Gilbert? Slováci však mali iné starosti. Prirodzene najviac sme držali palce našim chlapcom. Tentokrát až trom. Medzi favoritov určite patril Peťo Sagan a určite sa mu išlo dobre s vedomím, že v tíme s ním do pedálov šliape aj jeho brat Juraj. Okrem toho v OPQS sa mohli spoľahnúť na Martina Velitsa. Predpoveď pre cieľové miesto nebola priazivá a očakával sa aj dážď, zo začiatku však nepršalo. O prvý únik sa pokúsil po troch kilometroch Daniel Schorm z NetAppu. Chvíľu ho pelotón aj nechal vpredu, ale nakoniec z toho nič nebolo. Asi po polhodine jazdy začalo pršať a na čele sa na chvíľu objavi Gilbert. Jeho hviezda minulý rok žiarila práve na ardénskych klasikách. Útoky a pokusy o únik pokračovali aj v daždi. Po 30 kilometroch jazdy sa odtrhla ďalšia trojica. Maxim Belkov (Kaťuša), Artem Ovečkin (Rusvelo) a opäť Schorm (NetApp). Chvíľu ich prenasledovala ešte 14-tka pretekárov, ale nakoniec zostali vpredu sami traja a po 50-tich kilometroch jazdy mali náskok už 4:45. Vtedy vedenie pelotónu prebrali tímy Rabobank a BMC. Následne sme videli v pelotóne prvé mechanické a až dvojnásobné problémy tímu Vacansoleil. Pomoc potrebovali Pim Lighart a Johny Hoogerland. Asi 115 km pred cieľom sa hlavné pole roztrhlo na tri časti. Rabobank a BMC stále pracovali a náskok sa 76 km pred cieľom znížil pod tri minúty. 69 km pred cieľom došlo k malej kolízii, v ktorej bol aj Andy Schleck a Haedo zo Saxo Banku, ale nebolo to nič vážne. Obaja sa vrátili do pelotónu. 56 km pred cieľom mal problémy s kolesom jeden z favoritov - Luis Leon Sanchéz (Rabobank), ktorý začal strácať a stratil tak šancu na úspech. Bolo to práve v čase, keď hlavné pole ťahal Gilbert. Držal sa vpredu a vyzeralo to, že sa konečne dočkáme starého známeho Philippa prpraveného útočiť a bojovať. Vôbec mu to však nevychádzalo. Celkovo to bolo v týchto momentoch dosť potrhané, čo spôsobil aj 200 metrový úsek dlažobných kociek Heuvelstraat. Cesta bola pomerne mokrá a pre niektorých cyklistov to znamenalo nepríjemnú spomienku na Paríž - Roubaix. Liquigas sa však práce na čele pelotónu neobával, vyzeralo to na pripravovanie pôdy pre Petra Sagana. Pelotónu to skomplikoval 31 kilometrov pred cieľom atak Thomasa Voecklera. Pridali sa aj iné silné mená ako Van Avermaet, Freire, Vanendert a Devenyns. Tempo pelotónu sa kvôli tomu poriadne zvýšilo a vďaka tomu bol dostihnutý posledný z pôvodného úniku - Daniel Schorm z NetAppu. Vpredu sa držal vyše 140 kilometrov a NetApp znova dokázal, že vie v únikoch naozaj zabojovať. Najnepríjemnejší moment 196 kilometrov dlhej klasiky prišiel 28 kilometrov pred cieľom. Na zem spadol Peter Sagan, a veru že ho nevidíme často padať. V daždi nevybral zákrutu, mal nepekne zoškretý chrbát. Postavil sa na nohy, ale stratil šancu na dobrý výsledok. Nepríjemný pád sa mu prihodil práve v deň, keď viaceré zahraničné zdroje oznámili jeho podpis novej zmluvy s Liquigasom na tri roky. Padalo sa aj kvôli slušnému tempu. Vpredu totiž bojoval Voeckler s malým náskokom pred skupinou siedmych prenasledovateľov s Freirem, Devenynsom a ďalšími. Francúzsky cyklista potvrdil svoju povesť a dokázal si proti siedmym prenasledovateľom vytvoriť náskok vyše minúty. Kopčeky zvládal svojim typickým spôsobom zo sedla. Pripomenuli sme si jeho slávnu bojovnosť z TdF 2011. Paradoxne mu možno pomohol aj silný dážď, miestami až krúpy v záverečných kilometroch. Vyzeralo to trocha ako v blázninci, keďže Thomas nezabudol ani na svoju typickú mimiku a vyplazený jazyk... Hlavné predsa je, že Voeckler dal opäť všetkým príučku z útočenia. 5 kilometrov pred cieľom mal na prenasledovateľov náskok 90 sekúnd. Sedmička sa ešte obávala pelotónu, ktorý bol v dohľade. To spôsobilo ďalšie útoky, snažil sa napríklad Duarte. Thomas Voeckler tradične vložil do svojej príležitosti všetko a pripísal si prvý triumf v aktuálnej sezóne a aj na tejto klasike. Prvú radosť v tejto sezóne zažil aj tím Europcar, čo je dôležité pre ich snahu dostať sa do World Tour. Víťaz dvoch etáp TdF sa stal po Geslinovi a Chavanelovi iba tretím Francúzom, ktorý získal prvé miesto na náročnej klasike Brabantse Pijl. Druhý skončil Oscar Freire, ktorému v poslednej dobe vždy chýba krôčik k najvyššiemu stupienku. Tretie miesto získal jeden z prenasledovateľov, mladík Pieter Serry z Topsport Vlaanderen - Mercator. Kolumbijčan Duarte napokon dotiahol svoj krátky únik na štvrté miesto. Aspoň trochu spokojný mohol byť aj Philippe Gilbert. Síce svoju formu nenašiel a víťazstvo z tejto klasiky neobhájil, ale jedenáste miesto môže byť preňho určitým signálom do ďalších ardénskych dobrodružstiev. 1.VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 4h 49' 07'' 2.FREIRE Óscar KATUSHA TEAM + 01' 11'' 3.SERRY Pieter TOPSPORT VLAANDEREN + 01' 11'' 4.DUARTE Fabio COLOMBIA - COLDEPORTES + 01' 14'' 5.VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM + 01' 17'' DNF VELITS Martin OMEGA PHARMA - QUICK-STEP odstúpenie DNF SAGAN Juraj LIQUIGAS-CANNONDALE odstúpenie DNF SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE odstúpenie Zdroj: http://cycling-info.sk

KAKTUS BIKE Svätojurský MTB maratón sa blíži
07. 04. 2012 Reportáže

6.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Malých Karpát. Pretek sa koná pod záštitou župana Bratislavského kraja - Ing.Pavla Freša a primátora mesta Svätý Jur - Ing.Alexandra Achbergera. V rámci nášho maratónu uskutočníme aj cyklistické preteky pre najmenších pretekárov. Viac informácií nájdete tu.  Maratón bude súčasťou nasledujúcich sérií: - Cyklomaratón - medzinárodná séria 15 mtb maratónov - Župný pohár "Na bicykli deťom", séria pretekov v bratislavskom kraji, kde hlavnou cenou v tombole bude RENAULT TWINGO - Slovenský pohár - pre pretekárov s licenciou SZC - 1.kolo Dátum konania: sobota 28.4.2012 Štart: Svätý Jur námestie: 09:00 Dlhá trať 10:00 Stredná trať 10:45 Krátka trať Cieľ: Svätý Jur, futbalový štadión Trasa: Dlhá 75 km prevýšenie 1800m 4 x občerstvenie na trati Stredná 44 km prevýšenie 1000m 2 x občerstvenie na trati Krátka 20 km prevýšenie 550m 1 x občerstvenie na trati Kategórie: Dlhá trať MD Muži 19 - 39 rokov 1973 - 1993 SD Seniori 40 - 49 rokov 1963 - 1972 VD Veteráni 50 - 59 rokov 1953 - 1962 ZD Ženy 19 a viac rokov 1993 a skôr Stredná trať KtS Kadeti 15 - 16 rokov 1996 - 1997 JrS Juniori 17 - 18 rokov 1994 - 1995 MS Muži 19 - 39 rokov 1973 - 1993 SS Seniori 40 - 49 rokov 1963 - 1972 VS Veteráni 50 - 59 rokov 1953 - 1962 V2S Veteráni 2 60 rokov a viac 1952 a skôr JkS Juniorky 15 - 18 rokov 1994 - 1997 ZS Ženy 19 - 39 rokov 1973 - 1993 DS Dámy 40 - 49 rokov 1963 - 1972 LS Lady 50 rokov a viac 1962 a skôr Krátka trať JrK Juniori do 18 rokov 1994 a neskôr MK Muži 19 - 39 rokov 1973 - 1993 SK Seniori 40 - 49 rokov 1963 - 1972 VK Veteráni 50 rokov a viac 1962 a skôr JkK Juniorky do 18 rokov 1994 a neskôr ZK Ženy 19 - 39 rokov 1973 - 1993 DK Dámy 40 rokov a viac 1972 a skôr Držitelia licencií SZC budú súčasne vyhodnotení aj v nasledujúcich kategóriách Slovenského pohára: Muži Elite - dlhá trať Ženy Elite - dlhá trať Kadeti - stredná trať Juniori - stredná trať Juniorky + Kadetky - stredná trať Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Pretekári mladší ako 15 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu ako aj s doprovodom zákonneho zástupcu po celej trati! Prihlásenie:Internetom: na pretek sa môžete prihlásiť on-line do 26.4.2012 do 12:00 hod. Číslo účtu na úhradu štartovného je 0186532776/0900. Ako variabilný symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie. Poštou: na pretek sa môžete prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu CK Svätý Jur, Prostredná 5, 90021 Svätý Jur, spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, prevodný príkaz alebo vklad na účet) a to najneskôr do 10.4.2012. Platbu poštovou poukážkou budeme akceptovať len do 31.3.2012. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie na webe. - prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná - ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad(y) o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške! Prezentácia: Futbalový štadión, Sv. Jur - Príjazdová cesta bude vyznačená šípkami. 27.4.2012 od 16:00 do 21:00 28.4.2012 od 07:00 do 08:30 pre dlhú trať od 08:00 do 09:30 pre strednú trať od 09:00 do 10:15 pre krátku trať Štartovné: €13 - pri úhrade do 10.4.2012 so suvenírom €15 - pri úhrade do 27.4.2012 so suvenírom €20 - pri úhrade v ďeň štartu bez nároku na suvenír - v cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, informačná SMS o čase a umiestnení, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, účasť na tombole

FATRANSKÝ MTB MARATÓN predstavil novú ediciu dresov
03. 04. 2012 Reportáže

V prípade ak sa plánujete zúčastniť na FATRANSKOM MTB MARATÓNE 2012 v Rajeckých Tepliciach, ktorý je zároveň majstrovstvami Slovenska v XCM máte možnosť si zakúpiť dresy zo špeciálnej edície. Dresy dizajnovo pripravila firma BISON, ktorá taktiež bude dresy na Fatran dodávať. Ceny dresov sú 30€ a 36€ podľa materiálu. K dresom z materiálu Silver v hodnote 36 € dostanete grátis aj ponožky od spoločnosti NANOSPOL. Viac informácii najdete na stránke CYKLOPOZITÍVU Autor: Luboš Dupkala

Okolo Flámska v rukách najlepšieho cyklistu sezóny, Sagan piaty
01. 04. 2012 Reportáže

Vlaandeen, Vlaams, Flamande, Flanders, Flandry, alebo Flámsko. Všetko názvy severobelgického regiónu, pod ktorými si však všetci fanúšikovia cyklistiky predstavia jednu jedinú vec. Dnešnú jednorazovku kedysi patriacu do historického kalendára UCI. Dnes je po menších zmenách kategorizovania zaradená spolu s ďalšími štyroma klasikami do tretej kategórie World Tour. Flámčania ju považujú za najprestížnejšiu klasiku sveta, aj keď im oponujú najmä Francúzi, ktorých čas príde o týždeň. Mierne slávnejšej sestre Paríž - Roubaix sa Flandry minimálne podobajú náročnosťou. Úsekov pavé je tu menej, no nepríjemné kocky tu nájdete aj v stúpaniach. Vieme, že na trase do Roubaix sa stúpa iba minimálne. Keď sme pred týždňom vyslovili tvrdenie, že Gent - Wevelgem bola z klasík najlepšie obsadená a asi sa jej už nič nevyrovná, platí to aj po dnešku. Okrem zraneného vlaňajšieho víťaza Nuyensa sa do Flámska nedostavil napríklad Greipel, Gerrans, Nibali či Cavendish. Naopak, oproti Gentu mohol o víťazstvo bojovať Voeckler. Dobrou správou pre všetkých zúčastnených bolo, že hlásený dážď sa nekonal. Obloha bola síce zatiahnutá a teplota nevystúpila nad 15 stupňov, no ďážď Preview Flandier 2012 tu. Záujem o únik bol dnes poriadny, najväčší favoriti sa navyše nehodlali zodrať už v úvode, takže pomerne ľahko sa podarilo uniknúť 15-člennej skupine Vladimir Isajčev, David Boucher, Maarten Tjallingii, Andreas Schillinger, Pablo Lastras, Baptiste Planckaert, Gert Dockx, Anders Lund, Sven Vandousselaere, Massimo Graziato, Pello Bilbao, Tom Veelers, Tyler Farrar, Daniel Schorn a Manuel Belletti. Najzvučnejším menom vpredu bol samozrejme Tyler Farrar. Americký šprintér by v konkurencii najväčších favoritov zrejme nemal šancu, takže skúsil túto formu úniku. Náskok sa začal tvoriť na 18. kilometri a vystúpil až takmer na šesť minút. Na hranici stého kilometra začal klesať a na príjazde pod prvý kopec Taaienberg bola medzera medzi únikom a pelotónom presne 4:45. Prvé stúpania a kocky znamenali prvé problémy. Defektov a pádov bolo neúrekom, spomeňme aspoň zopár. Padol Koreň (Liquigas), Tankink (Rabobank) aj Rast (RadioShack). Defekt dostal Voeckler (Europcar), Lastras (Movistar), Flecha (Sky), Vanmarcke (Garmin) aj Geslin (FDJ), no a nepríjemnosti sa nevyhli ani topfavoritom Boonenovi - defekt a Cancellarovi - najprv problém s brzdou, neskôr defekt. Celý bicykel menil aj Sagan. 115 km pred cieľom mal únik náskok štyroch minút a pelotón sa rozdelil na tri časti. Začal sa tak vytvárať poriadny chaos. Asi o tri kilometre sa prvé dve skupiny pelotónu spojili a vzadu ostalo asi pätnásť ľudí. Tieto chvíle využil Lars Boom (Rabobank) a päť ďalších borcov na únik. Pelotón ich však po chvíli dostihol. V tejto časti pretekov sa na zem porúčal Gutierrez z Movistaru a problémy mal aj Peter Sagan, ktorý strávil poriadne dlhé chvíle pri svojom tímovom aute. Vyzeralo to na nejaký technický problém s novým bicyklom. 100 km pred cieľom napokon Peter svoj bicykel odhodil a od tímu dostal ďalší, možno aj pôvodný. Zaujímavé veci sa diali na rovine po stúpaní na Valkenberg. O únik sa akoby pokúšal Thor Hushovd, ktorý sa so svojou skupinou dostal na pár sekúnd pred pelotón. Majster sveta spred dvoch rokov však o pár stovák metrov zvoľnil a do balíka sa vrátil. To ale nemienil urobiť Chris Sutton, ktorý tam s Nórom bol a v úniku pokračoval. Ani to mu však dlho nevydržalo. Medzitým v čelnej skupine Lastras odovzdal bicykel svojim mechanikom, ktorí mu ho opravený o pár kilometrov vrátili späť. V ďalšej polhodine kedy neboli na programe žiadne kopce sa situácia upokojila. Problém robili iba tímové vozidlá Lampre, Euskaltelu a NetAppu, ktoré sa zaplietli do pelotónu a NetAppáci takmer zrazili Kinga so Saganom. Farrarova družina strácala na sile a náskok klesol pod dve minúty. Tesne pred začiatkom stúpania na Oude-Kwaremont predsa došlo k nepríjemnej situácii, a to zrážke Vandosselereho (Topsport Vlaanderen) s jedným z pretekárov NetAppu. Boom menil bicykel. Žeby znova polotajne za cyklokrosársky? Na prvý pohľad to vyzeralo na ozajstný defekt. Najdlhšie stúpanie s najdlhším úsekom dlažobných kociek Oude-Kwaremont (šlo sa trikrát) spôsobilo asi tri defekty, no najmä natiahnutie pelotónu. Tí, ktorí zaostali, mali poriadny problém dotiahnuť sa späť. Defekt dostal Mondory (Ag2r) a jeho šance na úspech sa rozplynuli. Hrdinská pätnástka dorazila pod ďalšie stúpanie Paterberg s náskokom 1:20. Nás tešilo, že na čele pelotónu sa spolu s Cancellarom a Boonenom pohyboval aj Peťo Sagan. 68 km pred páskou bol už pelotón poriadne precedený. Sagan a spol mali už iba zo 80 členov, za nimi s miernym odstupom šla asi 60-členná skupina. Všetkých čakal najslávnejší kopec Koppenberg (dĺžka 600 m / 11,6% - max 22% / Pavé 600 m). Nečakané vzrušenie zažili aj v tímových vozidlách RadioShacku a Sky. Briti neubrzdili svoje auto a štýlovo pobozkali kufor luxembursko-amerického tímu. Kráľ Flandier prebehol až prekvapujúco pokojne. Nezaznamenali sme žiadny pád, dokonca ani defekt. Sagan sa držal v prvej polovici balíka. Už iba desaťčlenná skupina vpredu mala po výjazde z Koppenbergu viac než minútový náskok. Katastrofa pre RadioShack a fanúšikov Fabiana Cancellaru. Spartakus škaredo spadol v občerstvovacej zóne 62 km pred páskou a ostal ležať na vozovke. Vyzeralo to na zlomeninu kľúčnej kosti, alebo ešte niečoho vážnejšieho. Olympijskeho víťaza v časovke naložila sanitka a sklamaný Irizar, Popovič a Sergent museli pokračovať bez svojho lídra. Tento pád pravdepodobne bude veľkým problémom aj pre jeho účasť na Paríž - Roubaix. Farrarova desaťčlenná skupina si ale znova vybudovala aký-taký náskok. 58 km pred cieľom to bolo 1:40. V ďalších momentoch nastúpil Voeckler, skončilo to neúspechom. Technické problémy stretli aj Boonena a po hrdinovi Tour to skúšali Bazajev (Astana) a Geslin (FDJ). O chvíľu sa znova o svoje šťastie pokúšal Voeckler, tentoraz sa k nemu pridal aj Gilbert, Devenyns a ďalších pár borcov. Pelotón mierne strácal. Ani tento stav dlho nevydržal. Ďalšia škaredá situácia nastala na rovinatom úseku 42 km pred cieľom. Sebastianovi Langeveldovi z GreenEdge do cesty vbehol divák, ktorý sa chcel uhnúť inému pretekárovi, ale spacifikoval známeho Holanďana. Ten sa vo veľkej rýchlosti okamžite porúčal na zem a nemocnica ho už čakala. Druhý prejazd pelotónu cez Oude Kwaremont opäť viedol francúzsky šampión Chavanel. Na druhej pozícii sme videli Petra Sagana, za ním šiel Van Avermaet, Pozzato a Boonen. Top favoriti sa mierne odtrhli od ďalších častí pelotónu. Bolo tam asi dvadsať ľudí. Na začiatku Kwaremontu došlo k pádu pretekára Garminu a BMC. Zaplietol sa tam aj Sagan, no nespadol a stratil iba málo. Na konci úseku dlažobných kociek si dal Peťo kvázi časovku a už mal Boonena opäť pri sebe. 30 km pred páskou sa vpredu vytvorila jednásťčlenná skupina, kde boli traja ľudia z OPQS s Boonenom, Terpstrom, a Chavanelom, ďalej Jerome, Tosato, Ballan, Guarnieri, Paolini, Vanmarcke, Flecha a Sagan. Za nimi ostali s pätnásťsekundovou stratou Gatto s Hagenom. Gilbert sa nachádzal až v ďalšej skupine. Ako prvý nevydržal prílišnú "masovosť" skupiny top favoritov Vincent Jerome (Europcar) a atakoval. Za ním sa tempo snažil vyšperkovať Terpstra a za ním Chavanel. Jasný znak, že Boonenovci nechceli pripustiť ich dobehnutie ďalšími početnejšími skupinami vzadu. Ich náskok sa stále pohyboval iba na hranici dvadsiatich sekúnd. Pelotón ťahalo Sky. Enormná sila balíka slávila úspech 20 km pred páskou. Ešte chvíľu vpredu ostal Jerome s Terpstrom. Inak to už bolo všetko pokope. Cez Oude Kwaremont útočil Ballan, na vrchole ho dostihol Boonen a Pozzato. Za nimi šla desaťčlenná skupina so Saganom a Chavanelom. Medzi tieto skupiny sa 15 km pred cieľom dostal Paolini (Kaťuša). Po poslednom pavé kopci bola vpredu spomínaná trojica Ballan, Boonen, Pozzato, Sagan na štvrtej pozícii strácal 13 km pred páskou presne 19 sekúnd. Peter musel mať teda rozpačité pocity. Dokázal bez ujmy prežiť všetky náročné stúpania a kocky, no zaváhal v predposlednom stúpaní a nemohol už dobehnúť čelnú trojicu. Nikto zo zadu sa nebol schopný k Petrovi pridať a posledné kilometre šiel Žilinčan úplne sám. Sedem kilometrov pred cieľom počkal skupinu s Hagenom, Voecklerom a Chavanelom a veril, že sa mu podarí vyšpurtovať štvrté miesto. Ballan ako najhorší šprintér z čelnej skupiny to viackrát skúšal, no žiadny únik mu nevyšiel a špurtovalo sa. Boonen vyhral, Pozzato druhý. Ballanovi ostalo tretie miesto. Sagan špurtoval vo svojej skupine a ušlo sa mu fantastické piate miesto. Nestačil iba na výborného klasika Van Avermaeta a za piatu priečku si pripísal 50 UCI World Tour bodov. Boonen sa stal už trojnásobným víťazom pretekov, štyri triumfy si zo slávnych Flandier ešte nikto neodniesol, takže v budúcnosti sa to môže stať práve tomuto bývalému majstrovi sveta. 31-ročný Belgičan navyše už trikrát vyhral Paríž - Roubaix, ktoré prídu už o týždeň a Tom tam nemôže chýbať. Líder Omega Pharma - Quick Step sa vyšvihol už na prvé miesto v rebríčku UCI World Tour s 266 bodmi. Peter Sagan je štvrtý (179 b). Dnes sa teda rozhodlo opäť v špurte trojčlennej skupiny ako vlani. Pred rokom skončil Boonen štvrtý, keď to dvesto metrov pred cieľom vypustil, lebo bol absolútne vyčerpaný. Dnes je to iný lepší Boonen a Flámsko čakajú bujaré oslavy vďaka flámskemu víťazovi. Oslavovať dnes určite budú aj v Quick Stepe. Boonen získal pre tím už 25. cestné víťazstvo v sezóne, určite najcennejšie. Belgičania budú teraz od Toma čakať niečo podobné na Paríž - Roubaix, kde už tri triumfy má. Ako víťaz Flandier však už nemusí cítiť žiadny psychický tlak a určite by si prílišným riskovaním a pádom nechcel pokaziť nábeh na najlepšiu sezónu v živote. Boonen ťahá hetrik víťazstiev World Tour, keďže vyhral E3, Gent aj Flandry. V stredu na Scheldeprijs (1.HC) môže vyrovnať historický zápis Gilberta z minulého roka, ktorý vyhral za dva týždne 3x preteky World Tour a raz 1.HC. Tom Boonen pre belgickú televíziu: "Bál som sa Talianov, aby sa nespojili a neporazili ma. Fúkal silný vietor a to nám v závere pomohlo. Špurt som začal asi trocha priskoro, ale spoliehal som sa na svoju rýchlosť. Bol to jeden z mojich najlepších šprintov v živote. Splnil sa mi sen, v ktorý som kedysi ani nedúfal." Peter Sagan pre svoju webovú stránku Saganpeter.com: "Piate miesto je fantastické, pretože preteky boli skutočne veľmi náročné. Počas pretekov som mal veľa smoly, čo ma rozhodne pripravilo o lepší výsledok. Najskôr po 95 kilometri sa mi na kockách skrížil prehadzovač, tak som menil bicykel. Lenže asi po desiatich kilometroch mi praskla pružina na brzde. Musel som zastať a čakať na naše auto, avšak nemali ďalší bicykel, tak mi to mechanik dočasne opravil a po ďalšom úseku mi už pripravili môj pôvodný bicykel. Tieto momenty, ktoré sa udiali do 150. kilometra, ma stáli enormné množstvo síl. V závere bol pelotón rozťahaný, mňa ešte zabrzdili na kopci Paterberg, keď tam bol pád a opäť ma dobiehanie stálo veľa síl. V predposlednom kopci Kwaremont ma utrhol trojlístok Boonen, Ballan, Pozzato. Nevládal som zachytiť ich nástup. Potom som ešte skúsil sám zaútočiť a dobehnúť ich, ale fúkal dosť nepríjemný bočný vietor, tak som radšej počkal skupinu. Napokon som finišoval na peknom piatom mieste, z ktorého mám radosť." Fabian Cancallara si zlomil pravú kľúčnu kosť, keď trafil odhodený bidon. Z nemocnice v Oudenaarde bude prevezený do Bazileja, kde podstúpi operáciu. Fabian sa vráti najskôr na začiatku júna a na Tour de France by sa mohol pripraviť na domácich pretekoch Okolo Švajčiarska. Ak sa Fabian rozhodne na Tour neštartovať, bude sa individuálne pripravovať na OH v Londýne. Spartakusa si teda môžeme vyškrtnúť zo zoznamu favoritov zo Scheldeprijs, Roubaix aj Amstlu. My sa v budúcom týždni budeme venovať Velitsovcom v Baskicku a v nedeľu sa samozrejme prihlásime s Peklom severu. 1.BOONEN Tom OMEGA PHARMA - QUICK-STEP 6h 03' 33'' 2.POZZATO Filippe FARNESE VINI - SELLE ITALIA + 00' 00'' 3.BALLAN Alessandro BMC RACING TEAM + 00' 01'' 4.VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM + 00' 38'' 5.SAGAN Peter CANNONDALE + 00' 38'' 6.TERPSTRA Nikki OMEGA PHARMA - QUICK-STEP + 00' 38'' 7.PAOLINI Luca KATUSHA TEAM + 00' 38'' 8.VOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR + 00' 38'' 9.BRESCHEL Matti RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 38'' 10.CHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA - QUICK-STEP + 00' 38''   Zdroj: http://www.cycling-info.sk  

JARNÝ ŠPRINT po 3 krát v Bystričke
31. 03. 2012 Reportáže

Už po tretí krát sa 29.04.2012 v Bystričke (pri Martine) stretnú priaznivci MTB a hlavne priatelia šprintov do vrchu na otváracom podujatí sezóny v šprintoch na QUICK SPORT Jarný šprint 2012. BEER INSIDE TEAM pre vás pripraví už tradične kvalitné zázemie a dobré podmienky, ktoré sú základom kvalitného podujatia. Trať pretekov: A - 9,3 km/320 m B - 5,7 km/280 m variant B je alternatívna trať pre prípad nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných neočakávaných prekážok) Na obidve trate je odporúčaný horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom bicykli. Bude sa súťažiť v týchto kategóriach: MD - chlapci do 13 rokov (ročník 1999 a mladší) MJ - chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 1998-1995) MA - muži od 18 do 39 rokov (ročníky 1994-1973) MB - muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1972-1963) MC - muži od 50 do 59 rokov (ročníky 1962-1953) MV - muži nad 60 rokov (ročník 1952 a starší) ZD - dievčatá do 13 rokov (ročník 1999 a mladšie) ZJ - dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 1998-1995) ZA - ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 1994-1973) ZB - ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1972-1963) ZC - ženy nad 50 rokov (ročník 1962 a staršie) UCI - muži s licenciou bez rozdielu veku TIR - muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku Upozornenie pre pretekárov s licenciou: Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo neoceniť štartujúceho v prípade, že štartuje v inej kategórii ako UCI a umiestni sa na jednom z oceňovaných miest. Upozornenie pre pretekárov v kategórii TIR: Podmienkou pre zaradenie do kategórie je odváženie v cyklistickom drese pri prezentácii (bez prilby, batoha, príp. iných doplnkov) pod dohľadom zástupcu usporiadateľa. Štartovné: 6 € - pre pretekárov prihlásených cez online systém 10 € - pre pretekárov prihlásených v deň pretekov Pretekárom štartujúcim v kategóriách MD, ZD a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %. V uvedenej sume je zahrnuté štartovné číslo, nápoj (pivo alebo nealko), teplé jedlo, technické zabezpečenie podujatia, pitný režim, občerstvenie v cieli a zaradenie do zlosovania o hodnotné ceny. Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom. Ostatné informácie najdete na stránke BEER INSIDE TEAM Autor: Iveta Klinčáková  

MTB XC - VEĽKONOČNÝ TURIECKAP 2012
28. 03. 2012 Reportáže

V sobotu 7.4.2012 sa v Turčianskych Tepliciach uskutoční MTB XC - VEĽKONOČNÝ TURIECKAP 2012. Usporiadateľ: Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice Dátum preteku: sobota, 7. 4. 2012 Miesto konania: Turčianske Teplice – lesopark Bôr   Dĺžky okruhov: malý okruh 800 m stredný okruh 1 500 m veľký okruh 4 100 m   Rozdelenie kategórií a tratí: A. Mini chlapci (2002 a mladší) 2x malý okruh Ab.Mini dievčatá (2002 a mladšie) 2x malý okruh B. Mladší žiaci (2000 a 2001) 2x stredný okruh Bb.Mladšie žiačky (2000 a 2001) 1x stredný okruh C. Starší žiaci(1998 a 1999) 2x veľký okruh Cb.Staršie žiačky(1998 a 1999) 1x veľký okruh D. Kadet (1996 a 1997) 3x veľký okruh Db. Kadetky (1996 a 1997) 2x veľký okruh E. Junior (1994 a 1995) 6x veľký okruh Eb. Juniorky (1994 a 1995) 3x veľký okruh F. Muži Elite/U23 (1983 až 1993) 7x veľký okruh G. Muži OPEN (1983 až 1993)5x veľký okruh H. Masters A (1973 až 1982) 5x veľký okruh I. Masters B (1963 až 1972) 4x veľký okruh J. Masters C (1962 a starší) 3x veľký okruh K. Ženy (1993 a staršie) 3x veľký okruh   Štartovné: kategória MINI zdarma A/ Mladší žiaci, starší žiaci (chlapci aj dievčatá) 3,- € B/ Kadet, Junior (chlapci aj dievčatá) 5,- € C/ Muži Elite, Muži II., Ženy, Veteráni 7,- €   Bližšie informácie na: http://www.kphc.sk/?q=node/30

Gent-Wevelgem 2012 P. Sagan druhý
25. 03. 2012 Reportáže

Rodina flámskych klasík World Tour sa tento rok rozrástla o piatkový E3 Prijs Vlaanderen a Gent - Wevelgem prišla o status prvej belgickej jednorazovky World Tour v kalendári, no ostalo jej privilégium pretekov v nedeľný čas za väčšieho diváckeho aj mediálneho záujmu. Dnes sme boli svedkami už 74. ročníka "Gentskej žuvačky", ako ju domáci nazývajú. História pozná 47 belgických víťazov a presadili sa tu aj také mená ako Eddy Merckx (3x), Jacques Anquetil, Bernard Hinault či Mario Cipollini (3x). Zatiaľ sa ešte žiadnemu pretekárovi Gent nepodarilo vyhrať viac než trikrát a zo súčasných cyklistov má k vyrovnaniu rekorku Merckxa s Cipollinim najbližšie dvojnásobný víťaz Tom Boonen (2004, 2011). Musíme povedať, že práve on bol pre dnešný deň aj najväčším favoritom. V posledných rokoch tu zvíťazil Eisel (2010), Boasson Hagen (2009), Freire (2008), Burghardt (2007), Hushovd (2006) a dokonca aj Klier (2003) a Hincapie (2001). Všetkých osem borcov sa dnes postavilo na štart, čo sa možno už veľmi dlho nestane, aby sa na pretekoch stretlo naraz osem bývalých víťazov. Okrem tejto nabitej skupiny sa medzi favoritov radil aj náš Peter Sagan, líder Liquigasu a v tejto sezóne zatiaľ zabudnutý Philippe Gilbert, ktorý tu nikdy nevyhral. (Štartová listina tu) Trasa býva každý rok takmer totožná, nechýbajú krátke úseky dlažobných kociek a tiež prudké silové stúpania. Tých bolo jedenásť, tri sa šli dvakrát. Na ich vrcholoch čakala na víťaza finančná odmena. Prvých 120 kilometrov od mesta Deinze v blízkosti Gentu bolo pomerne rovinatých, šlo sa na západ k moru, odtiaľ na juh a až smerom späť na východ v druhej polovici boli na programe kopce a náročné úseky (viď. profil nižšie). Po 235 kilometroch čakal 196-členný pelotón cieľ vo Wevelgeme, iba pár blokov od centrály Omega Pharma - Quick Step. Preteky začali o 11:15 podľa plánu a od úvodu sa samozrejme útočilo. Po dvadsiatich kilometroch bola situácia zrejmá a mohli sme si predstaviť početný únik. Vladimir Isajčev (Kaťuša), Anders Lund (Saxo Bank), Ion Izagirre (Euskaltel), Jurij Krivtsov (Lampre), Stijn Neirynck (Topsport Vlaanderen), Koen Barbé (Landbouwkrediet), Kevin Van Melsen (Accent Jobs), Thomas Bertolini (Farnese) a Julien Fouchard (Cofidis). Náskok stúpal až dosiahol desať minút, potom začal balík zásluhou Garminu s OPQS pracovať a nastal opačný vývoj. Prvé tri hodiny sa šli priemernou rýchlosťou 42 km/h a na prvý kopec s názvom Casselberg (138. km) dorazili borci z úniku o 14:37. Pelotón vtedy strácal 6,5 minúty. V prvej polovici nedošlo k žiadnym nepríjemnostiam, preteky sa vyvíjali pokojne a najväčší favoriti šetrili sily na záver. Počas druhého stúpania na Casselberg (91 km pred cieľom) sa na čelo balíka vybrali ľudia z tímu Sky s dvoma bývalými víťazmi Eiselom a Haganom, bez šancí nebol ani majster sveta Cavendish. Okrem Marka tu bol zo šprintérov aj Greipel, Goss, Farrar, Kittel a mnoho ďalších. Na poslednú chvíľu účasť odriekol chorý Petacchi. Nehovorili sme ešte o Cancellarovi. Jednoducho, dnes sme mali na trase minimálne zo dvadsať favoritov. Dovolíme si dokonca povedať, že z vynikajúcich klasikov tu nechýbal ani jeden a túto sezónu už takú nabitú jednorazovku možno ani neuvidíme. S pokojným priebehom sme to zakríkli 80 km pred páskou. Počas občerstvovacej zóny došlo ku kolíziam a balík sa rozdelil na viacero skupiniek. Nikto sa nezranil, no viacerí favoriti ostali vzadu s miernou stratou. Informácie sa líšili, no vzadu s najväčšou pravdepodobnosťou ostali Freire, Gilbert, Bole. Naopak, Cavendish, Cancellara, Goss, Hagen aj Sagan boli vpredu. 72 km pred cieľom mal únik päťminútový náskok, početná skupina strácajúca na pelotón rátala škodu vo výške 30 sekúnd. O pár kilometrov si však mohli odfúknuť, keď pelotón dohnali a problémy pominuli. Medzi tým skončilo Okolo Katalánska. Poslednú etapu vyhral po špurte Julien Simon zo Saur Sojasun, celkovo sa nič nemenilo, zvíťazil Michael Albasini. Krátky sumár po skončení Gent - Wevelgem... V prvom stúpaní na Baneberg (61 km pred cieľom) prišla nervozita, začali sa množiť malé pády a rôzne kolízie. Pelotón sa viackrát delil a naspäť spájal. Defekt mal Renshaw (Rabobank), ktorému koleso daroval kolega Tjallingii. Pri jednej z kolízií využil výrazné spomalenie balíka Cancellara (RadioShack), ktorému koleso pomohol vymeniť Gallopin. Do čela pelotónu sa vybral sily otestovať Peťo Sagan, o pár stovák metrov skúšobne atakoval Gilbert. Pre všetkých favoritov však bola v týchto momentoch taktika jasná - zotrvať v balíku a počkať si na príležitosť neskôr. Únik to začínal mať pomaličky zrátané (50 km pred páskou náskok 2:20), a tak atakoval Anders Lund (Saxo Bank) a Ion Izagirre (Euskaltel). Žiadny borec z pôvodnej deviatky sa na nich nezavesil, takže obaja si mohli pripísať pomyselný status najbojovnejších pretekárov dnešného dňa. Ich náskok na pelotón síce chvíľu stúpal a dostal sa späť cez hranicu troch minút, no žiadne prekvapenie sme čakať nemuseli. Dán ani Španiel ešte nič podobné nikdy nevyhrali. Veľmi nepríjemná nehoda 43 km pred cieľom. Na rovinatom úseku kolidovala štvorica Oroz (Euskaltel), Da Dalto (Liquigas), Commeyne (Landbouwkrediet) a Pavarin (Vacansoleil). Najhoršie na tom bol posledný menovaný s roztrhaným dresom a úplne zodretou pravou časťou tela. Tento problém vytvoril v balíku menšiu dieru, no o dva kilometre na to bolo všetko pokope. V stúpaní na posledný kopec atakoval vynikajúci klasik Van Avermaet (BMC), no v zápätí bol pohltený a mierny zmätok využil Cancallara, ktorý nastúpil. Vyštartoval ako motorka a jediným, kto sa ho dokázal chytiť, bol Peter Sagan. Táto dvojica zhodou okolností dostihla pozostatok pôvodného úniku, ktorí nestačil na Lunda s Izaggirem, a tak pár kilometrov šľapali spoločne. 28 km pred páskou ostatní favoriti strácali na Fabiana s Petrom zhruba 15 sekúnd. Už skôr odpadli Cavendish či Pozzato. Úplne vpredu boli stále Dán so Španielom s náskokom 1:20. 25 km pred cieľom mala dvojica na čele minútový náskok na skupinu favoritov, ktorá dostihla Sagana s Cancellarom. V nej bolo presne 34 ľudí aj s vyčerapnými pretekármi z pôvodného úniku. V jasnej prevahe tam bol OPQS so štyroma cyklistami (Boonen, Ciolek, Devenyns, Seegmans), Sagan sa mohol spoľahnúť iba na jedného pomocníka. Zbohom sme však nemohli dať ani Cavendishovej skupine (zhruba 30 ľudí), ktorá zaostávala o 25 sekúnd. Spojenie skupín nemohli samozrejme pripustiť OPQS a tiež Kaťuša, ktorá pracovala pre Freireho, takže poriadne pridali a modlili sa, aby nebola spolupráca v skupine za nimi na vyššej úrovni. 16 km pred páskou si podali ruky Lund s Izagirrem a padli do zabudnutia. Cavova družina strácala už príjemných 40 sekúnd. To ako luxusný náskok vyhodnotili aj borci OPQS a prestali rázne ťahať. V čelnej skupine sme mohli potvrdiť Freireho, Boonena (+ traja pomocníci), Ballana, Van Avermaeta, Breschela, Rojasa, Bennatiho, Cancellaru, Gilberta, Gossa a Sagana s kolegom Ossom. Spolu presne 32 ľudí. Veľkú smolu mal Bennati, ktorý dostal defekt. Bicykel mu okamžite podal Gallopin, no vytvorila sa tam už neriešiteľná diera a Talian s úvodnou skupinou sa mohol rozlúčiť. Ostalo 31 hrdinov. Neskôr postupne odpadávali Boonenoví a iní pomocníci. 8000 metrov pred cieľovou čiarou sa podaril husársky kúsok Bennatimu, ktorý sa vďaka vyčkávaniu úvodnej skupiny v neohroziteľnej pozícii a pomoci tímového auta na čelo dotiahol. Začínal sa črtať najpravdepodobnejší scenár, a to cieľový špurt. Držali sme palce Saganovi. V závere super nervózny špurt na rovnej a pomerne širokej ceste. Videli sme škaredý pád, keď 200 metrov pred cieľom Morkov zo Saxo Banku zostrelil Rojasa a Van Avermaeta. Víťazom sa stal Boonen, Sagan vyšpurtoval druhé miesto!!! Tretí Breschel. Za nimi Freire, Hagen a Bennati. Obrovská gratulácia do Žiliny, Peter potvrdil svoje kvality, s najlepšími bojoval a nemal iba na famózneho Toma Boonena, ktorý to bude mať na tímovú oslavu iba pár stovák metrov, pretože ako sme spomínali, vo Wevelgeme sídli jeho tím. Tom sa vyrovnáva Mercxovi aj Cipolinimu a vyhral túto klasiku po tretí raz. V budúcich rokoch sa bude určite chcieť od týchto velikánov odtrhnúť. Peter si z Belgicka odnáša fantastických 60 UCI bodov, čo ho posúva na priebežné šieste miesto vo svetovom rebríčku. Peter Sagan pre svoju web stránku saganpeter.com: "Dnes sa všetko zomlelo v závere, asi tridsať kilometrov pred cieľom. V poslednom kopci sme odišli so Švajčiarom Cancellarom, ale o desať kilometrov sme už boli znova všetci v balíku a rozhodovalo sa znova v dramatickom špurte. V závere mi veľa pomohol kolega Daniel Oss, posledné metre boli napínavé, finišoval som, ale skvelý Boonen bol o niečo rýchlejší. Napriek tomu som s dnešným druhým miestom spokojný."  Štvrtý Óscar Freire (Kaťuša): "Snažil som sa predvídať súperov, najmä Boonena. Vedel som, že je vo fantastickej forme. Nebol som však schopný byť taký rýchly ako on. Dnes som dal do toho všetko, na viac som už nemal. Možno by som skončil lepšie ak by som začal špurtovať o čosi skôr, no Tom bol jasne najlepší." 1.BOONEN Tom OMEGA PHARMA - QUICK-STEP 4h 51' 16'' 2.SAGAN Peter LIQUIGAS-CANNONDALE + 00' 00'' 3.BRESCHEL Matti RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 00'' 4.FREIRE Óscar KATUSHA TEAM + 00' 00'' 5.BOASSON HAGEN Evald SKY PROCYCLING + 00' 00'' 6.BENNATI Daniele RADIOSHACK-NISSAN-TREK + 00' 00'' 7.MARCATO Marco VACANSOLEIL-DMC + 00' 00'' 8.CHAINEL Steve FDJ - BIG MAT + 00' 00'' 9.POZZATO Filippo FARNESE VINI - SELLE ITALIA + 00' 00'' 10.VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM + 00' 00'' Zdroj: http://cycling-info.sk

MS v zimnom triatlone vo Fínsku očami Tomaša Jurkoviča
25. 03. 2012 Reportáže

Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone – Jämijärvi (Fínsko)  24.3.2012 sa vo Fínskom Jämijärvi uskutočnili druhý raz po sebe majstrovstvá sveta v zimnom triatlone. Vyvrcholila tak zimná sezóna 2012 v zimnom triatlone. Zo slovenských pretekárov štartoval v elitnej kategórii mužov iba Tomáš Jurkovič. Do Fínska spolu s ním cestoval a štartoval vo vekovej kategórii 25-29 rokov Martin Hikaník. „Do Fínska sme pricestovali v stredu podvečer. Mali sme dva dni na to aby sme sa zoznámili s traťami a ľahko si zatrénovali. To sme aj urobili. Počasie bolo pekné, tak sme si schuti ľahko zatrénovali a dokonale najazdili všetky trate. No v piatok večer na brífingu sme zistili, že nám je to nič platné, pretože technický delegát úplne zmenil trate. Vraj z dôvodu vyššej bezpečnosti pretekárov. Nebol som tým moc nadšený, pretože trate mi vcelku vyhovovali. Bicykel mal byť najdlhší a bežky relatívne kratšie a jednoduchšie. Nakoniec aj nové trate mi celkom sadli, najmä bike, ktorý bol mimoriadne technicky náročný, trochu menej mi sedeli dlhé bežky. Na úvodnom behu som sa pohyboval na konci prvej desiatky. Do depa som prišiel 9. So stratou cca 20 sekúnd na skupinu pretekárov kde boli hlavní favoriti. Na biku som sa postupne posúval dopredu a predbiehal jedného pretekára za druhým. Nakoniec som prišiel do depa na vynikajúcom treťom mieste, len pár sekúnd za 4-násobným majstrov Európy a majstrom sveta Švédom Svanebom. S ním som držal kontakt asi polovicu prvého okruhu na bežkách. Potom mi trochu dochádzali sily a nakoniec som skončil na siedmom mieste. Vylepšil som si tak svoje najlepšie umiestnenie na MS- doteraz 11.miesto. Celkovo mi pretek vyšiel, cítil som sa oddýchnutý, no cítil som aj absenciu bežkárskych tréningov v poslednom období, keďže u nás na to už neboli podmienky. Poobede bol štart vekových kategórii, kde v kategórii 25-29 štartoval Maťo. Bola to jeho premiéra na MS a hneď sa mu podarilo získať zlatú medailu! Predviedol vyrovnaný výkon, aj keď sa trochu potrápil na biku a celkovo zo všetkých age group bol tesne za prvou desiatkou. Celkové výsledky ELITE muži: 2012 Jamijarvi ITU Winter Triathlon World Championships  Autor: Tomáš Jurkovič   Elite Men